Co znamená was v Angličtina?

Jaký je význam slova was v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat was v Angličtina.

Slovo was v Angličtina znamená být od přírody, být, být, být, konat se, pracovat jako, být, -, bude, byl, stát, být, buď, buďte, cítit se, být, být, být přítomný, být napřed před, mít náskok před, být zpět, být vypnutý, být velmi odlišný od, moct, moci, být o, právě se chystat, být pod něčí úroveň, být příliš složitý pro, pohltit, být doprovázen, , znát se, znát, být si vědomý, být adresovaný, hledat, být proti, zavrhnout, být ukotvený, naštvaný na, rozzlobený na, nazlobený na, rozčilený na, být nedočkavý, být dychtivý, vypadat, zdát se, vypadat, zdát se, nervózní, , , být spojený s, být v klidu, být v pohovu, zajímat se o, být přitahován, být přitahován, být špatný v, plešatět, mít sídlo v, mít sídlo v, být založený na, odehrávat se v, být založený na, být dobrá koupě, být dohodnuto, být domluveno, být muž, být chlap, dospět, být kamenem úrazu, mít úspěch, být zaměřen na, být po všem, moct, moci, rychle zazářit, být opatrný, pocházet z rodu, vyvinout se z, být totéž jako, rovnat se, být věrný, dodržovat, Nedělej ostudu!, řídit, vést, být ve styku, být v kontaktu, být v kontaktu, zkontaktovat se s, být v kontaktu s, být celý on, být celá ona, být známý pro, zpozdit se, opozdit se, být veden k, být ve stejné pozici, být jako, Buď tu jako doma!, být pojmenovaný po, domnívat se, ztichnout, utichnout, Buď zticha!, Zmlkni!, vrátit se brzy, být v bezpečí, být bezpečný, být popisován jako, být nachystaný k, být podobný jako, být zkažený, být pokažený, i přes to, mít, být výhodou, být zvyklý na, být zvyklý, být ochotný, být s, chodit s, být s, mít hodnotu, mít cenu, být sám sebou, zavázán, zavázána, být odhodlaný k, truchlit, přijít o někoho blízkého, zavalený, obležený, sužovaný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova was

být od přírody

intransitive verb (nature) (přeneseně: geneticky)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
My mother is short.
Moje matka je od přírody malá.

být

intransitive verb (state) (stav)

Barry is ill. // Audrey is hungry. // Tania is right.
Barry je nemocný.

být

intransitive verb (exist) (nacházet se)

There is a woman of 101 in the house opposite.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. V centru města stojí velký chrám.

být

intransitive verb (be located) (nacházet se)

The butter is on the table.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Žebřík stojí ve sklepě.

konat se

intransitive verb (event: occur) (čas konání)

The play is at eight o'clock.
To představení se bude konat v osm hodin.

pracovat jako

intransitive verb (equates two noun phrases)

She is a police officer.
Pracuje jako policistka.

být

intransitive verb (condition: age) (někomu, kolik let)

Robert is ten years old.
Robertovi je deset let.

-

auxiliary verb (with present participle: continuous)

Teresa is eating her dinner at the moment.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dělám domácí úkoly.

bude

auxiliary verb (with present participle: future) (budoucí čas: pomocné sloveso)

We are playing tennis this weekend.
Tento víkend budeme hrát tenis.

byl

auxiliary verb (with past participle: passive) (trpný rod)

(minulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase. )
My wallet was stolen yesterday.
Moje peněženka byla včera ukradena.

stát

intransitive verb (cost) (o ceně)

It is seven dollars. That will be ten pounds, please.

být

intransitive verb (have been: go, gone) (navštívit)

I have been to Rome.
Už jsem byl v Římě.

buď, buďte

intransitive verb (imperative)

Be quiet! Be reasonable!

cítit se

intransitive verb (feel)

I'm dizzy after that rollercoaster ride.

být

intransitive verb (time) (o čase)

It's half past eight.

být

intransitive verb (weather) (o počasí)

It's cold today; you'll need your hat and gloves.

být přítomný

phrasal verb, intransitive (informal (be present, in the vicinity)

Not many people are about today.

být napřed před, mít náskok před

phrasal verb, intransitive (figurative (have an advantage)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Compared to the UK, Sweden is ahead in terms of employment security.

být zpět

phrasal verb, intransitive (have returned)

I'm back from camp, did you miss me?

být vypnutý

phrasal verb, intransitive (informal (leave) (přístroj, světlo)

It's getting late, so it's time for me to be off.

být velmi odlišný od

expression (informal (very different from)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Life in Canada is a far cry from what she's used to in Haiti.

moct, moci

verbal expression (can, have the ability to do) (něco udělat)

Claire wasn't able to reach the jar on the top shelf.
Claire nemohla dosáhnout na dózu na vrchní polici.

být o

verbal expression (be on the subject of) (něčem)

My presentation is about the effects of alcohol. This book is about a king who loses his crown.
Moje prezentace se zaobírá (or: zabývá) dopady alkoholu.

právě se chystat

verbal expression (on the point of doing) (něco udělat)

I was just about to step into the bath when the doorbell rang.
Právě jsem se chystal do vany, když vtom zazvonil zvonek.

být pod něčí úroveň

verbal expression (figurative (morally superior to) (morální)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
He's above lying about such things.

být příliš složitý pro

verbal expression (figurative (too complex for)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
All this talk of economics is above me.

pohltit

verbal expression (be integrated, assimilated) (dav apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police lost sight of Tom when he was absorbed into the crowd.

být doprovázen

verbal expression (go in company with)

verbal expression (coexist with)

znát se

(know each other)

Are you two already acquainted?
Už se vy dva znáte?

znát

verbal expression (know [sb]) (někoho)

Harry, I believe you are acquainted with Miss Forbes?

být si vědomý

verbal expression (formal (be familiar with [sth]) (něčeho)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Audiences in Ancient Greece were acquainted with the idea of a hero having a tragic flaw.

být adresovaný

verbal expression (mail: be intended for [sb]) (dopis apod.)

This letter is addressed to you.
Ten dopis je adresovaný tobě.

hledat

(informal (search for [sth], [sb])

I'm after a new service provider; which one would you recommend?

být proti

(oppose) (něčemu)

Many Americans are against the war.
Hodně Američanů je proti válce.

zavrhnout

verbal expression (be considered abhorrent)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The newly proposed law is anathema to most small business owners.

být ukotvený

verbal expression (figurative (have a strong link to) (přeneseně: v něčem)

naštvaný na, rozzlobený na, nazlobený na, rozčilený na

(irritated, angry)

I'm annoyed at my brother for leaving the room in such a mess.
Jsem naštvaný (or: rozzlobený) na bratra, protože nechal v pokoji hrozný nepořádek.

být nedočkavý, být dychtivý

verbal expression (be eager)

The avid fans were anxious to meet their favorite author.
Skalní fanoušci byli nedočkaví (or: dychtiví) potkat svoji oblíbenou spisovatelku.

vypadat, zdát se

verbal expression (seem, look)

Ken appears to be very dedicated to his family.
Ken vypadá, že je oddaný svojí rodině.

vypadat, zdát se

verbal expression ([sth]: seem)

The rain appears to be easing off.
Zdá se, že déšť ustává.

nervózní

(be nervous about [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm apprehensive about moving to Japan; I have never lived abroad before.
Jsem nervózní ohledně stěhování se do Japonska; nikdy jsem v zahraničí nežil.

(UK, vulgar, slang (willing to make effort)

I asked him to check it for me but he said he couldn't be arsed.

verbal expression (UK, vulgar, slang (willing to make effort)

The story's quite good so far, but I don't think I can be arsed to read the whole thing.

být spojený s

verbal expression (be related to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
For many people, Christmas is associated with gifts and shopping.
Pro mnoho lidí jsou Vánoce spojené s dárky a nakupováním.

být v klidu

verbal expression (relaxed)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I am more at ease when my boss is not in the office.
Jsem daleko víc v klidu, když můj šéf není v kanceláři.

být v pohovu

verbal expression (not standing at attention)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The troops were at ease on the parade ground.
Vojáci stáli na přehlídkovém prostranství v pohovu.

zajímat se o

verbal expression (interested by: an idea, etc.)

I am attracted to medieval European history; I find it absolutely fascinating.

být přitahován

verbal expression (sexually drawn to: [sb]) (sexuálně)

I'm attracted to him, but he does not even know my name.

být přitahován

verbal expression (physics: drawn to: [sth]) (elektrickým nebo magnetickým nábojem)

The positive and negative points of magnets are always attracted to each other.

být špatný v

verbal expression (unskilled at [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Why is Britain so bad at tennis?
Proč je Británie tak špatná v tenise?

plešatět

intransitive verb (lose your hair)

Homer is balding, but he doesn't seem to mind.
Homer plešatí, ale nevypadá, že by mu to vadilo.

mít sídlo v

verbal expression (having work base) (pracovní)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The consultant was based in Miami but worked all over the country.
Konzultant měl sídlo v Miami, ale pracoval po celé zemi.

mít sídlo v

verbal expression (having work base) (pracovní)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Fernando is based at the firm's São Paulo office.
Fernando má sídlo v kancelářích firmy v São Paulu.

být založený na

verbal expression (be founded on [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
His political ideas are based on his conservative beliefs.Ideally, your decision should be based upon sound reasoning.
Jeho politické názory jsou založeny na jeho konzervativních názorech.

odehrávat se v

verbal expression (film: take place) (film, seriál apod.)

The movie is based in Seattle, but sometimes episodes take place in Portland.
Film se odehrává v Seattlu, ale občas se děj přesune do Portlandu.

být založený na

verbal expression (be adapted from [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Many movies are based on true stories. The play is based on the novel of the same name.
Mnoho filmů je založených na pravdivých událostech.

být dobrá koupě

verbal expression (represent good value, be cheap)

The gloves are a bargain at just £5 a pair.

být dohodnuto, být domluveno

verbal expression (transaction: be agreed)

That's a deal!

být muž, být chlap

verbal expression (figurative (male: show strength)

You have to be a man about this, and admit that you made a mistake.

dospět

verbal expression (male: reach adulthood)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dan's young son wants to be an astronaut when he is a man.

být kamenem úrazu

verbal expression (figurative (hinder progress)

The issue proved to be a stumbling block during the peace talks.

mít úspěch

verbal expression (achieve popularity)

The chocolate cake was a real success with the guests.

být zaměřen na

verbal expression (be intended for)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
This series of videos is aimed at preschool-aged children.

být po všem

verbal expression (informal (be finished, ended) (skončit)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The battle was all over in less than three hours.

moct, moci

verbal expression (have permission to)

If you do not have your passport, you will not be allowed to enter the country. Once they had finished their exams, the students were allowed to leave.

rychle zazářit

verbal expression (be immediately popular) (mít okamžitý úspěch)

The TV show proved to be an instant success.

být opatrný

interjection (be cautious, prudent)

Be careful! You don't know what's out there!
Buď opatrný! Nevíš, co je tam venku!

pocházet z rodu

verbal expression (human: have as ancestor)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The family is descended from Prince Axel of Denmark and Princess Margaretha of Sweden.

vyvinout se z

verbal expression (have evolved from)

The domestic dog is descended from the wolves of Europe and Asia.

být totéž jako

verbal expression (be the same as)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
What you just did is equivalent to stealing.

rovnat se

verbal expression (equal, equate to)

A litre is equivalent to 0.264 US gallons.

být věrný

verbal expression (not cheat sexually on)

I will only stay with my boyfriend if he is faithful to me.

dodržovat

verbal expression (adhere closely to)

Try to be faithful to your principles.

Nedělej ostudu!

interjection (do not misbehave)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

řídit, vést

verbal expression (figurative (have control)

If he thinks he can lead the team better, let him have the driver's seat.

být ve styku, být v kontaktu

verbal expression (informal (stay in contact)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Are you two still in touch?

být v kontaktu

verbal expression (informal (make contact)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We'll be in touch soon.

zkontaktovat se s

verbal expression (informal (make contact)

Have you been in touch with her recently?

být v kontaktu s

verbal expression (informal (habitually be in contact)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Are you still in touch with your friends from high school?

být celý on, být celá ona

verbal expression (informal (be typical, expected of [sb]) (neformální: být něco pro někoho typické)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
It's just like Alice to lock herself out of her own hotel room.

být známý pro

transitive verb (be identified or famous for) (něco)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
That restaurant is known for its excellent seafood.

zpozdit se, opozdit se

verbal expression (not arrive on time)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We have a departmental meeting this morning so I daren't be late. Don't be late for your own wedding.

být veden k

verbal expression (be prompted) (čemu)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We were led to believe that the chemical was not dangerous, but it turned out to be highly toxic.

být ve stejné pozici

verbal expression (UK, informal (be in equal position)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

být jako

(resemble)

Michael is just like his father: he loves to play tennis.

Buď tu jako doma!

expression (help yourself)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
If you want some lemonade, be my guest!

být pojmenovaný po

verbal expression (be given the same name as)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I was named after my mother's best friend. The park was named for the town's mayor.

domnívat se

verbal expression (believe, think)

My husband thinks autumn is the best season, but I am of the opinion that winter is better.

ztichnout, utichnout

intransitive verb (stop talking, not speak)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Once they started drawing with their crayons, the children were very quiet.

Buď zticha!, Zmlkni!

interjection (stop talking or making a noise)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Be quiet! I can't hear what the teacher is saying!
Buď zticha! Neslyším, co říká učitel.

vrátit se brzy

verbal expression (informal (return soon)

I'll be right back; I have to run over to the grocery store for some eggs.

být v bezpečí

intransitive verb (not be in danger)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I locked the documents in the drawer, so now they're safe.

být bezpečný

intransitive verb (not be dangerous)

The manufacturer guarantees that these toys are safe for children.

být popisován jako

transitive verb (be described as)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
It´s said to be a very good restaurant.

být nachystaný k

verbal expression (be ready to: do [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We were all set to leave, but Ann made us wait while she looked for her cell phone.

být podobný jako

verbal expression (resemble, be like)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
This painting is very similar to one painted by Titian.

být zkažený, být pokažený

verbal expression (figurative (experience: be spoiled by [sth]) (zážitek)

My memories of the wedding are tainted by the argument that broke out at the reception.

i přes to

expression (despite [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.

mít

verbal expression (be supposed to do [sth]) (za úkol, povinnost apod.)

Students, you're to arrive at 8:00 so that we can take a group photo.
Studenti, máte dorazit v 8:00, abychom se mohli vyfotit.

být výhodou

verbal expression (benefit [sb])

I know you're not a natural linguist, but learning French would be to your advantage, given that we live in France.

být zvyklý na

verbal expression (familiar with)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Jen is used to noise; she has six children.

být zvyklý

verbal expression (accustomed to doing) (něco dělat)

I'm used to skipping lunch because I'm always so busy.

být ochotný

transitive verb (agree freely to) (něco udělat)

I'm willing to finish the report myself, but you'll have to give me more time.
Jsem ochotná tu zprávu dodělat sama, ale musíš mi dát víc času.

být s

(be in company of) (někým)

The dying woman wanted to be with her family in her last days.

chodit s

(informal (date) (někým)

She's been with her current boyfriend for nearly a year.

být s

(informal, figurative (showing solidarity) (přeneseně: podporovat někoho)

The crowd responded to her speech with shouts of "We're with you, Amelia!"

mít hodnotu

verbal expression (have the value of)

The dealer said the vase was worth £200 but I had hoped for more.

mít cenu

verbal expression (merit)

Is it even worth doing?

být sám sebou

intransitive verb (behave naturally)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I know you're nervous about the interview, but just be yourself and you'll do fine.

zavázán, zavázána

verbal expression (be morally obligated to)

I won't accept the gift because I don't want to be beholden to her.
Nepřijmu tento dar, protože jí nechci být nijak zavázán.

být odhodlaný k

transitive verb (be determined about [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

truchlit

verbal expression (be deprived of loved one)

přijít o někoho blízkého

(grieve, lose [sb] close)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
It is hard to know what to say to someone who is bereaved.

zavalený, obležený

verbal expression (surrounded by) (turisty apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The farmhouse is beset by a dense forest.

sužovaný

verbal expression (figurative (assailed: by difficulties, doubts, etc.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Joan was suddenly beset by doubts as to her brother's motives.
Joan zničehonic začala být sužovaná pochybnostmi o motivech svého bratra.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu was v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova was

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.