텍스트 음성 변환 trong Tiếng Hàn nghĩa là gì?

Nghĩa của từ 텍스트 음성 변환 trong Tiếng Hàn là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ 텍스트 음성 변환 trong Tiếng Hàn.

Từ 텍스트 음성 변환 trong Tiếng Hàn có nghĩa là văn bản sang tiếng nói. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ 텍스트 음성 변환

văn bản sang tiếng nói

Xem thêm ví dụ

기본 언어의 TTS(텍스트 음성 변환)가 지원되지 않으면 휴대전화에서 비슷한 언어 또는 영어를 사용합니다.
Nếu tính năng chuyển văn bản sang lời nói không hỗ trợ ngôn ngữ đó, thì điện thoại sẽ sử dụng một ngôn ngữ tương tự hoặc tiếng Anh.
기기에 설치하는 TTS(텍스트 음성 변환) 언어를 전환할 수 있습니다.
Bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ chuyển văn bản thành giọng nói mà bạn cài đặt trên thiết bị.
음성 자막 변환: 음성 자막 변환 기능을 사용하면 음성텍스트변환하여 볼 수 있습니다.
Tạo phụ đề trực tiếp: Bạn có thể dùng ứng dụng Tạo phụ đề trực tiếp để chép lời nói và xem dưới dạng văn bản.
음성텍스트변환하는 장치가 달린 컴퓨터를 줬습니다. 요즘은 그냥 윈도우즈에 딸려 나오죠. 그리고 컴퓨터 앞에서 말해보라고 했습니다.
Tôi đã đưa chúng 1 máy tính có giao diện nói để đánh chữ mà bạn có thể có miễn phí với Windows sau đó yêu cầu chúng nói vào đó.
Pixel 4를 사용하는 경우 오디오를 녹음 및 저장하고 음성텍스트변환하여 검색할 수 있게 하며 녹음된 오디오 파일 내에서 검색할 수 있습니다.
Nếu có Pixel 4, bạn có thể ghi và lưu âm thanh, chuyển lời nói thành các từ có thể tìm kiếm được trên màn hình, cũng như tìm kiếm trong các tệp âm thanh đã ghi.
음성메일 텍스트 변환 분석을 사용 설정합니다.
Bật tính năng Phân tích bản ghi âm thư thoại.
음성메일 텍스트 변환을 제공하도록 사용 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
Cách bật tính năng đóng góp bản chép lời thư thoại:
(웃음) 두 달 후, 아 그리고 이 결과는 "정보 기술과 국제 개발"이라는 학술지에 실렸는데 그들의 억양이 거의 표준적인 영국 억양에 가깝게 변했습니다. 제가 음성 텍스트 변환기에 학습시킨 사람의 발음처럼 말이죠.
(Cười) 2 tháng sau-- điều này đã được lưu làm tài liệu tại báo Công nghệ Thông tin (Information Technology) cho Phát triển Quốc tế-- (International Development) âm điệu đó đã thay đổi và rất gần với giọng Anh trung tính mà tôi đã huấn luyện bộ xử lý của chương trình nói để đánh chữ.
접근성 버튼이나 동작을 사용하려면 접근성 메뉴, 음성 자막 변환, 텍스트 읽어주기와 같은 한 가지 이상의 접근성 앱을 사용 설정합니다.
Để sử dụng cử chỉ hoặc nút Hỗ trợ tiếp cận, hãy bật một hoặc nhiều ứng dụng hỗ trợ tiếp cận, chẳng hạn như Trình đơn hỗ trợ tiếp cận, Tạo phụ đề trực tiếp hoặc Chọn để nói.
Android 기기에서 음성 자막 변환 기능을 사용하여 음성 언어 및 소리를 캡처한 후 화면에서 텍스트로 볼 수 있습니다.
Bạn có thể dùng ứng dụng Tạo phụ đề trực tiếp trên thiết bị Android để chép lời nói và âm thanh rồi xem nội dung đó dưới dạng văn bản trên màn hình.
Google의 텍스트 변환 기술을 개선하는 데 도움이 되도록 음성메일 스크립트 및 녹음 내용을 Google에 제공할 수 있습니다.
Bạn có thể đóng góp bản ghi âm và bản chép lời thư thoại nhằm giúp chúng tôi cải thiện công nghệ chép lời.

Cùng học Tiếng Hàn

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ 텍스트 음성 변환 trong Tiếng Hàn, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hàn.

Bạn có biết về Tiếng Hàn

Tiếng Hàn là ngôn ngữ phổ dụng nhất tại Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời là ngôn ngữ chính thức của cả hai miền Bắc và Nam trên bán đảo Triều Tiên. Hầu hết cư dân nói ngôn ngữ này sống ở Triều Tiên và Hàn Quốc. Tuy nhiên ngày nay, có một bộ phận người Hàn Quốc đang làm việc và sinh sống ở Trung Quốc, Úc, Nga, Nhật Bản, Brasil, Canada, châu Âu và Mỹ.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved