Co znamená we v Angličtina?

Jaký je význam slova we v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat we v Angličtina.

Slovo we v Angličtina znamená -, my, my, my, my, my, -, Jdeme na to!, Jdeme na věc!, tak zatím, než se zase uvidíme, budeme, jsme, -. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova we

-

pronoun (plural nominative of I)

We are going to the cinema.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Když to neuděláme my, udělá to někdo jiný.

my

pronoun (people, in general terms) (skupina, k níž mluvčí náleží)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Oh, we don't do that here in Spain.
My ve Španělsku toto neděláme.

my

pronoun (myself and [sb] else)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Jenny and I? We are going to the park.
Jenny a já? My jdeme do parku.

my

pronoun (royal) (např. král, když mluví sám o sobě)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
We wear this crown by right and by law.

my

pronoun (editorial) (komentář ve jménu novin, časopisu atd.)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
We oppose the proposed law, wrote the editor in his newspaper.

my

pronoun (emphasis, apposition) (zesilovací výraz)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
We warriors are brave and proud.

-

pronoun (jocular, condescending (you) (vyjádřeno 1. osobou množného čísla)

How are we feeling today?
Jak se dnes máme?

Jdeme na to!, Jdeme na věc!

interjection (we are beginning)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
“Here we go!” said Dad, turning the key in the ignition.

tak zatím

interjection (goodbye for now) (závěrečný pozdrav)

než se zase uvidíme

expression (for now, until our next meeting)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Please take care of my sister until we meet again.

budeme

contraction (colloquial, abbreviation (we will)

We'll meet you outside the cinema.

jsme

contraction (colloquial, abbreviation (we are)

We're English, but we live in France.

-

contraction (colloquial, abbreviation (we have)

We've been waiting for at least half an hour.
Čekali jsme přinejmenším půl hodiny.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu we v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova we

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.