buy ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า buy ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ buy ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า buy ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ซื้อ, การซื้อ, จ่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า buy

ซื้อ

verbnoun (to obtain something with money)

I want to buy this jacket.
ฉันอยากซื้อแจ็คเก็ตตัวนี้

การซื้อ

verbnoun (to obtain something with money)

I want to buy this jacket.
ฉันอยากซื้อแจ็คเก็ตตัวนี้

จ่าย

verb

Once we're on the site, we have the best technology and experts that money can buy.
เมื่อเราได้ไปถึงที่นั่น เรามีทั้งเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญที่เยี่ยมที่สุด เท่าที่เราจะจ่ายได้

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Every time you buy an item from your account, you’ll see a message letting you know if you’re getting close to or are over your budget.
ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าจากบัญชีก็จะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณใช้จ่ายเกือบเต็มงบประมาณหรือเกินงบประมาณไปแล้ว
People began to buy their own postcards and make their own postcards.
ผู้คนเริ่มซื้อโปสการ์ดเอง และทําโปสการ์ดเอง
“Even though I don’t get presents on my birthday, my parents still buy me gifts on other occasions.
“ถึง ผม จะ ไม่ ได้ รับ ของ ขวัญ ใน วัน เกิด คุณ พ่อ คุณ แม่ ก็ ซื้อ ของ ขวัญ ให้ ผม ใน โอกาส อื่น.
I didn't buy the ring.
ฉันไม่ได้ซื้อแหวนนั่น
* What would make you want to buy more?
* อะไรจะทําให้คุณอยากซื้อมากขึ้น
I gave and gave, trying to buy love, never feeling worthy of unconditional love.
ดิฉัน ให้ ครั้ง แล้ว ครั้ง เล่า พยายาม จะ ซื้อ ความ รัก ไม่ เคย รู้สึก ว่า มี ค่า คู่ ควร กับ ความ รัก ชนิด ที่ ปราศจาก เงื่อนไข ใด ๆ.
Buy some drugs?
เพื่อไปซื้อยาเหรอ?
When there was enough money, he told his children to go and buy one. He did everything to support his wife and his children.
หลังจากวันนั้นไม่นาน เขาก็มายื่นเงินมาให้ บอกให้ไปซื้อแท็ปเบล็ตให้ลูกใช้
Buy yourselves some lunch on me.
เอาเงินนี่ไปกินข้าวเที่ยงกันนะ
How often do you buy something you don’t need just because it’s on sale?
คุณ ชอบ ซื้อ ของ ลด ราคา แต่ ไม่ จําเป็น ไหม?
If you’ve lost your phone, you might be able to buy a new phone with the same phone number from your carrier or purchase a new SIM card.
หากโทรศัพท์หายไป ก็อาจซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่มีหมายเลขเดิมจากผู้ให้บริการหรือซื้อซิมการ์ดใหม่ได้
3 Be Reasonable: Paul gave counsel on “buying out the opportune time” for the more important things of life, not becoming “unreasonable.”
3 จง มี เหตุ ผล: เปาโล แนะ นํา ให้ “ใช้ ประโยชน์ เต็ม ที่ จาก เวลา อัน เหมาะ” สําหรับ สิ่ง ที่ สําคัญ ใน ชีวิต ไม่ ใช่ กลาย เป็น “คน ไร้ เหตุ ผล.”
Anyway, let me buy a pair.
ยังไงก็ได้ ฉันซื้อให้คู่นึง
You told sydney to go to the buy more?
คุณบอกให้ซิดนีย์ไปที่บายมอร์เหรอ?
" by buying a broken-down zoo in the country,
" โดยการซื้อสวนสัตว์ที่แตกสลายลงในประเทศ "
Buy this one instead.
ซื้อดอกนี้ดีกว่า.
And you buy one, and maybe you get a real piece, and maybe not.
เวลาคุณซื้อชิ้นหนึ่ง คุณอาจจะได้งานจริงบ้างหรือไม่จริงบ้าง
I am buying you time, you know?
ผมกําลังซื้อเวลาให้คุณ รู้ไหม?
Why don't you get a job and earn some money, buy yourself a car, and then you can drive it wherever the hell you want.
ทําไมนายไม่ไปหางานทํา เก็บเงิน แล้วก็ซื้อรถซะล่ะ นายจะได้ขับไปไหนก็ได้ที่อยากไปไง
I'm probably the only American I know in Paris who thinks shopping for food is as much fun as buying a dress.
คนที่คิดว่าการเดินซื้ออาหาร สนุกกว่าการไปเดินซื้อเสื้อผ้า
The following are a few questions to ask yourself before buying a used car.
ต่อ ไป นี้ เป็น คํา ถาม บาง ประการ ที่ ควร จะ ถาม ตัว เอง ก่อน จะ ซื้อ รถยนต์ ใช้ แล้ว.
I'm not buying it.
ไม่ซื้อมันหรอก
After she had that dream, mother went to buy the lottery immediately.
พอตื่นจากฝัน แม่ก็ไปซื้อหวยทันที
You know how much they spent, and they also, say, because they had to contract with the local government to get the power provided, you might know what they made a deal to buy, so you know how much power it takes.
คุณรู้ว่าพวกเขาใช้เงินไปเท่าไร และพวกเขาก็กล่าวถึงมัน เพราะว่าพวกเขาจะต้องติดต่อ กับรัฐบาลระดับท้องถิ่น เพื่อขอสาธารณูปโภคด้านพลังงาน คุณอาจรู้ว่าพวกเขาทําข้อตกลงอะไรไว้เพื่อซื้อ ฉะนั้นคุณรู้ว่ามันใช้พลังงานมากแค่ไหน
How long did you think we'd buy that?
คิดว่าเราจะเชื่อเรื่องนั้นนานแค่ไหนเชียว?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ buy ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ buy

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว