Danh sách nghĩa từ của Tiếng Hy Lạp

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Hy Lạp.

επεξεργασία trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ επεξεργασία trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ επεξεργασία trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

αδερφή trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ αδερφή trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ αδερφή trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

όμιλος εταιρειών trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ όμιλος εταιρειών trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ όμιλος εταιρειών trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

βιβλιοθήκη trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ βιβλιοθήκη trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ βιβλιοθήκη trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

κέικ trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ κέικ trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ κέικ trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

ωστόσο trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ωστόσο trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ωστόσο trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

βάπτιση trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ βάπτιση trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ βάπτιση trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

έννοια trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ έννοια trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ έννοια trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

άνθρωπος trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ άνθρωπος trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ άνθρωπος trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

απαξίωση trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ απαξίωση trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ απαξίωση trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

απλό κείμενο trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ απλό κείμενο trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ απλό κείμενο trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

μυζήθρα trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ μυζήθρα trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ μυζήθρα trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

τροχόσπιτο trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ τροχόσπιτο trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ τροχόσπιτο trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

μιλάω trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ μιλάω trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ μιλάω trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

αξιοποιώ trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ αξιοποιώ trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ αξιοποιώ trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

τοστιέρα trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ τοστιέρα trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ τοστιέρα trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

εις το επανιδείν trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ εις το επανιδείν trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ εις το επανιδείν trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

πιπεριά trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ πιπεριά trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ πιπεριά trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

συναγρίδα trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ συναγρίδα trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ συναγρίδα trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

εφοπλιστής trong Tiếng Hy Lạp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ εφοπλιστής trong Tiếng Hy Lạp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ εφοπλιστής trong Tiếng Hy Lạp.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved