Co znamená finished v Angličtina?

Jaký je význam slova finished v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat finished v Angličtina.

Slovo finished v Angličtina znamená skončil, hotový, dokončený, zruinovaný, zničený, vyřízený, dokončit, dodělat, dokončit, dodělat, spotřebovat, vypotřebovat, dokončit, skončit, dokončit, dodělat, cíl, finiš, konec, závěr, konec, závěr, nátěr, uhlazenost, lak, natřít, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova finished

skončil

verb, past participle (past participle of finish)

(minulý čas, vid dokonavý: Dokonavé sloveso v minulém čase.)
The game had finished by four o'clock.
Hra skončila ve čtyři hodiny.

hotový, dokončený

adjective (completed)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Here is where they ship the finished goods.
Sem posílají hotové zboží.

zruinovaný, zničený, vyřízený

adjective (ruined)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
With so many debts, the business was finished.

dokončit, dodělat

transitive verb (task: complete)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He will finish the translation in the next 30 minutes.
Dokončí ten překlad do 30 minut.

dokončit, dodělat

verbal expression (task: complete)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Tania finished cooking dinner and served it up.
Tania dokončila přípravu večeře a nandala ji na talíře.

spotřebovat, vypotřebovat

transitive verb (use up, exhaust)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She finished the box of cereal and had to open another one.
Spotřebovala krabici s cereáliemi a otevřela další.

dokončit

transitive verb (race: reach end of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She finished the race in 35 minutes.
Dokončila závod za 35 minut.

skončit

intransitive verb (come to an end)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My class finishes at noon.
Moje hodina skončí v poledne.

dokončit, dodělat

intransitive verb (complete [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please finish so that we can leave.
Dodělej to, ať můžeme odejít.

cíl, finiš

noun (end of a race) (závodu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She reached the finish first.
Dosáhla cíle (or: finiše) jako první.

konec, závěr

noun (end of a process)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'm nearing the finish. I just have to write a conclusion.
Jsem skoro u konce, musím jen dopsat závěr.

konec, závěr

noun (decisive ending)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The home team beat the visiting team in a dramatic finish.
V dramatickém závěru porazil domácí tým hosty.

nátěr

noun (surface coating)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The table looks good with the new cherry finish.
Stůl vypadá s nátěrem skvěle.

uhlazenost

noun (social polish) (společenská)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She got her finish from the Walton School for Girls.

lak

noun (surface coating material)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Did you buy another can of mahogany finish at the store?

natřít

transitive verb (coat: an object)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Now that we have built the chair, we need to finish it with a cherry stain.

transitive verb (dated, formal (teach social graces to)

She was sent to a school in Switzerland to be finished.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu finished v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova finished

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.