Co znamená doing v Angličtina?

Jaký je význam slova doing v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat doing v Angličtina.

Slovo doing v Angličtina znamená udělání, vykonání, práce, činnost, -, vytvářet, -, dělat, provádět, vykonávat, živit se, dělat, dařit se, postarat se o, vyhovovat, stačit, -, pokračovat s, akce, do, vlasy, chovat se, cítit se, stačit, -, vyrobit, probírat, připravit, snažit se, hrát, uvařit, dělat, dělat, napsat, ujít, vyzdobit, jet, jet do, dělat, brát, způsobit, vykroutit se z, dál dělat, nadávat, ponořený do, zabraný do, obvinit, obvinit, obžalovat, dobrý na, napomenout za, varovat před, varovat před, mající strach, mající obavy, lámat si hlavu, pomoci při, podobný, ochotný k, naštvaný, rozzlobený, očekávat, omluvit se za to, že, vypadat, zdát se, asistovat při, pomáhat s, vypomáhat s, vyhýbat se, otravovat, obtěžovat, odmítnout, zakázat, zakázat, být zvyklý, předčít, začínat, souhlasit s, odhodlaný k, přinutit klamem, chlubit se, chlubit se, chvástat se, vychloubat se, chlubit se, chvástat se, vychloubat se, námaha, vymýt mozek, hrozit, vyhrožovat, dotírat, za pochodu, přemluvit, vydržet, , umět, dávající si pozor na, nachytat, risknout, být obviněný, vynadat za, vycouvat z, přesvědčit, aby, donutit k, přinutit k, zahájit, angažovaný v, vynahradit, vylákat na, přiznat se k, doznat se k, gratuluji, blahopřeji, být si vědom, dávat pozor na, zvažovat, rozvažovat, spočívat v, omezovat, zvažovat, spokojený s, vykompenzovat, vhodný pro, ošidit, podvést, oklamat, rozhodnout se pro, rozhodnout se ne-, , věnovat, věnovaný, oddaný, mít požitek, záviset na, přestat s, ztrácet naději, všimnout si, odradit od, oddat se, rozmluvit, přemluvit, aby ne, mít se dobře, dařit se dobře, zotavit se, mít toho dost, skončit s, pro, stanovit hranici, mít strach z, snít, snít, vyvléci se, napálit, , nadšený z, zamýšlet, osvobozený od, zkušený. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova doing

udělání, vykonání

noun (act)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The doing of the deed requires more effort than just talking about it.
Vykonání skutku vyžaduje více úsilí než mluvení o něm.

práce

noun (informal (effort)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
This project is going to take some doing.
Tenhle projekt dá práci!

činnost

plural noun (informal (activities)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He's always talking about the doings of his neighbours.
Vždycky mluví o činnostech svých sousedů.

-

auxiliary verb (to form questions)

Do you know where the dog is?
Víš, kde je ten pes?

vytvářet

transitive verb (create, make)

As an artist, he did fabulous things with scrap metal. What a lovely painting; did you do it?
Jako umělec vytvářel úžasná díla z kovového šrotu.

-

auxiliary verb (used for emphasis) (pomocné sloveso pro přidání intenzity)

Do come over for a visit! I do love you, honestly!
Určitě přijď na večeři! Opravdu tě miluji, přísahám!

dělat, provádět, vykonávat

transitive verb (execute)

Just do your job.
Zkrátka jen dělej svou práci.

živit se

transitive verb (work as) (pracovat jako)

What do you do for a living?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Čím jste byl mezi vyučením a vojnou?

dělat

transitive verb (work tasks) (konkrétní náplň)

What do you actually do in the office?
Co vlastně v té kanceláři děláš?

dařit se

intransitive verb (informal (progress)

How are your kids doing in school? I didn't do well at school.
Jak se vašim dětem daří ve škole?

postarat se o

transitive verb (task, job)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll do the dishes, since you cooked.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Umyl jsem nádobí. Udělal jsem úkol. Napsal jsem úkol. Vypral jsem prádlo.

vyhovovat, stačit

transitive verb (meet the requirements of) (být uspokojivý)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Will this do for you, or should I work on it some more?
Vyhovuje (or: stačit) to tak nebo s tím mám ještě něco udělat?

-

auxiliary verb (used to form negative)

I do not know.
Nevím.

pokračovat s

intransitive verb (fare, manage)

How are you doing on that project?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jak se ti daří s tím projektem?

akce

noun (informal (event)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Jane bought a red dress for the big do.

do

noun (first note of musical scale) (první solmizační slabika)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The teacher sang 'do, re, mi' and then the children joined her.

vlasy

noun (abbreviation, informal (hairdo) (přeneseně: účes)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Sarah's work colleagues all admired her new do.

chovat se

intransitive verb (behave)

Do as I say, not as I do.

cítit se

intransitive verb (informal (be in a stated condition)

Is she doing any better than yesterday?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tak jak jsi dneska na tom?

stačit

intransitive verb (suffice)

Will decaf do, or should I go out and get some real coffee?

-

intransitive verb (used in place of an earlier verb)

We see things as you do.
Vidíme to stejně jako ty.

vyrobit

transitive verb (informal (produce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The dressmaker could do six dresses in a day.

probírat

transitive verb (informal (study) (ve škole)

We haven't done trigonometry yet.

připravit

transitive verb (informal (prepare)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll do the drinks; you just keep everyone entertained.

snažit se

transitive verb (make effort)

It doesn't matter if you pass the exam or not; just do your best.

hrát

transitive verb (theatre: present, perform) (v divadle)

We're doing Hamlet next. That comedian does a great stand-up routine.

uvařit

transitive verb (informal (cook)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm going to do a roast this weekend.

dělat

transitive verb (have custom of) (věci určitým způsobem)

We don't do that sort of thing here.
Takhle my to tady neděláme.

dělat

transitive verb (informal (appearance: prepare) (make-up apod.)

Sally spends an hour every day doing her makeup, hair, and nails.

napsat

transitive verb (informal (write)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His next idea is to do a book on the history of Wimbledon.

ujít

transitive verb (traverse, cover)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We did five hundred miles in two days.

vyzdobit

transitive verb (informal (decorate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They did the baby's bedroom in yellow, just in case.

jet

transitive verb (informal (travel at a given speed) (určitou rychlostí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They were doing thirty miles an hour when the other car struck them.
Jeli 30 mil za hodinu, když do nich to auto vrazilo.

jet do

transitive verb (informal (travel, sightsee)

We're going to do the Riviera this summer.

dělat

transitive verb (act, take action) (vykazovat činnost)

Don't just sit there, do something!

brát

transitive verb (informal (drugs: take) (drogy)

You're acting really strangely; have you been doing drugs?

způsobit

(cause effect on)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That rugby game has done a lot of damage to the grass.

vykroutit se z

(withdraw from) (neformální)

Sue backed out of helping us paint the house.

dál dělat

phrasal verb, transitive, inseparable (continue doing) (něco nepřestávat dělat)

nadávat

phrasal verb, transitive, separable (US, informal (scold) (někomu za něco)

My boss dressed me down for being rude to the client.

ponořený do, zabraný do

(figurative (person: engrossed in)

Fiona was absorbed in painting a portrait.

obvinit

verbal expression (blame for doing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They accused me of not setting aside enough time.
Obvinili mě z toho, že jsem si nevyhradil dostatek času.

obvinit, obžalovat

verbal expression (law: charge with a crime) (právně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He's accused of embezzling thousands of pounds.
Je obviněn ze spronevěry tisíců liber.

dobrý na

adjective (skilled) (výborně ovládající)

She's very adept at helping people develop their strengths.

napomenout za

verbal expression (reprimand for doing)

The teacher admonished the student for being late to class yet again.

varovat před

verbal expression (warn not to do [sth])

I'd advise against travelling alone in the desert.

varovat před

verbal expression (warn [sb] not to do [sth])

I'd advise you against sailing today; the weather is turning nasty.

mající strach

adjective (scared to do [sth])

Joanne is afraid of trying new things in case she fails.
Joanne má strach ze zkoušení nových věcí, protože by mohla selhat.

mající obavy

adjective (worried about [sth] happening)

Sam was afraid of losing his job.
Měla obavy ze ztráty zaměstnání.

lámat si hlavu

verbal expression (struggle with decision)

The tickets were expensive, so I agonized over going on the trip for months.
Lístky byly velice drahé, tak jsem si několik měsíců lámal hlavu, jestli mám jet.

pomoci při

verbal expression (help)

Rosa aided her brother in starting his business. Her parents' financial contribution aided Joy in buying the house.
Rosa pomohla bratrovi při rozjíždění byznysu.

podobný

adjective (comparable to doing [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Wearing these new shoes is akin to walking on a cloud.
Nosit tyhle nové boty je podobné jako chodit po obláčku.

ochotný k

expression (willing to do)

Ben is amenable to changing the date of the party.
Ben je ochotný ke změně data večírku.

naštvaný, rozzlobený

adjective (cross with [sb]) (na někoho)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I am angry with my sister for taking my book.
Jsem na sestru naštvaný (or: rozzlobený), protože mi sebrala knihu.

očekávat

verbal expression (expect to do)

I never anticipated retiring at age 59.
Nikdy jsem neočekával, že odejdu do důchodu v 59.

omluvit se za to, že

verbal expression (say sorry to [sb] for doing [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Jane apologized to me for calling me a liar.
Jane se mi omluvila za to, že o mně řekla, že jsem lhář.

vypadat, zdát se

verbal expression ([sth]: seem)

The rain appears to be easing off.
Zdá se, že déšť ustává.

asistovat při

verbal expression (participate, help with)

A passerby assisted in giving the woman medical attention.

pomáhat s, vypomáhat s

verbal expression (help to do [sth])

vyhýbat se

transitive verb (not do [sth])

Ruth has avoided speaking to Chris since yesterday morning.
Ruth se již od včerejšího rána vyhýbá hovoru s Chrisem.

otravovat, obtěžovat

verbal expression (pester to do [sth])

My children badgered me into taking them to the playground.
Děti mě otravovaly, abych je vzala na hřiště.

odmítnout

verbal expression (refuse to go on or do)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The passenger balked at having to change seats because of the train company's error with her booking.

zakázat

verbal expression (often passive (prohibit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Students are banned from chewing gum in class at this school.
Studenti mají při vyučování zakázáno žvýkat.

zakázat

(often passive (exclude, ban from doing [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The judge barred Lewis from driving for a year.
Soudce Lewisovi na rok zakázal řízení.

být zvyklý

verbal expression (accustomed to doing) (něco dělat)

I'm used to skipping lunch because I'm always so busy.

předčít

transitive verb (slang (be preferable)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Playing in a band as a professional musician beats doing a boring office job. Sitting here in the coffee shop with you sure beats working!

začínat

transitive verb (start: doing)

In any discussion, Wendy is always first to begin disagreeing.
Při jakékoli diskuzi je Wendy první, kdo začne nesouhlasit.

souhlasit s

verbal expression (advocate doing) (něčím)

I believe in giving to charities that keep their administrative costs to a minimum.

odhodlaný k

adjective (be determined to do [sth])

That cousin of yours is bent on doing as much damage as he can.

přinutit klamem

verbal expression (deceive, fool)

Steve bluffed Joe into doing the laundry all week.
Joe Steva klamem donutil, aby celý týden pral prádlo.

chlubit se

verbal expression (speak proudly)

She always boasts of having the largest house in the street.
Vždycky se chlubila, že má největší dům v ulici.

chlubit se, chvástat se, vychloubat se

verbal expression (speak proudly about achieving [sth])

Marcus often boasts about running the Boston Marathon last year.
Marcus se často chlubil (or: chvástal), že loni běžel Bostonský maraton.

chlubit se, chvástat se, vychloubat se

verbal expression (claim to have done [sth])

He boasted of once catching the biggest trout ever recorded.
Chlubil se, že kdysi chytil největšího pstruha v historii.

námaha

noun (effort)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Is applying for a permit really worth the bother?
Stojí žádost o povolení za tu námahu?

vymýt mozek

(indoctrinate into doing) (někomu, přeneseně)

The cult brainwashed Brian into leaving his family.

hrozit, vyhrožovat

verbal expression (force using threats)

A group of older girls bullied Lea into handing over her lunch money.

dotírat

verbal expression (US, figurative, informal (accost, force to do)

The interviewer buttonholed me into making comments I later regretted.

za pochodu

adverb (informal (by practising, on the job)

I've never been great at tests and exams: learn best by doing.

přemluvit

verbal expression (coax, persuade) (k něčemu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ron cajoled his parents into allowing him to borrow their car.
Ron přemluvil rodiče, aby mu půjčili auto.

vydržet

verbal expression (be able to tolerate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you can stand to wait another 10 minutes, I'll walk you home. I can't stand seeing you so unhappy.

verbal expression (feel compelled to do [sth])

I can't help wondering if she really knows what she's doing.

umět

expression (able to do [sth])

My little boy isn't capable of tying his own shoelaces yet.
Můj klučina ještě není schopen si sám zavázat tkaničky.

dávající si pozor na

adjective (making sure to do [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He is careful about locking the doors before he goes out.
Než jde ven, dává si pozor na to, jestli zamkl dveře.

nachytat

transitive verb (discover unexpectedly)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Alice caught her boyfriend eating cookies in the middle of the night.

risknout

transitive verb (risk)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I need to leave early. I can't chance missing the plane.

být obviněný

verbal expression (with crime) (ze zločinu)

Tom is charged with robbery.
Tom je obviněn z loupeže.

vynadat za

verbal expression (reprimand [sb] for doing [sth])

The boss chastised me for speaking out.

vycouvat z

verbal expression (slang (not be brave enough to do) (zbaběle se vyhnout)

Lee chickened out of going on the roller coaster at the last minute.

přesvědčit, aby

verbal expression (persuade, entice into doing)

Jessica tried to coax her daughter into eating the oatmeal.
Jessica zkoušela přesvědčit svou dceru, aby snědla ovesnou kaši.

donutit k, přinutit k

transitive verb (force, compel)

The government was coerced into accepting the treaty.

zahájit

verbal expression (formal (begin an activity, action)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
As soon as the music started, the crowd commenced dancing.
Jakmile se ozvaly první tóny hudby, dav začal tancovat.

angažovaný v

adjective (person: dedicated to doing)

Rachel is committed to bettering the lives of animals.
Rachel je angažovaná ve snahách o lepší život zvířat.

vynahradit

(make amends)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He booked a table at her favourite restaurant to compensate for forgetting their wedding anniversary.
Rezervoval stůl v její nejoblíbenější restauraci, aby ji vynahradil to, že zapomněl na výročí svatby.

vylákat na

verbal expression (informal (trick [sb] into doing [sth]) (lstí)

My friends conned me into going to see a musical.
Mí přátelé mě vylákali na muzikál.

přiznat se k, doznat se k

verbal expression (admit doing [sth])

Jim confessed to making a mess in the office kitchen.
Jim se přiznal k tomu, že nechal nepořádek v kancelářské kuchyňce.

gratuluji, blahopřeji

interjection (expressing joy for [sb]'s success)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Congratulations on winning the marathon!

být si vědom

verbal expression (aware of your actions)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We make judgements about people all the time without being conscious of doing so.

dávat pozor na

verbal expression (mindful of your actions)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Be conscious of how you step, because the rocks are slippery.
Dávej pozor na to, kam šlapeš, kameny jsou kluzké.

zvažovat, rozvažovat

verbal expression (think about doing [sth])

Henry is considering taking up a sport.
Henry zvažuje, že začne sportovat.

spočívat v

verbal expression (dated (have as main feature) (nějaké činnosti)

Religion consists in believing in a deity.

omezovat

verbal expression (hold [sb] back legally)

The contract constrained the author from hiring a new agent.
Smlouva spisovatele omezovala, takže nemohl najmout nového agenta.

zvažovat

transitive verb (consider a course of action)

Brenda contemplated getting a guard dog.
Brenda zvažovala, že si pořídí hlídacího psa.

spokojený s

adjective (satisfied)

She was content to hear about his promotion.
Byla spokojená s jeho povýšením.

vykompenzovat

transitive verb (figurative (provide a balance with) (čím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We counterweighted the negative aspects of the deal by offering plenty of freebies.

vhodný pro

adjective (informal, figurative (person: able, suited)

Some people aren't cut out for dealing with the public.

ošidit, podvést, oklamat

verbal expression (fool into doing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The positive feedback I was getting from my boss deceived me into thinking I would get the promotion.

rozhodnout se pro

(opt for)

They decided on a cruise for their holiday.
Rozhodli se pro prázdninovou plavbu.

rozhodnout se ne-

verbal expression (choose not to) (něco neudělat)

I decided against going on holiday this year, since I had just lost my job.
Rozhodla jsem se nejet letos na dovolenou, protože jsem přišla o práci.

verbal expression (trick into doing)

The enemy decoyed the fighter pilots into shooting at unarmed missiles.

věnovat

(devote) (čas, úsilí apod.)

I'm going to dedicate my weekend to finishing a speech I'm writing.
Víkend věnuji dopsání proslovu.

věnovaný

expression (devoted to one task) (určité činnosti)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My evenings are dedicated to practising the piano.
Moje večery jsou věnované cvičení hry na klavír.

oddaný

expression (person: committed to a task) (určité činnosti)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Harry is a conscientious employee, dedicated to doing his best.
Harry je svědomitý zaměstnanec, který je oddaný své práci.

mít požitek

verbal expression (enjoy doing) (z určité činnosti)

The children delight in tormenting their babysitter.
Děti měly požitek z trápení chůvy.

záviset na

verbal expression (necessitate doing)

Getting a driving licence depends upon passing the written and practical examinations.

přestat s

verbal expression (stop doing)

The court ordered the company to desist from trading completely.

ztrácet naději

verbal expression (lose hope of doing [sth])

I despair of ever making Julie see my point of view.
Ztrácím naději, že Julie uvidí moji stránku věci.

všimnout si

verbal expression (catch [sb] in the act of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I couldn't understand why I kept losing, then I detected my partner cheating.

odradit od

verbal expression (discourage from doing)

The large dog deterred trespassers from entering the property.
Velký pes odradil lidi od toho, aby neoprávněně vstoupili na pozemek.

oddat se

verbal expression (put all your energy into) (nějakému cíli)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After his wife's death from cancer, he devoted himself to fundraising for cancer charities.
Poté, co mu zemřelka manželka na rakovinu, se oddal benefičním akcím pro charity věnující se rakovině.

rozmluvit

verbal expression (dissuade)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jane did her best to discourage her friend from drinking too much.
Jane se snažila rozmluvit kamarádce přílišné pití alkoholu.

přemluvit, aby ne

transitive verb (persuade [sb] against doing [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Please dissuade him from taking that rash course of action.
Prosím, musíš ho přemluvit, aby nepodnikl nic unáhleného.

mít se dobře, dařit se dobře

verbal expression (thrive)

Sarah and Jim are pleased to announce the arrival of their daughter Grace. Both mother and baby are doing well.

zotavit se

verbal expression (recover)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A month after her car accident, Mary is doing well.

mít toho dost

verbal expression (informal (have finished [sth] undesirable)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I'm a college graduate now; I'm done with waiting on tables!

skončit s

verbal expression (informal (have finished doing [sth])

I'm done stacking the shelves; what should I do next?

pro

expression (slang (keen to do [sth]) (být pro)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Sure, I'm down for going hiking this weekend.
Jasně, jsem pro, abychom šli o víkendu na túru.

stanovit hranici

verbal expression (figurative, informal (set a limit or restriction)

I went out for a few beers, but I drew the line at doing shots.

mít strach z

verbal expression (feel daunted by doing)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I always dread giving speeches.
Vždycky mám strach z mluvení na veřejnosti.

snít

(figurative (aspire) (aspirovat na nějaký cíl)

Many teenagers dream of becoming pop stars, but few have the talent to make it happen.
Mnoho teenagerů sní o tom, že se stanou popovou hvězdou, ale jen málo z nich má dostatečný talent.

snít

verbal expression (figurative (conceive) (přeneseně: představit si)

They wouldn't dream of going to Paris without seeing Michel!
Nedokázali si představit výlet do Paříže, aniž by se zastavili za Michel.

vyvléci se

verbal expression (informal, figurative (avoid obligation) (z povinnosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He always tries to duck out of talking to my parents.

napálit

verbal expression (deceive, trick [sb] into doing [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They duped me into thinking I would get the cheque today.

verbal expression (eventually have to do)

Julia turned Larry down, so he ended up going to the prom by himself.

nadšený z

expression (excited to do [sth]) (vyhlídka do budoucna)

Tony's very enthusiastic about starting college.

zamýšlet

verbal expression (consider, intend)

Karen envisages retiring at the age of sixty.

osvobozený od

(excused from doing)

This employee is exempt from working weekends because of his family circumstances.
Tento zaměstnanec je osvobozený od práce přes víkend z rodinných důvodů.

zkušený

adjective (knowledgeable, practised)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Harry is the director of a large department, so he's experienced in managing staff.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu doing v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova doing

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.