Co znamená the v Angličtina?

Jaký je význam slova the v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat the v Angličtina.

Slovo the v Angličtina znamená ten, ta, to, -, -, -, -, -, -, -, , -, -, ten, ta, to, starý předmět, zastaralý předmět, problém patřící minulosti, fyzicky schopní, fyzicky zdatní, výše uvedené, ATL, , ATL, absurdno, podle smlouvy, podle dohody, podle pracovní smouvy, podle litery zákona, slovo od slova, podle pravidel, osoba zproštěná viny, plošně, globálně, plošný, přilévat olej do ohně, příchod, Air Force, všude, roztěkaný, po celém světě, na celém světě, všude, s pozdravem, všechno nejlepší, o to víc, tím spíš, v módě, i přesto, stále, neustále, pořád, celou cestu, jedině, po celou cestu do, celou cestu do, až, celou dobu, celý rok, Spojenci, státy Dohody, Všemohoucí, podél, něco na způsob, po cestě, na cestě, neustále na nohou, stále na cestách, Amazonka, Amazonský prales, Amerika, a podobně, Zvěstování, nepřetržitě, nepřetržitý, v blízké budoucnosti, za rohem, na celém světě, kolem světa, umění, vzdušnou čarou, nanebevzetí, anglicko-australská kriketová série, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, pojištěnec, pojištěnka, pojištěnec, pojištěnka, nejvýše, nanejvýše, maximálně, vzadu, na začátku, na začátku, nejdříve, na objednávku, na žádost, než bys řekl švec, na závěr, na konci, na sklonku života, večer, ve finále, na úkor, na úkor, na úkor, rukama, rukama, v jádru, nejpozději, alespoň, aspoň, právě, zrovna, momentálně, nyní, teď, současně, jednohlasně, tehdy, na vrcholek, na vrcholu, na vrcholu, přinejmenším, v nejhorším případě, přinejhorším, autor, autorka, policie, sklonek, avantgarda. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova the

ten, ta, to

definite article (before a noun)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
The boy went for a walk.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na stole je nějaký dopis.

-

definite article (before a proper noun)

I am part of the Catholic Church.
Jsem členem katolické církve.

-

definite article (for [sth] unique)

The moon is shining brightly tonight.
Měsíc dnes svítí jasně.

-

definite article (with a title)

The reporter asked the President a question.
Reportér položil prezidentovi otázku.

-

definite article (with superlative)

That was the easiest test.
Tento test byl ten nejlehčí.

-

definite article (with singular, used collectively)

Does the newspaper have a future place in society?
Budou mít noviny v budoucnu své místo?

-

definite article (for one of many)

The wild blueberry capital of the US is Maine.
Největší nalezištěm divoce rostoucích borůvek v USA je Maine.

-

definite article (turns adj into plural noun)

I am interested in the poor.
Zajímám se o chudé lidi.

definite article (for part of the body)

This hat is best worn over the brow.

-

definite article (sufficient)

When I have the money, I'll buy you a diamond.
Až budu mít peníze, koupím ti diamant.

-

definite article (plural (before family name)

The Simpsons are a famous fictional family.
Simpsonovi jsou známý animovaný seriál.

ten, ta, to

definite article (usually stressed (best, only) (zesilující výraz)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Angelina is the place to go for hot chocolate in Paris.

starý předmět, zastaralý předmět

noun (informal ([sth] obsolete)

problém patřící minulosti

noun (informal ([sth] no longer a problem)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

fyzicky schopní, fyzicky zdatní

plural noun (not physically disabled)

People with disabilities enjoy sports as much as the able-bodied do.

výše uvedené

noun (preceding text) (v textu)

Heavy snowfall overnight has left the road impassable. In light of the above, we have decided to close the office.

ATL

adjective (figurative (advertising: in mass media) (marketing)

expression (figurative (of current expenses)

ATL

expression (figurative (advertising: in mass media) (marketing)

absurdno

noun (literary (existentialist theme)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The absurd became popular in literature in the early 20th century.

podle smlouvy, podle dohody

expression (by the terms of the agreement)

According to the agreement, the buyer will purchase all the product that the seller can produce.

podle pracovní smouvy

expression (by the terms of the contract)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
According to the contract you may take three days of bereavement leave for your uncle's funeral, but only one for your nephew's.

podle litery zákona

expression (according to law)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
These laws are no longer obeyed according to the letter.

slovo od slova

expression (word for word)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Calvin interprets the biblical text according to the letter.
Kalvín vykládá text bible slovo od slova.

podle pravidel

expression (by the rules)

According to the rules, he had to be taken off the field.

osoba zproštěná viny

noun (person pronounced not guilty)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The acquitted left the courtroom.

plošně

adverb (globally, universally)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

globálně

adverb (all over the Earth)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It sure would be nice if peace broke out across the world for a change.

plošný

adjective (global, universal) (všezahrnující)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Across-the-board tax increases hurt the poor far more than the rich.

přilévat olej do ohně

verbal expression (figurative (exacerbate the issue)

Shouting at angry pupils is only likely to add fuel to the fire.

příchod

noun (arrival)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The advent of spring always gets me excited about gardening.
Příchod jara mě vždycky naladí na zahradničení.

Air Force

noun (US (USAF: United States Air Force) (letectvo USA)

(vlastní jméno: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu.)
Dan is a pilot in the Air Force.

všude

expression (informal (in many places)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There is dust all over the place; I really need to clean house!

roztěkaný

expression (figurative, informal (not focused)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.

po celém světě, na celém světě

expression (in many countries)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Santa Claus is known all over the world.

všude

adverb (figurative (everywhere)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Luke had searched all over the world, but there was no sign of Naomi.

s pozdravem

expression (written (closing: letter or email) (zakončení e-mailu)

The letter ended, "Please let me know if I can be of any further help. All the best, Simon."

všechno nejlepší

noun (good wishes) (přání)

I wish you all the best in your new career.
Přeji ti hodně štěstí v nové práci.

o to víc

expression (even more)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Crying in front of her embarrassed him, but it made her love him all the more.
Její pláč ho rozhodil, ale miloval ji proto o to víc.

tím spíš

expression (even more so)

You need a strong pair of boots if you go hiking, all the more so now that it's winter.

v módě

expression (very popular, in fashion)

Polka dots are all the rage this season.

i přesto

expression (even so)

Max promised to change, but all the same I decided to end the relationship.
Max slíbil, že se změní, ale i přesto jsem se rozhodla vztah ukončit.

stále, neustále, pořád

expression (always)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I help people all the time.

celou cestu

expression (the full distance)

He has just run a marathon and was barefoot all the way.
Právě uběhl maraton a celou cestu běžel bos.

jedině

expression (figurative, slang (completely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
"Which football team do you support?" "Manchester United all the way!"
„Kterému fotbalovému klubu fandíš?“ „Jedině Manchesteru United!“

po celou cestu do

(during the entire journey to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We had to listen to him snore all the way from New York to Rome.

celou cestu do

(the full distance to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He sang and danced all the way to school.

(emphatic: a long way)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You want me to carry this all the way back to the house?
To chceš, abych to odnesl zpátky až do baráku?

celou dobu

expression (at the same time, meanwhile)

He said he was working hard at the university but all the while he was going to the race track.

celý rok

adverb (throughout the year)

I'd love to live in a climate where I could garden all year round.

Spojenci

plural noun (historical (WWII: anti-German alliance) (koalice států bojujících ve 2.sv.v.)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
The Allies coordinated a large-scale invasion in Normandy.
Spojenci společně naplánovali velkou invazi v Normandii.

státy Dohody

plural noun (historical (World War I: anti-German nations) (bojující v 1. sv. v.)

In World War I, the Allies fought against the Central Powers.
V první světové válce proti sobě válčili Spojenci a státy Dohody.

Všemohoucí

noun (God) (Bůh)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The Almighty brought plagues to the people of Egypt.
Všemohoucí potrestal lid Egypta.

podél

preposition (all along, alongside)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She had strung miniature lights along the length of the patio for the party.

něco na způsob

expression (similar to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You want purple wallpaper? I was thinking more along the lines of beige.

po cestě

adverb (over a route)

We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.

na cestě

adverb (figurative (in course of events) (přeneseně: životem apod.)

Their marriage has lasted 40 years, with a lot of ups and downs along the way.

neustále na nohou

adjective (informal (never still) (přeneseně: stále něco na práci)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Sheila is always on the move and never has the time to sit down for a chat.

stále na cestách

adjective (informal (travelling a lot)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Barry is always on move because he has to go on a lot of business trips.

Amazonka

noun (river) (řeka)

(vlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).)
The Amazon is a river in South America.

Amazonský prales

noun (colloquial (rainforest in South America)

Amerika

plural noun (North and South America) (souhrnně: jižní i severní kontinent)

(vlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).)
The sweet potato is native to the Americas.

a podobně

expression (and similar)

There are a lot of waterfowl out on the lake—mergansers, geese, coots, and the like.

Zvěstování

noun (announcement of Jesus's conception) (křesťanství)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

nepřetržitě

adverb (all the time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The engineers are working around the clock to get the project finished on time.

nepřetržitý

adjective (constant)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
His mother is very sick and needs around-the-clock care.

v blízké budoucnosti

adverb (figurative (in the near future)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's best to be prepared because you never know what's around the corner.

za rohem

adverb (nearby)

A new bakery opened recently around the corner.

na celém světě

adverb (in many countries)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The Internet allows people around the world to share information.
Díky internetu můžou sdílet informace lidé na celém světě.

kolem světa

adverb (circumnavigating the world) (cesta okolo světa)

Ferdinand Magellan's ship sailed around the world in the 1500s.

umění

plural noun (visual and performing arts)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Baron Johann Pasqualati was a wealthy patron of the arts.
Baron Johann Pasqualati byl bohatým mecenášem umění.

vzdušnou čarou

expression (in a straight line)

As the crow flies, I live only 200 meters from your house.

nanebevzetí

noun (the ascending of Christ to heaven)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

anglicko-australská kriketová série

plural noun (England-Australia cricket series)

The Ashes is a biennial series of cricket matches between England and Australia that dates back to 1882.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

noun (religious feast day: 15th August) (katolický svátek)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

pojištěnec, pojištěnka

noun (UK (insurance: the insured)

The assured will be responsible for filing the appropriate documents.

pojištěnec, pojištěnka

noun (UK (life insurance: beneficiary)

Under the policy, the assured will receive an amount of $15,000.

nejvýše, nanejvýše, maximálně

adverb (and no more, not more than)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
A newly imported vehicle may be used for three months at most before it becomes liable to tax. It will take 10 minutes at the most.

vzadu

adverb (in, towards the rear)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We went to the cinema and sat at the back.

na začátku

expression (at the starting point)

A sentence should have a capital letter at the beginning.

na začátku

expression (at the starting point of)

In the old days, most of the credits were shown at the beginning of a movie.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na začátku filmu se obvykle odehrává akční scéna.

nejdříve

expression (initially, to start with)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At the beginning, I was mistrustful of John, but I have grown to like and respect him.
Nejdříve jsem Johnovi nevěřil, ale poté si získal můj respekt a oblíbil jsem si ho.

na objednávku

expression (literary (as ordered by) (něčí)

na žádost

expression (literary (as strongly requested by)

The accused man was deported to the UK at the behest of the British government.

než bys řekl švec

expression (at the least provocation) (hovorový výraz)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.

na závěr

adverb (at [sth]'s conclusion)

I haven't seen the film yet; don't tell me what happens at the end.

na konci

expression (at [sth]'s conclusion) (něčeho)

At the end of the race, the runner fell exhausted to her knees.

na sklonku života

adverb (just before death) (před smrtí)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
At the end, she just sighed and let go of my hand.

večer

expression (in the evening) (na konci dne)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He went home at the end of the day.
Večer šel domů.

ve finále

expression (figurative (ultimately)

At the end of the day, there's nothing we can do.
Ve finále není nic, co bychom mohli udělat.

na úkor

preposition (figurative (to detriment of [sb]) (někoho)

Many children make cruel jokes at the expense of other children.

na úkor

preposition (figurative (to detriment of [sb]) (někoho)

na úkor

preposition (to disadvantage of [sth]) (něčeho)

rukama

preposition (because of) (přeneseně)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
Many women die at the hands of their own families for perceived dishonor.

rukama

preposition (because of) (přeneseně)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)

v jádru

preposition (at the centre of [sth]) (věci)

At the heart of the financial crisis there was a lot of greed.

nejpozději

adverb (not later)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
This project needs to be completed by close of business tomorrow at the latest.

alespoň, aspoň

expression (amount: not less than)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

právě, zrovna, momentálně

adverb (now)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm busy at the moment, but we can talk later.

nyní, teď

adverb (now, currently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At the present time, there are many migrating birds here.

současně

adverb (simultaneously)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It was fortunate that we both arrived at the same time.

jednohlasně

adverb (in unison)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We all screamed for more ice cream at the same time.
Jednohlasně jsme oba zakřičeli, že chceme víc zmrzliny.

tehdy

adverb (back then)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At the time, I didn't fully understand what she meant, but I caught on later.

na vrcholek

adverb (at the highest part or point)

When he arrived at the top of the ladder he was able to see the damaged roof.
Když vylezl na vrcholek žebříku, uviděl poškozenou střechu.

na vrcholu

adverb (figurative, informal (among the greatest achievers) (mezi těmi nejlepšími)

He enjoyed his success to begin with, but is now finding out that life can be tough at the top.

na vrcholu

adverb (mountain: at the summit) (kopce)

The air was thin at the top of the hill.

přinejmenším

expression (emphatic: and no less)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I would offer to pay half the cost, at the very least.

v nejhorším případě, přinejhorším

adverb (imagining worst scenario)

At worst, we'll have learnt something from the experience.

autor, autorka

noun (person who wrote [sth])

The author of the book was famous, but nobody recognized him.
Autor knihy byl slavný, ale nikdo ho nepoznal.

policie

plural noun (police)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The authorities were called to the scene of the crime.

sklonek

noun (figurative (later years of life)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
In the autumn of his life, Charles was no longer interested in his former hobbies.

avantgarda

noun (French (arts: forefront, innovative work) (umění)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The avant-garde attempts to push the limits of art to breaking point.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu the v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova the

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.