Danh sách nghĩa từ của Tiếng Indonesia

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Indonesia.

kenyang trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kenyang trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kenyang trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

dasi trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ dasi trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ dasi trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

akuntansi trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ akuntansi trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ akuntansi trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

jangka sorong trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ jangka sorong trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ jangka sorong trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

gembok trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ gembok trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ gembok trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

Rukun Islam trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Rukun Islam trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Rukun Islam trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

telur dadar trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ telur dadar trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ telur dadar trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

biji kopi trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ biji kopi trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ biji kopi trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

lambang negara trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ lambang negara trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ lambang negara trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

ayam kalkun trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ayam kalkun trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ayam kalkun trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

resleting trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ resleting trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ resleting trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

wajib militer trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ wajib militer trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ wajib militer trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

kera trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kera trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kera trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

celemek trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ celemek trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ celemek trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

musim kemarau trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ musim kemarau trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ musim kemarau trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

korek api gas trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ korek api gas trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ korek api gas trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

kemoceng trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kemoceng trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kemoceng trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

kumis trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kumis trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kumis trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

lubang pantat trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ lubang pantat trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ lubang pantat trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

kenang-kenangan trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kenang-kenangan trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kenang-kenangan trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved