Danh sách nghĩa từ của Tiếng Nhật

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Nhật.

doragon trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ doragon trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ doragon trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

たわごと trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ たわごと trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ たわごと trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

futatsu trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ futatsu trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ futatsu trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

poketto trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ poketto trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ poketto trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

ryōshin trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ryōshin trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ryōshin trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

mijikai trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ mijikai trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ mijikai trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

hisan trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hisan trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hisan trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

warau trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ warau trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ warau trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

rokku trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ rokku trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ rokku trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

furansu trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ furansu trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ furansu trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

ばら trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ばら trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ばら trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

おちんちん trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ おちんちん trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ おちんちん trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

くすり trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ くすり trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ くすり trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

abunai trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ abunai trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ abunai trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

私と結婚してくれませんか trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ 私と結婚してくれませんか trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ 私と結婚してくれませんか trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

すべて trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ すべて trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ すべて trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

ヒーロー trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ヒーロー trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ヒーロー trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

kenka trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kenka trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kenka trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

keibi trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ keibi trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ keibi trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

すいか trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ すいか trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ すいか trong Tiếng Nhật.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved