Danh sách nghĩa từ của Tiếng Nga

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Nga.

изнасилование trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ изнасилование trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ изнасилование trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

парикмахерская trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ парикмахерская trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ парикмахерская trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

мусорка trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ мусорка trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ мусорка trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

грибы trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ грибы trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ грибы trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

я устал trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ я устал trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ я устал trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

охуеть trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ охуеть trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ охуеть trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

Архангельск trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Архангельск trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Архангельск trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

Реал Мадрид trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Реал Мадрид trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Реал Мадрид trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

газировка trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ газировка trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ газировка trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

Храм Христа Спасителя trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Храм Христа Спасителя trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Храм Христа Спасителя trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

маракуйя trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ маракуйя trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ маракуйя trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

морепродукты trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ морепродукты trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ морепродукты trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

заглавная буква trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ заглавная буква trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ заглавная буква trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

кататься на лыжах trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ кататься на лыжах trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ кататься на лыжах trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

разрыхлитель trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ разрыхлитель trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ разрыхлитель trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

эйч trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ эйч trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ эйч trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

Днепропетровская область trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Днепропетровская область trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Днепропетровская область trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

я не понимаю trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ я не понимаю trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ я не понимаю trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

рэп trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ рэп trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ рэп trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

"яблоко от яблони недалеко падает" trong Tiếng Nga nghĩa là gì?

Nghĩa của từ "яблоко от яблони недалеко падает" trong Tiếng Nga là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ "яблоко от яблони недалеко падает" trong Tiếng Nga.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved