opperbest trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ opperbest trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ opperbest trong Tiếng Hà Lan.

Từ opperbest trong Tiếng Hà Lan có các nghĩa là ưu, tuyệt vời, xuất sắc. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ opperbest

ưu

tuyệt vời

xuất sắc

Xem thêm ví dụ

Vijftig jaar later is de Gileadschool nog in opperbeste conditie!
Năm mươi năm sau, Trường Ga-la-át vẫn còn hoạt động!
Het ligt in de menselijke aard om er opperbest uit te willen zien.
Đó là một phần của bản chất tự nhiên của con người là muốn được làm ra vẻ tốt nhất.
Vol vertrouwen legde ik uit dat de vooruitzichten voor Jehovah’s Getuigen opperbest waren.
Tôi giải thích với lòng tự tin rằng Nhân-chứng Giê-hô-va có triển vọng tốt nhất.
Het gaat opperbest
Tôi...... rất khỏe, rất sung sức
Ons wordt verteld dat Australië economisch in een opperbeste conditie verkeert, dat het leven nog nooit zo goed is geweest. . . .
Ai ai cũng nói rằng tình hình kinh tế Úc đang phát triển rất tốt, rằng đời sống chưa bao giờ tốt đến thế...
Nikki zou dat niet voor mij gedaan hebben, ook niet als ze in een opperbest humeur was.
Nikki hẳn sẽ không làm điều này vì tôi, dù là trong lúc nàng dễ chịu nhất.
De Gileadschool — Vijftig jaar oud en nog in opperbeste conditie!
Trường Ga-la-át được 50 năm và hoạt động mạnh!

Cùng học Tiếng Hà Lan

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ opperbest trong Tiếng Hà Lan, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hà Lan.

Bạn có biết về Tiếng Hà Lan

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người. Tiếng Hà Lan là một trong những ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức và tiếng Anh và được coi là hòa trộn giữa hai ngôn ngữ này.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved