Co znamená together v Angličtina?

Jaký je význam slova together v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat together v Angličtina.

Slovo together v Angličtina znamená společně, spolu, pohromadě, pospolu, dohromady, celkem, dohromady, současně, společně, sejít se, sejít se, sejít se s, posbírat, držet pohromadě, stát při sobě, držet se spolu, držet spolu, držet pospolu, sborově, všichni dohromady, spojit se, sdružit se, smíchat dohromady, ladit, dát dohromady, dát dohromady, blízko sebe, házet do jednoho hrnce, sjednotit se, přijít společně, vytvořit shluk, spojit, shromažďovat se, shromáždit, sesbírat, sešlost, jít společně, pasovat do sebe, hodit se k sobě, držet pohromadě, držet pohromadě, mít spolu, mít společně, narychlo udělat, házet do jednoho pytle, házet do jednoho pytle s, splácat, poskládat dohromady, složit dohromady, táhnout za jeden provaz, shromáždit, vzchopit se, sebrat se, sestavit, dohromady, spát spolu, táhnout za jeden provaz, držet pospolu, slepit se k sobě, dát dohromady, složit, sestavit, spolu s, spolupracovat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova together

společně, spolu

adverb (in one group) (ve skupině)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We went to the theatre together.
Do divadla jsme šli spolu (or: společně).

pohromadě, pospolu

adverb (in one place) (na jednom místě)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We have the whole family together.
Máme celou rodinu pohromadě.

dohromady

adverb (into one group) (do jedné skupiny)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She gathered the flowers together in a bunch.
Svázala květiny dohromady do jedné kytice.

celkem

adverb (in total)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Together, the figures added up to ten.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dohromady jsem zaplatil více, než je můj měsíční plat.

dohromady

adverb (collectively; as a group)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Taken together, their problems seem overwhelming.
Celkově se zdá, že jejich problémy jsou nepřekonatelné.

současně

adverb (in concert) (všichni)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The students answered together.
Studenti odpověděli současně.

společně

adverb (reciprocally)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
They worked together, helping each other.
Pracovali společně a navzájem si pomáhali.

sejít se

phrasal verb, intransitive (people: gather)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The team leaders need to get together to discuss the problem.

sejít se

phrasal verb, intransitive (informal (people: socialize)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's get together sometime and catch up on each other's news.
Co kdybychom se někdy sešli a pořádně pokecali?

sejít se s

(informal (socialize with [sb])

Every Friday after work, Joe gets together with his colleagues for a drink.

posbírat

phrasal verb, transitive, separable (items: collect)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ed got his belongings together ready to go home.

držet pohromadě

phrasal verb, intransitive (not fall apart)

Incorporate the liquid into the dry ingredients until they hold together.

stát při sobě

phrasal verb, intransitive (figurative (stay unified)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The team managed to hold together for the win.

držet se spolu

phrasal verb, intransitive (not go separate ways)

Keep together when we get to the station, otherwise we will lose each other.

držet spolu, držet pospolu

phrasal verb, intransitive (figurative (maintain unity)

If we keep together, we will have a better chance of getting a pay rise.

sborově

adverb (in chorus, in unison)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

všichni dohromady

adverb (gathered, in a group)

spojit se, sdružit se

(join forces)

The inhabitants banded together to fight the insect invaders.

smíchat dohromady

(mix, combine)

If you blend yellow and blue together, you get green.

ladit

(go well together)

dát dohromady

(unite)

Sunday lunch at my parents' house brings the whole family together.

dát dohromady

(collect) (sesbírat apod.)

This exhibition brings together all of Picasso's major paintings.

blízko sebe

adjective (near to one another,)

If his eyes weren't so close together, he'd be almost handsome.

házet do jednoho hrnce

transitive verb (informal, figurative (include with) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Don't clump me with the troublemakers--I've never done anything wrong!
Neházejte mě do jednoho hrnce s těmi potížisty – nikdy jsem nic špatného neudělala.

sjednotit se

(unite, join forces)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We must come together if we want to win the battle.
Jestli chceme vyhrát bitvu, musíme se sjednotit.

přijít společně

(arrive at same time)

Since they ride the same bus, they always come together.

vytvořit shluk

(form a huddle or group)

Penguins sometimes draw together to share body warmth.

spojit

(unite)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

shromažďovat se

(figurative (people: gather)

The people began to flock together to see what was going on.

shromáždit

(form a group) (osoby)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

sesbírat

(make a collection)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

sešlost

noun (informal (informal gathering)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The girls are having a get-together tonight at my house.

jít společně

(accompany one another)

How about if I leave my car here and we go together to the party?

pasovat do sebe

(form a pair)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
This gun and holster go together.

hodit se k sobě

(form a pleasing combination)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Wine and cheese go together very well.

držet pohromadě

(stick)

Car manufacturers are increasingly using glue to hold parts together.

držet pohromadě

(figurative (maintain unity of)

The military sees itself as the sole force capable of holding the country together.

mít spolu, mít společně

(store in one place)

I keep all my shoes together in a cupboard in my room.

narychlo udělat

(slang (assemble crudely)

Helga knocked dinner together from whatever she could find in the fridge.

házet do jednoho pytle

(group together) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The politician's remarks lumped his rival and various criminal enterprises together unrealistically.

házet do jednoho pytle s

verbal expression (group together with) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

splácat

(assemble roughly) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sam patched a team together for Saturday's football match.

poskládat dohromady

(figurative (make coherent) (myšlenky, nápad apod.)

It was hard to piece together what he meant.

složit dohromady

(assemble, collate)

I pieced together a bookshelf from boards and cement blocks.

táhnout za jeden provaz

(figurative, informal (make a joint effort)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Everyone pulled together to make the concert a success.

shromáždit

(assemble, gather)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Brian pulled a team together to come up with a plan.

vzchopit se, sebrat se

interjection (informal (regain composure)

Stop crying and pull yourself together.

sestavit

(assemble)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you help me put this bookcase together, please?

dohromady

expression (combined)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
That girl has more brains than all her siblings put together.

spát spolu

(informal, euphemism (have sex with one another)

After they slept together once, they never saw each other again.

táhnout za jeden provaz

(figurative (be united)

The country must stand together if we are to survive these difficult times.

držet pospolu

(informal, figurative (be united) (ve shodě)

We will stick together through thick and thin!

slepit se k sobě

(adhere to one another)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The plot of the novel didn't make sense because several pages had stuck together.

dát dohromady

(figurative (arrange coherently) (větu v cizím jazyce apod.)

After his brain injury, he had difficulty stringing sentences together.

složit, sestavit

(beads, etc.: thread)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I like to string together small seashells to make a pretty necklace.

spolu s

(combined with)

Tomatoes together with chilis are what give this sauce its flavor.

spolupracovat

(co-operate)

We'll finish the job more quickly if we work together.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu together v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova together

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.