Co znamená said v Angličtina?

Jaký je význam slova said v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat said v Angličtina.

Slovo said v Angličtina znamená výše zmíněný, říci, říct, říkat, tvrdit, říkat, přikázat, řekněme, řekněme, řekni, slovo, pravomoc, odříkat, přeříkat si, předpokládat, říkat, tvrdit, říkat, odříkat, sloužit, koneckonců, být popisován jako, to se snadněji řekne, než udělá, jasně, víc není třeba dodávat, nicméně, hned to bude, nicméně, nicméně, Dobře jsi to řekl.. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova said

výše zmíněný

adjective (already mentioned)

The said person then tried to escape. The description of the said item was very accurate.
Zmíněná osoba se pak pokusila utéct.

říci, říct

transitive verb (utter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dexter said, "I'm hungry." He said the book was blue.
Můj kamarád řekl (or: pravil): „Ahoj“.

říkat, tvrdit

transitive verb (give an opinion) (uvádět názor)

I say it's a bad idea.
Já říkám (or: tvrdím), že je to špatný nápad.

říkat

transitive verb (order) (přikazovat)

Mom says stop arguing or you'll be grounded.
Máma říká, abychom se přestali hádat, jinak dostaneme domácí vězení.

přikázat

(order to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dad says to come and eat dinner right now.
Táta říká, abych přisel a snědl večeři.

řekněme

adverb (for example) (jako příklad)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Take any number, say seven, and multiply by four.

řekněme

adverb (approximately)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
There must have been, say, 200 people there.

řekni

interjection (to gain attention)

Say, do you know where I can find a good restaurant?

slovo

noun (turn to speak) (přeneseně)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
When Richard had his say, he explained his side of the story.
Když měl Richard slovo, vysvětlil svoji verzi příběhu.

pravomoc

noun (authority)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The parents decided it was bedtime, and the children had no say in the matter.

odříkat, přeříkat si

transitive verb (recite: [sth] learned)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jimmy can say his ABCs.

předpokládat

transitive verb (suppose)

Let's say that he's right.

říkat, tvrdit

transitive verb (affirm)

She is said to be the best painter of her generation.
Říká se, že je nejlepší malířkou své generace.

říkat

transitive verb (indicate) (přeneseně)

The thermometer says that it's seventy degrees.

odříkat

transitive verb (recite: a prayer)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The children said a prayer for their parents.
Děti odříkali modlitbu za svoje rodiče.

sloužit

transitive verb (conduct: a mass) (mši)

The priest said the Mass on Sunday.

koneckonců

expression (ultimately)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
After all is said and done, the decision to have a baby is a personal one.

být popisován jako

transitive verb (be described as)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
It´s said to be a very good restaurant.

to se snadněji řekne, než udělá

adjective (difficult to do)

Losing weight is easier said than done.

jasně

interjection (informal (understood) (pochopení)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
"If I were you, I'd avoid mentioning her ex-husband." "Enough said!"

víc není třeba dodávat

interjection (informal (say no more)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"Jake and Anthea disappeared upstairs together." "Enough said!"

nicméně

adverb (however, nevertheless)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Most politicians have good intentions; having said that, some are corrupt.

hned to bude

expression (I will do it immediately.)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
No sooner said than done; one sandwich coming up.

nicméně

adverb (having said that, however)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )

nicméně

adverb (however, even so)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )

Dobře jsi to řekl.

noun (US, informal (expressing agreement)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu said v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova said

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.