노스트라다무스 trong Tiếng Hàn nghĩa là gì?

Nghĩa của từ 노스트라다무스 trong Tiếng Hàn là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ 노스트라다무스 trong Tiếng Hàn.

Từ 노스트라다무스 trong Tiếng Hàn có nghĩa là Nostradamus. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ 노스트라다무스

Nostradamus

한 예로, 프랑스의 점성가인 노스트라다무스는 사망한 지 여러 세기가 지났는데도 여전히 인기가 있습니다.
Thí dụ, Nostradamus, chiêm tinh gia Pháp, vẫn được nhiều người hâm mộ dù đã chết từ nhiều thế kỷ.

Xem thêm ví dụ

어떤 사람들은 16세기에 미셸 드 노트르담(노스트라다무스)이 기록한 모호한 내용 중에 오늘날 성취된 것들이 있다고 생각합니다.
Một số người thấy những lời huyền bí của Michel de Notredame (Nostradamus) được viết vào thế kỷ 16 ứng nghiệm trong thời hiện đại.
우리는 어떤 사람들이 노스트라다무스나 그 밖의 인간 예언가들의 애매모호한 예언들을 두고 하는 것처럼 억측을 하지 않아도 됩니다.
Chúng ta khỏi phải phỏng đoán, như một số người, về những lời tiên tri mơ hồ của Nostradamus hoặc của những người tiên đoán khác.
(신명 30:19) 노스트라다무스의 글과 같은 기록들은 도덕성이 결여되어 있으며, 그 빈자리를 신비와 선정주의적 내용으로 채웁니다.
(Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19) Những tác phẩm như của Nostradamus thì trống rỗng về đạo đức, và che đậy sự rỗng tuếch này bằng sự huyền bí và điều giật gân.
한 예로, 프랑스의 점성가인 노스트라다무스는 사망한 지 여러 세기가 지났는데도 여전히 인기가 있습니다.
Thí dụ, Nostradamus, chiêm tinh gia Pháp, vẫn được nhiều người hâm mộ dù đã chết từ nhiều thế kỷ.

Cùng học Tiếng Hàn

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ 노스트라다무스 trong Tiếng Hàn, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hàn.

Bạn có biết về Tiếng Hàn

Tiếng Hàn là ngôn ngữ phổ dụng nhất tại Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời là ngôn ngữ chính thức của cả hai miền Bắc và Nam trên bán đảo Triều Tiên. Hầu hết cư dân nói ngôn ngữ này sống ở Triều Tiên và Hàn Quốc. Tuy nhiên ngày nay, có một bộ phận người Hàn Quốc đang làm việc và sinh sống ở Trung Quốc, Úc, Nga, Nhật Bản, Brasil, Canada, châu Âu và Mỹ.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved