Co znamená two v Angličtina?

Jaký je význam slova two v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat two v Angličtina.

Slovo two v Angličtina znamená dva, dvojka, dva, dvě, dva, dvě, dva, dva, druhého, druhého, dvojka, dvojka, 2D, 2D, double, pro dva, dát radu, zabít dvě mouchy jednou ranou, vyznat se v, přiučit se, jako vejce vejci, dvě, kadit, dvojitý úder, dvojitý úder, rozdělit se na dvě části, dvacet dva, dvacet dva, dvacet dva, dvacet dva, dvacátého druhého, dvacátého druhého, dvoustý, dvě stě, dvě třetiny, dva tisíce, dvojrozměrný, falešný, dvoutaktní motor, dvojí, dvojnásobný, dvojnásobně, dvojitý, dvojí, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova two

dva

noun (cardinal number: 2)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Multiply each number by two.
Vynásob každé číslo dvěma.

dvojka

noun (symbol for number 2)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He wrote a two in the box.
Do políčka napsal dvojku.

dva

noun (people, things: set, group of 2) (v sadě)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
These packs of shirts come in twos.
Tato trička se prodávají po dvou.

dvě

noun (time: 2 o'clock) (hodiny)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Come back at 2 when I've finished my lunch.

dva, dvě

adjective (2 in number)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
The doctor held up two fingers.

dva

adjective (2 years of age) (věk)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Denise toilet-trained her son when he was two.

dva

pronoun (people, things: 2 of them)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I had a new key cut, then found the old one; now I've got two.

druhého

noun (US, written (second day of specified month) (v daném měsíci)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
The deadline is March 2.
Uzávěrka je druhého března.

druhého

noun (mainly UK, written (second day of specified month) (daného měsíce)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
We are going to a concert on 2 November.

dvojka

noun (2 pips on a die) (na kostce)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The backgammon player rolled a two.

dvojka

noun (playing card: with 2 pips) (v kartách)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
If you lay down a two, the other player misses a turn.

2D

plural noun (abbreviation (two dimensions)

2D

adjective (abbreviation (film: monoscopic) (film)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

double

noun (baseball) (dvojmetový odpal)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The batter hit a double.

pro dva

adverb (intended for two persons)

Would you like a table for two?

dát radu

verbal expression (US, figurative (offer opinion) (nevítanou)

zabít dvě mouchy jednou ranou

verbal expression (informal, figurative (do 2 things at once)

I can stop by your house on the way to the grocery store, so I'll kill two birds with one stone.

vyznat se v

verbal expression (informal (be experienced in [sth])

After 20 years on the job, he knows a thing or two about construction.

přiučit se

verbal expression (informal (become knowledgeable)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Stick around and watch; you may learn a thing or two.

jako vejce vejci

adjective (figurative (identical to one another) (podobnost)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The two little girls were as alike as two peas in a pod.

dvě

noun (cardinal numeral: 2)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Contestant number two, please step forward.

kadit

noun (euphemism (bowel movement, defecation) (neformální)

Good boy, Johnny! You went number two in the potty!

dvojitý úder

noun (US, figurative (double impact)

dvojitý úder

noun (boxing: two blows) (box)

Joe knocked John down with a one-two punch to the head and stomach.

rozdělit se na dvě části

transitive verb (halve, divide in half)

If we split the cake in two, we can have half each.

dvacet dva

noun (cardinal number: 22)

dvacet dva

adjective (22 in number)

dvacet dva

adjective (22 years of age)

dvacet dva

pronoun (people, things: 22 of them)

dvacátého druhého

noun (US, written (twenty-second day of specified month) (daného měsíce)

I look forward to seeing you on August 22.

dvacátého druhého

noun (mainly UK, written (twenty-second day of specified month) (daného měsíce)

My children's school breaks up for the summer on 22 July.

dvoustý

adjective (200 of [sth])

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)

dvě stě

noun (group of 200)

dvě třetiny

plural noun (two parts out of three)

He ate two thirds of the pie.

dva tisíce

adjective (2000 of [sth])

dvojrozměrný

adjective (having height and width only)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

falešný

adjective (figurative (deceitful) (o člověku)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I learned the hard way how two-faced Paul is.

dvoutaktní motor

noun (internal-combustion engine)

dvojí

adjective (having two parts) (skládající se ze dvou částí)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
There is a twofold explanation for this phenomenon.

dvojnásobný

adjective (double, times two)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There had been a twofold increase in business.

dvojnásobně

adverb (doubly, by two)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
They hope to increase their profits twofold.

dvojitý, dvojí

adverb (in two ways)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

noun (stage scenery)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu two v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova two

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.