Waffen-SS trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Waffen-SS trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Waffen-SS trong Tiếng Hà Lan.

Từ Waffen-SS trong Tiếng Hà Lan có nghĩa là Waffen-SS. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ Waffen-SS

Waffen-SS

De Waffen-SS gaat deze tweede bom morgen testen.
Waffen SS sẽ sở hữu quả bom thứ 2 ngày mai để thử nghiệm.

Xem thêm ví dụ

Op 1 december 1944 volgde Kaltenbrunners bevordering tot General der Waffen-SS.
Vào tháng 12 năm 1944, Kaltenbrunner được cấp thêm cấp tướng của Waffen-SS.
Daar besloot hij toe te treden tot de Waffen-SS.
Sau đó, Skorzeny chuyển sang gia nhập lực lượng Waffen-SS.
De Waffen-SS droegen daarentegen de leus "Meine Ehre heißt Treue" (Mijn eer is trouw).
Khẩu hiệu của SS là "Meine Ehre heißt Treue" (Danh dự của tôi là sự trung thành).
De Waffen-SS gaat deze tweede bom morgen testen.
Waffen SS sẽ sở hữu quả bom thứ 2 ngày mai để thử nghiệm.
In het voorjaar van 1940 werd hij lid van de Waffen-SS en in oktober 1941 werd hij naar concentratiekamp Mauthausen gestuurd, waar hij gruwelijke medische experimenten uitvoerde op gevangenen.
Trong tháng 10 năm 1941, Heim đã được gửi tới trại tập trung Mauthausen-Gusen, nơi ông đã thực hiện các thí nghiệm y khoa trên tù nhân.

Cùng học Tiếng Hà Lan

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ Waffen-SS trong Tiếng Hà Lan, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hà Lan.

Bạn có biết về Tiếng Hà Lan

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người. Tiếng Hà Lan là một trong những ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức và tiếng Anh và được coi là hòa trộn giữa hai ngôn ngữ này.