Co znamená your v Angličtina?

Jaký je význam slova your v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat your v Angličtina.

Slovo your v Angličtina znamená tvůj, -, tvůj, S pozdravem, koule u nohy, chovat se přiměřeně svému věku, oblouk zad, protáhnout, nevědící si rady, s rozumem v koncích, jak se vám to hodí, k dispozici, k dispozici, co nejdříve, sklonek, prokletí, hodnota za peníze, být výhodou, před tvýma očima, za zády, nejlepší možnost, vysmrkat se, sklopit, sklonit, chytit dech, odpočinout si, změnit názor, udělat si čas, odkašlat si, utřídit si myšlenky, strnutí, přijít na mysl, nastavit dlaň, šálek čaje, , vynasnažit se, vynasnažit se, přispět svým dílem, splnit svou povinnost, přispět svým dílem, s tím nepočítej, na to nespoléhej, vytáhnout zbraň, dostat zaplaceno, vytáhnout meč, tasit meč, utopit žal, vtloukat do hlavy, najíst se dosyta, X by zezelenal závistí, připustit omyl, propracovat se, po osmdesátce, vyprázdnit, mezi 50 a 59 lety, výplod fanatazie, zorientovat se, žvanit, zaostřit zrak na, založit, složit, abys věděl, , dostat se do rytmu, jednat povýšeně, lézt na nervy, přestat myslet na, začít doufat, rozčílit se, rozzlobit se, naštvat se, dobré za ty peníze, dát ujištění o, dát výpověď, dát radu, dát své slovo, dát své slovo, vzít zpátky, udělat všechno pro, odbočit z cesty, stoupnout do hlavy, stoupnout do hlavy, milost, vycenit zuby, vycenit zuby, zatít zuby, svěsit hlavu, být dobrým člověkem, být neposedný, mít k dispozici, chtít, být na pozoru před, zamýšlet, zamýšlet, mít toho dost, mít toho tak tak akorát, mít toho dost, mít toho tak tak akorát, unavit se, mít hlavu v oblacích, mít slovo, držet pozice, zatroubit, do dřepu, Upřímnou soustrast!, omluvte mě, na vrcholu sil, následně, pod sebou, nesnesitelný, protivný, padesátník, padesátnice, čtyřicátník, čtyřicátnice. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova your

tvůj

adjective (possessive: belonging to you) (tykání)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Is that your dog?
Je to váš pes?

-

pronoun (informal (members of a group)

Your average teenager isn't interested in the stock market.
Průměrný teenager se o burzu cenných papírů nezajímá.

tvůj

pronoun (possessive: belonging to you)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Is this umbrella yours?
Je to tvůj deštník?

S pozdravem

adverb (formula used to end letter) (na konci dopisu)

Ellen, please write to me as soon as you can. Yours, Maddy.
Ellen, prosím, napište mi, jakmile to bude možné. S pozdravem Maddy.

koule u nohy

expression (figurative (burden: mental or emotional) (přeneseně: nechtěná zátěž)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

chovat se přiměřeně svému věku

interjection (informal (stop behaving immaturely)

Fred should start acting his age.

oblouk zad

noun (curve of lower back)

In this yoga pose, tuck your right arm behind the arch of your back.

protáhnout

verbal expression (stretch over backwards) (záda)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please arch your back and take a deep breath.

nevědící si rady

adjective (upset, frustrated)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Kathy was at her wit's end with worry when her son failed to come home from school.

s rozumem v koncích

adjective (unable to find a solution) (přeneseně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Having spent three hours unsuccessfully trying to fix the photocopier, Dave was at his wit's end.

jak se vám to hodí

expression (formal (when it suits you)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Please return my books at your convenience.

k dispozici

adverb (available for your use) (dostupný)

I'll leave the computer at your disposal.
Počítač vám bude k dispozici.

k dispozici

adverb (person: available to serve you) (o někom)

Once I finish this work I will be at your disposal.
Až tohle dodělám, budu vám plně k dispozici.

co nejdříve

expression (as soon as it is possible for you)

Please respond at your earliest convenience. Please call me back at your earliest convenience.

sklonek

noun (figurative (later years of life)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
In the autumn of his life, Charles was no longer interested in his former hobbies.

prokletí

noun (figurative (source of annoyance) (přeneseně)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My computer's crashed again; technology is the bane of my life!
Už mi zase spadl počítač, ty technologie budou moje smrt!

hodnota za peníze

noun (US, slang (value for money)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
This computer is last year's model, but it has great bang for your buck.

být výhodou

verbal expression (benefit [sb])

I know you're not a natural linguist, but learning French would be to your advantage, given that we live in France.

před tvýma očima

adverb (right in front of you)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
His father was murdered right before his eyes.

za zády

expression (figurative, informal (without [sb]'s knowledge) (přeneseně)

She often told lies about him behind his back.
Často ho pomlouvá za jeho zády.

nejlepší možnost

noun (informal, figurative (most promising option)

Your best bet would be to contact the organisers directly and ask if they still have tickets.

vysmrkat se

verbal expression (expel mucus)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please blow your nose instead of sniffing.

sklopit, sklonit

transitive verb (lower: your head) (hlavu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The parishioners bowed their heads in prayer.

chytit dech

verbal expression (pause to breathe) (po běhu apod.)

I had to take 20 flights of stairs. It took me several minutes to catch my breath.

odpočinout si

verbal expression (figurative (take a break)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Now that we're done with most of the rush jobs, we can catch our breath.

změnit názor

verbal expression (reverse your decision)

I changed my mind and decided to go to the party after all.

udělat si čas

verbal expression (make time)

Could you clear some space on your calendar to spend some time with her?

odkašlat si

verbal expression (cough before speaking) (před proslovem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The butler respectfully cleared his throat.

utřídit si myšlenky

verbal expression (figurative (compose yourself)

He collected his thoughts before he started speaking.

strnutí

noun (neck cramp)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I've had a crick in my neck all day because I slept in an awkward position.
Mám celý den strnulý krk, protože jsem spal v nepohodlné poloze.

přijít na mysl

verbal expression (occur to you, enter your thoughts)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Don't tell me a wicked thought has never crossed your mind.

nastavit dlaň

transitive verb (form cup shape: with hands) (udělat z dlaně misku)

He cupped his hands to catch and drink water from the fountain.

šálek čaje

verbal expression (figurative, informal (area of interest or liking) (přeneseně: oblast zájmu)

This is the sort of book that is exactly my cup of tea. Particle physics is not my cup of tea.

verbal expression (informal, figurative (have a hard task ahead)

The house Joe and Maggie have bought needs a lot of renovation; they certainly have their work cut out for them.

vynasnažit se

verbal expression (try your hardest) (usilovně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Just do your best. That's all anybody could ask.

vynasnažit se

verbal expression (try your hardest to do [sth]) (usilovně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Fred did his best to give up smoking, but couldn't keep it up.

přispět svým dílem

verbal expression (informal (contribute)

During the war, everyone felt that they had to do their bit for the country.

splnit svou povinnost

verbal expression (fulfil responsibilities)

You should do your duty as a responsible citizen of this country.

přispět svým dílem

verbal expression (mainly US (contribute, participate)

Martha did her part to make the event a success.

s tím nepočítej, na to nespoléhej

interjection (informal ([sth] is unlikely to happen soon)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Neil promised that he would have everything ready; don't hold your breath, though!

vytáhnout zbraň

verbal expression (pull out a firearm)

The insistent sound of the snake's rattle caused him to draw his gun as a precaution.

dostat zaplaceno

verbal expression (receive wage)

The workers drew their pay at the end of each week.

vytáhnout meč, tasit meč

verbal expression (pull out blade)

When the soldier heard the insult, he drew his sword.

utopit žal

verbal expression (figurative (drink to forget) (v alkoholu)

Sally was in the bar drowning her sorrows after a bad day at work.

vtloukat do hlavy

verbal expression (instill by repetition) (něco někomu)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Our father, a clever but uneducated man, always drummed into our heads the importance of a good education.

najíst se dosyta

verbal expression (eat until full)

Everybody ate their fill at the buffet lunch.

X by zezelenal závistí

interjection (slang, figurative (be envious)

Ronaldo, eat your heart out! Worcester City striker Sean Geddes has just scored a sensational goal.

připustit omyl

verbal expression (figurative (admit you are wrong)

A fine performance by Bale made his doubters eat their words.

propracovat se

verbal expression (go slowly)

The climber edged his way along the narrow ledge in the cliff face.

po osmdesátce

plural noun (age: 80-89 years) (věk)

Dr. Smith plays many sports, including golf; she is enjoying her eighties to the full.

vyprázdnit

verbal expression (defecate) (střeva)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
For proper digestive health, it is necessary to evacuate the bowels regularly. This patient is unable to completely evacuate his bowels.

mezi 50 a 59 lety

plural noun (age: 50-59 years) (věk)

My mother told me that her fifties were the happiest time of her life.
Mamka mi řekla, že léta mezi padesátkou a šedesátkou byla nejšťastnější v jejím životě.

výplod fanatazie

noun ([sth] imagined)

The monster isn't real; it's a figment of the imagination.

zorientovat se

verbal expression (orient yourself) (najít správný směr)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In the dark forest, the search party had trouble getting their bearings.

žvanit

verbal expression (slang (talk a lot)

Jared had been flapping his gums for over an hour and his friends were starting to get bored.

zaostřit zrak na

verbal expression (train eyes on)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Shaun focused his eyes on the target and threw his dart.

založit, složit

transitive verb (hands, arms: clasp or cross) (ruce v bok apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Cindy sat quietly, with her hands folded in her lap.

abys věděl

adverb (so that you know) (mění se dle osoby a čísla)

For your information, this is a genuine designer purse.
Abyste věděla, tak ta kabelka je originál.

plural noun (age: 40-49 years)

Once you reach your forties, your perspective changes.

dostat se do rytmu

verbal expression (figurative (get to a steady pace)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Wendy was a little slow at the work at first, but once she got into her stride she started making good progress.

jednat povýšeně

verbal expression (figurative, informal (act morally superior)

I know you think I'm wrong but there's no need to get on your high horse about it.

lézt na nervy

verbal expression (informal (irritate) (přeneseně, neformální výraz)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Her husband's constant grumbling was starting to get on Olga's nerves.

přestat myslet na

verbal expression (stop thinking about [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I know it was a tough breakup, but you need to get it out of your mind.

začít doufat

verbal expression (informal (be optimistic)

Don't get your hopes up: our chances of winning are slim.

rozčílit se, rozzlobit se, naštvat se

verbal expression (US, informal, potentially offensive (get angry)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

dobré za ty peníze

verbal expression (get good value)

When buying a computer, you need to do your research if you want to get your money's worth.

dát ujištění o

verbal expression (with clause: guarantee)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

dát výpověď

(quit job)

He gave notice because he was tired of being treated like a slave.

dát radu

verbal expression (US, figurative (offer opinion) (nevítanou)

dát své slovo

verbal expression (promise)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
He'll be here! He gave his word!

dát své slovo

verbal expression (promise)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Rachel had given her word that she would lend me the money.

vzít zpátky

verbal expression (not keep a promise) (slib)

Janice went back on her word to help me with the cooking.

udělat všechno pro

verbal expression (figurative (make effort)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Don't go out of your way to bring me the book: I don't need it today. She went out of her way to help me.

odbočit z cesty

verbal expression (take detour)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
It is the best bakery in town, and it is worth going out of your way to get your bread there.

stoupnout do hlavy

verbal expression (figurative, slang (make egotistical) (přen., pýcha)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
His one hit record went to his head, and now he is impossible to live with.

stoupnout do hlavy

verbal expression (make drunk) (alkohol)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
That glass of wine has gone straight to my head!

milost

noun (usually capitalized (title) (titul)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
His Grace appeared at the king's court last week.

vycenit zuby

verbal expression (clamp jaw shut)

The dog gritted its teeth.

vycenit zuby

verbal expression (show anger or determination) (přeneseně: projevit hněv či odhlodlání)

zatít zuby

verbal expression (figurative (endure [sth]) (přeneseně: vydržet)

Bill had no choice but to grit his teeth and put up with the situation.

svěsit hlavu

verbal expression (in shame) (zklamáním, hanbou atd.)

The defendant hung his head as the judge pronounced his sentence.

být dobrým člověkem

verbal expression (figurative (be sensible)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I don't mind him dating my daughter. That boy has a good head on his shoulders.

být neposedný

verbal expression (figurative, slang (fidget)

She has ants in her pants, that girl. She never sits still!

mít k dispozici

verbal expression (have [sth] available)

If you don't have a car at your disposal, getting a job is very difficult.

chtít

verbal expression (want)

I've got my eye on a little yellow handbag I saw in a shop window.

být na pozoru před

verbal expression (watch)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I've got my eye on you, young man. So behave!

zamýšlet

verbal expression (aim, intend)

The company has an eye on future expansion into overseas markets.

zamýšlet

verbal expression (aim, intend)

I keep working this job, but I have my eye on going back to college.

mít toho dost, mít toho tak tak akorát

verbal expression (figurative, informal (reach your limit) (hovorový výraz)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Do stop complaining--I've had my fill now!

mít toho dost, mít toho tak tak akorát

verbal expression (figurative, informal (have enough of [sth]) (hovorový výraz)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
He had his fill of conversation for the day and went home.

unavit se

verbal expression (figurative, informal (tire of doing [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Elaine has had her fill of tidying up after her flatmates.

mít hlavu v oblacích

verbal expression (figurative (be a dreamer) (přeneseně: být snílek)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
That boy is smart, but he will never amount to much because he has his head in the clouds.

mít slovo

verbal expression (informal (give your opinion)

She had her say, and she left before we could respond. Let Oscar speak, then you can have your say.

držet pozice

verbal expression (stay in place)

Just hold your position till I arrive.

zatroubit

verbal expression (sound car horn) (v autě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Honk the horn if he doesn’t start moving.

do dřepu

expression (UK, informal (squatting)

The man settled on his hunkers and examined the boot print in the mud.
Muž si sedl do dřepu a zkoumal otisk boty v blátě.

Upřímnou soustrast!

interjection (formal (condolences)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I'm sorry for your loss; your father will be missed by all who knew him.

omluvte mě

verbal expression (sorry, excuse me)

I beg your pardon, I didn't realise my chair was on your coat.

na vrcholu sil

expression (when you are healthiest, happiest)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

následně

adverb (connector: subsequently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
John gave me the book and I, in turn, gave it to Sandy.

pod sebou

expression (employment, job) (přen.: v zaměstnání)

The businessman had six people in his employ.
Obchodník měl pod sebou šest lidí.

nesnesitelný, protivný

interjection (US, figurative, slang (defiance)

You thought I couldn't win? Well, I did! In your face!

padesátník, padesátnice

adjective (aged 50-59)

My dad was only in his fifties when he retired. Police want to talk to a man in his fifties, who was seen near the scene of the crime.

čtyřicátník, čtyřicátnice

adjective (aged 40-49)

Her skin's so clear and smooth; you'd never guess she was in her forties.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu your v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova your

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.