Danh sách nghĩa từ của Tiếng Ba Lan

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Ba Lan.

wieczór kawalerski trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ wieczór kawalerski trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ wieczór kawalerski trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

obudowa trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ obudowa trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ obudowa trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

beza trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ beza trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ beza trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

rozjebać trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ rozjebać trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ rozjebać trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

szynka trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ szynka trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ szynka trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

województwo trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ województwo trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ województwo trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

dyżur trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ dyżur trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ dyżur trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

współrzędne geograficzne trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ współrzędne geograficzne trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ współrzędne geograficzne trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

wzrost trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ wzrost trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ wzrost trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

Tatar trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Tatar trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Tatar trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

wspólny trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ wspólny trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ wspólny trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

opieka nad dzieckiem trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ opieka nad dzieckiem trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ opieka nad dzieckiem trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

płytki krwi trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ płytki krwi trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ płytki krwi trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

Rów Mariański trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Rów Mariański trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Rów Mariański trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

film poklatkowy trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ film poklatkowy trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ film poklatkowy trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

jeśli chodzi o trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ jeśli chodzi o trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ jeśli chodzi o trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

błonnik trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ błonnik trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ błonnik trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

brzoza trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ brzoza trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ brzoza trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

odżywka trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ odżywka trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ odżywka trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

podrywać trong Tiếng Ba Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ podrywać trong Tiếng Ba Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ podrywać trong Tiếng Ba Lan.

Nghe phát âm

Các từ mới cập nhật của Tiếng Ấn Độ

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved