Co znamená had v Angličtina?

Jaký je význam slova had v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat had v Angličtina.

Slovo had v Angličtina znamená mít, vlastnit, muset, mít, mít, prožívat, mít, mít, dát si, nechat, dát, mít, -, mít, dostat, mít, dovolit, říkat, tvrdit, vyprávět, pozvat, mít, vypadat, zdát se, mít na srdci, řídit, vést, tvrdit, prohlašovat, , muset, rodit, mít dítě, užít si to, mít pádné argumenty, trpět, mít naději na, mít šanci na, mít šanci na, být nachlazený, zabouchnutý do, pít, napít se, mít hostinu, hodně se najíst, bojovat s, hádat se s, mít talent na, mít nadání na, nalézt zalíbení v, zkusit to, pustit se do, pokoušet se, mít velkou šanci na, pěkně si popovídat, Pěkný den!, být dobrým člověkem, dobře se vyznat v, mít se dobře, mít se hezky, Užij si výlet!, Šťastnou cestu!, užij si víkend, mít talent na zahradničení, mít podíl na, mít podíl na, mít opici, mít kocovinu, dát práci, dát práci, mít soucit, Měj slitování!, pevně držet, být zablokovaný, mít v moci, mít tušení, zasmát se, vážně si promluvit, dívat se na, podívat se na, mít hodně společného s, mít co říct k, mít v úmyslu, uniknout o vlas, Pěkný den!, šťastnou cestu, podílet se na, mít představu o, mít pravdu, mít vidění, mít předtuchu, jít se namočit, jít se smočit, mít krátkou zkušenost s, mít právo na, mít nárok na, mít sedadla vpředu, svářit se, ovlivnit, pokusit se, zkusit, vyzkoušet, mít šanci, osprchovat se, mít zájem na, mít velký dopad, mít talent na, mít talent na, promluvit si s, pohovořit si s, mít zálibu v, mít tendenci k, skvěle se vyznat v, mít vliv na, mít slabost pro, zkusit, promluvit si s, pohovořit si s, mít štěstí, mít výhodu, mít dopad, mít tušení o, zkusit znovu, zkusit znovu, být znovu na řadě, být neposedný, zkusit to, mít k dispozici, mít zpátky, znovu pozvat, krýt záda, -, být zkušený, být zběhlý, být sexuálně promiskuitní, hodně pamatovat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova had

mít, vlastnit

transitive verb (own) (majetek)

He has a big house and two cars.
Má velký dům a dvě auta.

muset

auxiliary verb (must)

I have to finish my homework.
Musím dodělat úkol.

mít

transitive verb (possess, relation) (příbuzenstvo)

They have two daughters and a son.
Mají dvě dcery a syna.

mít

transitive verb (suffer from) (nemoc, něco nepříjemného)

She has the flu right now.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Trpí sklerózou.

prožívat

transitive verb (experience)

My sons are having an adventure in South America.
Moji synové prožívají (or: zažívají) dobrodružství v Jižní Americe.

mít

transitive verb (possess: feature) (vlastnost)

She has a very strong personality.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Má velmi silnou vůli.

mít

transitive verb (mentally) (nehmotné věci)

She has a lot of plans.
Má spoustu plánů.

dát si

transitive verb (obtain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Could I have another cup of tea, please?
Dal bych si ještě jednu kávu, prosím.

nechat, dát

transitive verb (cause to be done) (objednat službu)

I need to have my car fixed.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Musím si dát ostříhat vlasy.

mít

transitive verb (eat, drink) (k jídlu nebo pití)

I had a drink and a biscuit.
Měl jsem pití a sušenku.

-

auxiliary verb (used in perfect tenses)

We have won the race. I've been waiting here for hours.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. V poslední době jsem dost unavený.

mít

intransitive verb (be wealthy) (vlastnit, být bohatý)

Those who have, don't always understand those who have not.

dostat

transitive verb (receive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Have you had your exam results yet?

mít

transitive verb (slang (have sex with) (hovorový výraz: mít s někým sex)

He's never had a girl before.

dovolit

transitive verb (permit, allow)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He won't have such behaviour in his presence.

říkat, tvrdit, vyprávět

transitive verb (declare, assert)

Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.

pozvat

transitive verb (invite, entertain) (na návštěvu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We're having his parents over for the holidays.

mít

(position of body parts) (o částech těla)

vypadat, zdát se

verbal expression (person: seem)

I appear to have lost my umbrella.
Zdá se, že jsem ztratila deštník.

mít na srdci

verbal expression (consider, be concerned with) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I have your best interests at heart.

řídit, vést

verbal expression (figurative (have control)

If he thinks he can lead the team better, let him have the driver's seat.

tvrdit, prohlašovat

verbal expression (achievement: assert)

Weston claimed to have invented a new method for producing copper.
Weston tvrdil (or: prohlašoval), že objevil novou metodu výroby mědi.

verbal expression (informal, figurative (have a hard task ahead)

The house Joe and Maggie have bought needs a lot of renovation; they certainly have their work cut out for them.

muset

transitive verb (informal (must)

I have got to leave now.

rodit

verbal expression (give birth)

The Apollo Hospital is the safest and best place to have a baby.

mít dítě

verbal expression (become parents)

My good friend told me that he and his wife plan to have a baby soon.

užít si to

verbal expression (informal (enjoy oneself immensely)

Thank you for a wonderful party; we all had a ball!
Díky za skvělý večírek, všichni jsme si to užili!

mít pádné argumenty

verbal expression (legal: have evidence) (pro zahájení soudního procesu)

The judge has to decide if the prosecution have a case.

trpět

verbal expression (be ill) (nemocí)

Sue has a case of mild pneumonia.

mít naději na, mít šanci na

verbal expression (have opportunity)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Johnson has a chance at another world title.

mít šanci na

verbal expression (have opportunity to do)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Audrey has a chance at getting into Harvard.

být nachlazený

verbal expression (be suffering from the cold virus)

I don't feel like going out today because I have a cold.

zabouchnutý do

verbal expression (be attracted to: [sb]) (hovorový výraz)

Wendy had a crush on a boy in her class.

pít

verbal expression (drink [sth] alcoholic) (něco alkoholického)

He is quite talkative tonight; I wonder if he's had a drink.
Dneska mu to nějak mluví, myslím, že pil.

napít se

verbal expression (socialize in a bar, pub, etc.) (něčeho alkoholického)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Why don't we go and have a drink to remember the good old days?
Proč se nezajdeme napít a popovídat si o starých časech?

mít hostinu

verbal expression (eat celebratory meal)

The family had a feast to celebrate Chinese New Year.

hodně se najíst

verbal expression (figurative (eat a lot)

We had a feast of homemade pasta and meatballs.

bojovat s

verbal expression (physically: with [sb]) (fyzicky)

Jack had a fight with another boy, and now he has a black eye.

hádat se s

verbal expression (figurative, informal (argue)

He's in a bad mood because he had a fight with his wife.

mít talent na, mít nadání na

verbal expression (be talented)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Laura has a flair for garden design.

nalézt zalíbení v

verbal expression (like [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I have a fondness for chocolate chip ice cream.

zkusit to

verbal expression (informal (try [sth])

I'd never been water skiing before so I decided to have a go.

pustit se do

verbal expression (slang (attack verbally) (přen.: někoho vyplísnit)

Elena had a go at her husband for being late.
Alan se do své manželky pustil za to, že přišla tak pozdě.

pokoušet se

verbal expression (informal (try)

Harry was having a go at solving the crossword puzzle.
Harry se pokoušel vyluštit křížovku.

mít velkou šanci na

verbal expression (be likely to succeed)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I have a good chance of winning the race.

pěkně si popovídat

verbal expression (converse at length)

I had a good chat with an old friend down at the market yesterday. They hadn't seen each other for years and welcomed the chance to have a good chat.

Pěkný den!

interjection (pleasantry)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
The shopkeeper greeted me with a cheerful "Have a good day!"

být dobrým člověkem

verbal expression (figurative (be sensible)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I don't mind him dating my daughter. That boy has a good head on his shoulders.

dobře se vyznat v

verbal expression (be informed about)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Taxi drivers have to have a good knowledge of all the local streets.

mít se dobře, mít se hezky

verbal expression (enjoy yourself, have fun)

Whenever I go out with friends we all have a good time. I hope you have a good time in Spain!

Užij si výlet!

interjection (pleasant holiday) (tykání, jednotné číslo)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

Šťastnou cestu!

interjection (safe journey)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

užij si víkend

interjection (used to wish [sb] a pleasant weekend) (tykání, jednotné číslo)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Have a good weekend, and I will see you on Monday.

mít talent na zahradničení

verbal expression (be skilled at gardening)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
My mother has a green thumb: everything she touches grows well. All my cuttings took this year, so perhaps I do have green fingers after all.

mít podíl na

verbal expression (informal (be involved)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Wilson scored one goal and had a hand in two others.

mít podíl na

verbal expression (informal (be involved)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Gwyneth had a hand in persuading Celia to change her mind.

mít opici, mít kocovinu

verbal expression (after too much alcohol)

Please don't breathe so loudly; I have a hangover.

dát práci

verbal expression (experience difficulties) (neformální: být obtížné)

Be kind to her - she's having a really hard time right now.

dát práci

verbal expression (informal (find difficult) (neformální: být obtížné)

We're having a hard time picking a suitable slogan for our marketing campaign.

mít soucit

verbal expression (informal, figurative (be compassionate)

Have a heart and consider making a donation to this worthwhile charity.

Měj slitování!

interjection (informal, figurative (be more compassionate)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Have a heart! Timmy's only a child and didn't mean any harm.

pevně držet

verbal expression (grasp firmly)

Sally had a hold on the horse's reins.

být zablokovaný

verbal expression (account: be blocked) (účet apod.)

Any check I deposit has a hold on it for 7 days.

mít v moci

verbal expression (informal, figurative (exert control)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
In New Jersey, Democrats have had a hold on the Senate seats for many years.

mít tušení

verbal expression (informal (suspect, sense)

I have a hunch that the show will be cancelled; they haven't sold many tickets.

zasmát se

verbal expression (UK, informal (enjoy a joke, be amused)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We didn't mean to hurt his feelings, we did it just to have a laugh.

vážně si promluvit

verbal expression (informal (discuss [sth] sensitive)

Young lady, I think it's time you and I had a little talk.

dívat se na

verbal expression (look at)

These family photos are great. Have a look.

podívat se na

verbal expression (examine, inspect) (lékař)

Let the doctor have a look at your rash.

mít hodně společného s

verbal expression (be due to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
His success has a lot to do with his father's business connections.

mít co říct k

verbal expression (openly share one's opinions on)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
As a working mother, she has a lot to say about childcare facilities and unpaid, unscheduled overtime.

mít v úmyslu

verbal expression (think about doing)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I have a mind to tell your parents about what you've been doing.

uniknout o vlas

verbal expression (experience a brush with danger)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Mary had a narrow escape when a car nearly hit her.

Pěkný den!

interjection (pleasantry)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thank you for shopping here; have a nice day! Have a nice day, he said as I left.

šťastnou cestu

interjection (enjoy your vacation, holiday)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Here are your tickets, Sir. Have a nice trip!
Tady jsou vaše letenky, pane. Šťastnou cestu!

podílet se na

verbal expression (be partly responsible)

Lewis denied having a part in the attempted murder.

mít představu o

verbal expression (figurative (visualize)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The architect had a picture in his mind of what the finished building would look like.

mít pravdu

verbal expression (be right about [sth])

Gudrun has a point; we should leave early tomorrow in order to avoid the traffic.
Gudrun na to kápla, musíme zítra vyrazit brzo a vyhneme se špičce.

mít vidění

verbal expression (foresee in a vision) (budoucnosti)

Lucy had a premonition in a dream that Alan would die in a motorbike accident.

mít předtuchu

verbal expression (foresee [sth])

Miguel had a premonition of the earthquake the day before it happened.

jít se namočit, jít se smočit

verbal expression (informal (go for quick swim) (neformální: krátce si zaplavat)

Joachim had a quick dip in the lake before lunch.

mít krátkou zkušenost s

verbal expression (figurative (experience briefly)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I had a quick dip into Zen Buddhism when I was about eighteen years old.

mít právo na, mít nárok na

transitive verb (be entitled to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
You have a right to representation by a lawyer. I'm going to say what ever I want to. I have a right to free speech.

mít sedadla vpředu

verbal expression (figurative (be near the action)

The water boy has a ringside seat to the football game.

svářit se

verbal expression (UK, informal (quarrel)

They had a row about his staying out all night.

ovlivnit

verbal expression (influence outcome)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The assessor will have a say in how the money is spent.

pokusit se, zkusit, vyzkoušet

verbal expression (informal (try)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'd never even seen snow but I thought I´d have a shot at snowboading on the easy slopes.

mít šanci

verbal expression (informal (have chance)

You have a shot at winning the lottery.

osprchovat se

verbal expression (wash oneself under water spray)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I think I'll go and have a shower.

mít zájem na

verbal expression (be affected by outcome)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We all have a stake in the future of our country.

mít velký dopad

verbal expression (make a big impact)

Bright colors have a strong effect on mood.

mít talent na

verbal expression (be naturally good at)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Steve has a talent for drawing; his portraits are particularly good.

mít talent na

verbal expression (be prone to) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Ellen has a real talent for getting into trouble.

promluvit si s, pohovořit si s

verbal expression (discuss)

If you want to renovate your kitchen, you should have a talk with my brother: he did it last year.

mít zálibu v

verbal expression (like)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I've always had a taste for the high life.

mít tendenci k

verbal expression (do [sth] habitually)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Be careful of the dog- she has a tendency to steal food from your plate.

skvěle se vyznat v

verbal expression (be an expert in)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I have a thorough knowledge of the subject.

mít vliv na

verbal expression (have opinion heard)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Everyone had a voice in the decision-making process.

mít slabost pro

transitive verb (be fond of)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Jill has a weakness for chocolate. That's why she has trouble dieting.

zkusit

verbal expression (colloquial (make an attempt)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The photocopier was broken, so Linda decided to have a whack at fixing it. "Do you know how to do this?" - "No, but I'll have a whack."

promluvit si s, pohovořit si s

verbal expression (informal (discuss)

The boss had a word with Bill about his chronic tardiness.

mít štěstí

verbal expression (informal (be lucky)

You won the lottery? Some people have all the luck.

mít výhodu

verbal expression (figurative (be better)

He always uses superior materials in order to have an edge on the competition.

mít dopad

verbal expression (make an impact)

Advertising takes a lot of money to have an effect.

mít tušení o

verbal expression (suspect, sense)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We had an inkling that the film might be a success, but we weren't sure.

zkusit znovu

verbal expression (informal (try again)

Gary wasn't happy with his first attempt so he decided to have another go.

zkusit znovu

verbal expression (informal (try again)

That attempt didn't work out very well, so I'll have another go at it.

být znovu na řadě

verbal expression (UK: informal (game: take further turn)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
If you throw a six, you move six squares and then have another go.

být neposedný

verbal expression (figurative, slang (fidget)

She has ants in her pants, that girl. She never sits still!

zkusit to

verbal expression (slang (attempt [sth])

If you think you can do a better job, just have at it!

mít k dispozici

verbal expression (have [sth] available)

If you don't have a car at your disposal, getting a job is very difficult.

mít zpátky

(something: be returned)

Dad wants me to have the car back by supper time.
Táta chce to auto mít zpátky do večeře.

znovu pozvat

(person: invite again)

After they left, we decided never to have them back again.
Když odešli, shodli jsme se, že už je nikdy znovu nepozveme.

krýt záda

verbal expression (informal, figurative (be ready to defend) (přen.: někoho bránit ze zálohy)

-

verbal expression (present perfect: be)

I have been studying for three hours now; I need a break! My mother's been a doctor for twenty years now.
Už studuji tři hodiny, potřebuji pauzu.

být zkušený, být zběhlý

verbal expression (informal (be experienced)

He's been around and knows what to expect.
Vyzná se a ví, co může čekat.

být sexuálně promiskuitní

verbal expression (informal (be sexually promiscuous)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
That rock star has certainly been around a bit; I heard he'd slept with over 1,000 women.

hodně pamatovat

verbal expression (informal (exist for a long time) (přeneseně: dlouho žít)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu had v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova had

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.