手紙を送る trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ 手紙を送る trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ 手紙を送る trong Tiếng Nhật.

Từ 手紙を送る trong Tiếng Nhật có nghĩa là gửi thư. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ 手紙を送る

gửi thư

Xem thêm ví dụ

本誌の発行者に手紙をお寄せくだされば,無償の家庭聖書研究を取り決めることができます。
Bạn có thể viết thư cho Hội Tháp Canh (Watch Tower Society), dùng địa chỉ nơi trang 2, để sắp xếp cho bạn một cuộc học hỏi Kinh-thánh miễn phí tại nhà.
その後4ヶ月にわたって運用され、37kmを走行し、86枚のパノラマ画像と80,000枚のTV写真を地球に送り、月の土壌の調査も行った。
Sau 4 tháng hoạt động, nó đi được 37 km trên bề mặt Mặt Trăng, gởi về Trái Đất tổng cộng khoảng 80000 bức ảnh TV.
ブレーミーがこの作戦を最も危険な作戦と語った翌日の3月5日、ブレーミーはメンジースへの手紙で「この作戦は、ヨーロッパへの小刻みな戦力投入であり、私はもちろん、懸念しています。
Ngày 5 tháng 3, trong một lá thư gửi Menzies, Blamey đã viết rằng "rõ ràng, kế hoạch này là điều mà tôi lo sợ: việc chuyển quân rời rạc đến châu Âu", và đến hôm sau, ông gọi chiến dịch này là "mạo hiểm nhất".
3 益を得るには: 冒頭の統治体からの手紙はこう勧めています。「
3 Làm thế nào anh chị có thể nhận được lợi ích? Lá thư mở đầu của Hội đồng Lãnh đạo khuyến khích chúng ta bằng những lời sau: “Hãy dùng trí tưởng tượng cùng những giác quan của các anh chị.
例えば,ヘブライ人への手紙の中で聖句を次々と引用して,律法が来たるべき良い事柄の影であったことを証明しています。 ―ヘブライ 10:1‐18。
Thí dụ, khi viết thư cho người Hê-bơ-rơ, ông trích nhiều câu Kinh Thánh để chứng minh Luật Pháp là hình bóng của những sự tốt lành về sau.—Hê-bơ-rơ 10:1-18.
使徒パウロは,ローマの仲間の信者への手紙の中で,そうした人間の政府を「上位の権威」と呼んでいます。
Khi viết cho anh em đồng đạo ở Rô-ma, sứ đồ Phao-lô gọi các chính phủ loài người là “các đấng cầm quyền trên mình”.
マタ 13:22)この事物の体制の一時的居留者として満ち足りた生活を送るなら,そのわなに陥らずにすみます。 それだけではありません。「
Thỏa lòng với đời sống tạm trú trong thế gian giúp chúng ta tránh rơi vào bẫy này.
1818年,イギリス人ウィリアム・カトリーのもとに,ブラジルから熱帯植物が送られてきました。
Vào năm 1818 một người Anh, William Cattley, nhận được từ Brazil một chuyến hàng chở bằng tàu gồm các loài thảo mộc nhiệt đới.
母 さん が オックス から 手紙 を 受け取 っ た...
Bả nói là bả vừa nhận được một bức thư của lão Ox và gởi cho tôi để tôi có thể giao cho ông.
クリスチャン会衆の中で,わたしたちには信仰の生活を送っている人たちと交際する機会があります。
Trong hội thánh tín đồ đấng Christ, chúng ta có cơ hội giao du với những người sống đời sống tin kính.
そしてこう述べています。「 お手紙をいただき感慨無量です。
Rồi ông viết: “Nhận được thư anh tôi hết sức vui mừng.
ウーグモンはナポレオンから良く見渡すことができた場所であり、彼は午後の間中、兵力をこことその周辺に送り続けている(総計で33個大隊、14,000人)。
Hougoumont là một nơi trên chiến trường mà Napoléon có thể quan sát rõ, và ông đã liên tục dồn quân tới đó cùng khu vực phụ cận trong suốt cả buổi chiều (tổng cộng là 33 tiểu đoàn và 14.000 binh sĩ).
例えば “集まる” “会議をする” “行進する” 等の言葉を投稿に含めると 例えば “集まる” “会議をする” “行進する” 等の言葉を投稿に含めると たちまち自動的に記録されデータ分析した 結果が政治局解析部門に送られます
Ví dụ, bất cứ thứ gì bạn muốn đăng tải, như "hẹn gặp", "gặp mặt", hay "đi bộ", đều được tự động ghi lại, khai thác và truyền báo về ban điều tra để tiến hành các phân tích chính trị cụ thể hơn.
少年が父親に宛てたこの手紙,実は今から2,000年以上前の古代エジプトで書かれたものなのです。
Vậy mà bức thư đó được một cậu bé viết cho cha cậu tại nước Ai-cập xưa cách đây hơn 2.000 năm về trước.
まあ,この手紙にサインしてください」。
Rồi ông thêm: “Bà chỉ việc ký vào tờ giấy này”.
24 寄せられた手紙 ― アイルランドから
24 Lá thư từ Ai Len
列王第二 16:5‐9)後に,バビロンの軍勢によって脅かされた時はエジプトに支援を要請しました。 ファラオはそれにこたえて援軍を送りました。 ―エレミヤ 37:5‐8。 エゼキエル 17:11‐15。
Sau đó, khi bị quân đội Ba-by-lôn đe dọa, Giu-đa bèn cầu cứu xin Ê-díp-tô tiếp viện và Pha-ra-ôn đáp ứng bằng cách gửi một đoàn quân đến giúp (Giê-rê-mi 37:5-8; Ê-xê-chi-ên 17:11-15).
そのような状況にいる人がその力を受けたことを証する最近の手紙には,こう記されています。「
Thử thách nghiêm trọng của những người bị giam giữ vì phạm tội cũng có thể được như vậy.
で、そのお母さんに頼みました。彼女は楽しそうに手紙を取りました
Và chúng tôi đã làm như thế, chúng tôi đề nghị cô ấy và cô ấy đã cầm lấy bức thư
スターリング・プライスとアール・ヴァン・ドーンの2人の少将にグラントの注意を引き付けさせたうえで、35,000名の部隊を鉄道でモービル経由でチャタヌーガに送った。
Để lại các lực lượng của 2 thiếu tướng Sterling Price và Earl Van Dorn để đánh lạc hướng Grant, ông dùng xe lửa chuyển 35.000 quân qua Mobile, Alabama đến Chattanooga.
ヤコブの手紙3章3節 にはこう述べられています。「 馬を御するために,その口にくつわをはめるなら,その全身を引きまわすことができる。」
Như Gia Cơ 3:3 dạy: “Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được.”
他の種類のデータと異なり、カスタム ディメンションとカスタム指標は、他のヒット(ページビュー、イベント、e コマース トランザクションなど)にパラメータとして付加されて Google アナリティクスに送られます。
Không giống như các loại dữ liệu khác, thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh được gửi đến Analytics dưới dạng thông số được đính kèm với các lần truy cập khác, như số lần truy cập trang, sự kiện hoặc giao dịch thương mại điện tử.
ある意味で聖書は,「天におられるわたしたちの父」エホバからの手紙のようなものです。(
Kinh Thánh cũng giống như một lá thư của ‘Cha trên trời’ chúng ta, Đức Giê-hô-va (Ma-thi-ơ 6:9).
3 今日,イエスに見倣う: わたしたちはクリスチャン宣教を中心にした簡素な生活を送るよう努めることにより,イエスの模範に見倣えます。
3 Noi gương Chúa Giê-su ngày nay: Chúng ta có thể noi gương Chúa Giê-su bằng cách cố gắng sống một đời sống giản dị đặt thánh chức tín đồ Đấng Christ làm trọng tâm.
毎年,何万人もの若い男女や多くのシニア夫婦が,ソルトレーク・シティーから特別な手紙が届くのを首を長くして待っています。
Mỗi năm, hàng chục ngàn thanh niên nam nữ, và nhiều cặp vợ chồng cao niên háo hức mong đợi nhận được một lá thư đặc biệt từ Salt Lake City.

Cùng học Tiếng Nhật

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ 手紙を送る trong Tiếng Nhật, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Nhật.

Bạn có biết về Tiếng Nhật

Tiếng Nhật Bản là một ngôn ngữ Đông Á được hơn 125 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Tiếng Nhật cũng nổi bật ở việc được viết phổ biến trong sự phối hợp của ba kiểu chữ: kanji và hai kiểu chữ tượng thanh kana gồm kiểu chữ nét mềm hiragana và kiểu chữ nét cứng katakana. Kanji dùng để viết các từ Hán hoặc các từ người Nhật dùng chữ Hán để thể hiện rõ nghĩa. Hiragana dùng để ghi các từ gốc Nhật và các thành tố ngữ pháp như trợ từ, trợ động từ, đuôi động từ, tính từ... Katakana dùng để phiên âm từ vựng nước ngoài.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved