Τι σημαίνει το four στο Αγγλικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης four στο Αγγλικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του four στο Αγγλικά.

Η λέξη four στο Αγγλικά σημαίνει τέσσερα, τέσσερα, τέσσερα, τέσσερις, τέσσερις, τεσσάρων, τέσσερα, τέταρτη, τέταρτη, τετράδα, τεσσάρι, τεσσάρα, 24 ώρες, 24 ώρες το 24ωρο, 24ωρος, 24ωρος, όλο το 24ωρο, τετρακοσιοστός, τέσσερις η ώρα, τέσσερις η ώρα, καρέ, τετράδα, παιχνίδι 4x4, τετράγωνος, που υποστηρίζει σθεναρά, τετράγωνο κτίριο, σθεναρά, τέσσερα επί τέσσερα, μέθοδος εκτύπωσης με τέσσερα χρώματα, τετράποδος, μουσικός ρυθμός 4/4, με 4 χέρια, άμαξα με τέσσερα άλογα, είδος λεπτού κόμπου γραβάτας, τετράφυλλο τριφύλλι, τετράφυλλο τριφύλλι, τετράποδος, τετράποδος φίλος, με τέσσερα γράμματα, που έχει τέσσερα γράμματα, βρισιά, κρεβάτι με ουρανό, κρεβάτι με ουρανό, ανώτερος, τετράστερος, στρατηγός τεσσάρων αστέρων, τετράχρονος κινητήρας, τετράτροχος, τέσσερα επί τέσσερα, τέσσερα επί τέσσερα, περίοδος τεσσάρων ετών, τετραπλός, τετραμερής, τέσσερις φορές, τετράφυλλο τριφύλλι, πτι φουρ, γουρούνα, τρία τέταρτα, εικοστός τέταρτος, είκοσι τέσσερα, είκοσι τεσσάρων, είκοσι τέσσερα, είκοσι τεσσάρων, είκοσι τέσσερα, εικοστή τέταρτη, εικοστή τέταρτη, εικοστής τετάρτης, εντελώς, τελείως, δύο επί τέσσερα, δύο τέταρτα. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω.

Ακούστε την προφορά

Σημασία της λέξης four

τέσσερα

noun (cardinal number: 4)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)
Four is an even number.

τέσσερα

noun (symbol for number 4)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)
I can't read your handwriting; is this a 4 or a 7?

τέσσερα

noun (people, things: set, group of 4)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)
The four of them went out last night.

τέσσερις

noun (time: 4 o'clock)

(άκλιτο επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.κυριλέ ντύσιμο, γκρι μαλλιά κλπ, και δεν αλλάζει ανάλογα με το γένος. Συχνά είναι ξενικής προέλευσης.)
What time is it? It's four.
Τι ώρα είναι; Είναι τέσσερις.

τέσσερις

adjective (4 in number) (αριθμός)

(άκλιτο επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.κυριλέ ντύσιμο, γκρι μαλλιά κλπ, και δεν αλλάζει ανάλογα με το γένος. Συχνά είναι ξενικής προέλευσης.)
She drank four beers that night.
Ήπιε τέσσερις μπίρες εκείνο το βράδυ.

τεσσάρων

adjective (4 years of age)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)
My son will be four tomorrow.
Είναι τέσσερα.

τέσσερα

pronoun (people, things: 4 of them)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)
Out of 20 questions, Millie answered just four correctly.

τέταρτη

noun (US, written (fourth day of specified month)

(β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.)
I was born on August 4, so my star sign is Leo.

τέταρτη

noun (mainly UK, written (fourth day of specified month)

(β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.)
The deadline for submissions is 4 August.

τετράδα

noun (sports: rowing crew)

(ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.)
We have an excellent four, and hope to win the contest.

τεσσάρι

noun (playing card: with 4 pips)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)
He showed that he had three fours and won the hand.

τεσσάρα

noun (4 pips on a die)

(ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.)
Mari threw a four and won the game.

24 ώρες, 24 ώρες το 24ωρο

expression (all day, night)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
The convenience store is open 24 hours a day.

24ωρος

noun as adjective (lasting 24 hours)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

24ωρος

noun as adjective (open all day, night)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)
There's a 24-hour ATM on the corner.

όλο το 24ωρο

adverb (US, informal (all the time)

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)
This supermarket is open 24/7.

τετρακοσιοστός

adjective (400 of [sth])

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)
He claimed he could eat four hundred hot dogs in three hours.

τέσσερις η ώρα

noun (time: 4 P.M.)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

τέσσερις η ώρα

noun (time: 4 A.M.)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

καρέ

noun (hand in card games)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)
Four of a kind beats any hand in poker except a straight flush.

τετράδα

noun (four similar things)

(ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.)
These antique chairs are four of a kind that form a set.

παιχνίδι 4x4

noun (US (handball: teams of 4)

(φράση ως ουσιαστικό ουδέτερο: Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους, π.χ. ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, απολυτήριο λυκείου κλπ.)

τετράγωνος

adjective (building: square in shape)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

που υποστηρίζει σθεναρά

adjective (person: resolute)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)

τετράγωνο κτίριο

adverb (building: squarely, solidly)

σθεναρά

adverb (person: resolutely) (για υποστήριξη)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)

τέσσερα επί τέσσερα

noun (vehicle with four-wheel drive) (όχημα)

(φράση ως ουσιαστικό ουδέτερο: Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους, π.χ. ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, απολυτήριο λυκείου κλπ.)

μέθοδος εκτύπωσης με τέσσερα χρώματα

noun (four-hue printing method)

(ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.)

τετράποδος

adjective (animal: having four feet)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

μουσικός ρυθμός 4/4

noun (music: time signature)

(φράση ως ουσιαστικό αρσενικό: Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα αρσενικού γένους, π.χ. φακός επαφής, καθηγητής φυσικής αγωγήςκλπ.)

με 4 χέρια

adjective (using four hands) (μεταφορικά)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

άμαξα με τέσσερα άλογα

noun (carriage: four horse team)

(φράση ως ουσιαστικό θηλυκό: Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους, π.χ. καθηγήτρια φυσικής αγωγής, διευθύντρια γυμνασίου κλπ.)

είδος λεπτού κόμπου γραβάτας

noun (tie knot)

(β' συνθετικό: Βρίσκεται στην τέλος μια λέξης και σε οριμένες περιπτώσης φανερώνει το νόημα αυτής, π.χ. υψηλόβαθμος, χαμηλόβαθμοςκλπ.)

τετράφυλλο τριφύλλι

noun (clover with four leaves)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)
I searched the grass for a four-leaf clover.

τετράφυλλο τριφύλλι

noun (symbol of good luck)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)
My dog's been a kind of four-leaf clover to me all his life.

τετράποδος

adjective (animal: having four legs)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

τετράποδος φίλος

noun (beloved animal, usually a dog or horse)

με τέσσερα γράμματα, που έχει τέσσερα γράμματα

adjective (word: having four letters)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)

βρισιά

noun (curse word, bad word)

(ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.)

κρεβάτι με ουρανό

noun (canopied bed with four posts)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)

κρεβάτι με ουρανό

noun (bed with post at each corner)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)
My grandparents have a four-poster bed.

ανώτερος

noun as adjective (military: being a full general, admiral)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

τετράστερος

noun as adjective (hotel, etc.: rated four stars)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

στρατηγός τεσσάρων αστέρων

noun (high-ranking military officer)

(ουσιαστικό αρσενικό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα αρσενικού γένους.)
Dwight David Eisenhower was a four-star-general.

τετράχρονος κινητήρας

noun (internal combustion engine)

τετράτροχος

noun as adjective (having four wheels)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

τέσσερα επί τέσσερα

noun as adjective (powered by four wheels)

(φράση ως επίθετο ή επιθετικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. άτομο υψηλής νοημοσύνης, άριστης ποιότητας υλικά κλπ.)

τέσσερα επί τέσσερα

noun (vehicle: SUV)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
Drivers in rural areas need a four-wheel drive to cope with winter conditions.

περίοδος τεσσάρων ετών

noun (official period of four years)

(ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.)
In the United States the President serves a four-year term.

τετραπλός, τετραμερής

adjective (having four parts)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)
The stages of this plan are fourfold, beginning with the identification of key factors.

τέσσερις φορές

adverb (by four, four times)

This microscope increases the size of the specimen fourfold.

τετράφυλλο τριφύλλι

noun (four-leafed plant considered lucky)

πτι φουρ

noun (small cake)

(ουσιαστικό ουδέτερο άκλιτο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους και δεν κλίνεται, π.χ. σάντουιτς, κομπιούτερ κλπ. Συχνά είναι ξενικής προέλευσης.)

γουρούνα

noun (informal (ATV: four-wheeled motorcycle) (μεταφορικά)

(ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.)

τρία τέταρτα

noun (music: 3/4 time signature) (μουσική)

(ουσιαστικό αρσενικό πληθυντικός: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους και είτε χρησιμοποιείται μόνο στον πληθυντικό, π.χ. τα κάλαντα, είτε αναφέρεται στον πληθυντικό για την ορθή απόδοση του μεταφραζόμενου όρου.)
Waltzes are usually in three-four time.

εικοστός τέταρτος

noun (cardinal number: 24) (τακτικό αριθμητικό)

(ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.)

είκοσι τέσσερα, είκοσι τεσσάρων

adjective (24 in number)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

είκοσι τέσσερα, είκοσι τεσσάρων

adjective (24 years of age)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)
He was twenty-four years old when he got married for the first time.

είκοσι τέσσερα

pronoun (people, things: 24 of them)

εικοστή τέταρτη

noun (US, written (twenty-fourth day of specified month) (για ημερομηνία)

Christmas Eve is on December 24.

εικοστή τέταρτη, εικοστής τετάρτης

noun (mainly UK, written (twenty-fourth day of specified month) (για ημερομηνία)

Thank you for your letter of 24 June.

εντελώς, τελείως

noun as adjective (figurative, informal (genuine)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
If John believes that, he is a 24-carat idiot.

δύο επί τέσσερα

noun (length of timber)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)

δύο τέταρτα

noun (music: time signature of 2/4) (μουσική)

(ουσιαστικό αρσενικό πληθυντικός: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους και είτε χρησιμοποιείται μόνο στον πληθυντικό, π.χ. τα κάλαντα, είτε αναφέρεται στον πληθυντικό για την ορθή απόδοση του μεταφραζόμενου όρου.)

Ας μάθουμε Αγγλικά

Λοιπόν τώρα που γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με την έννοια του four στο Αγγλικά, μπορείτε να μάθετε πώς να τα χρησιμοποιείτε μέσω επιλεγμένων παραδειγμάτων και πώς να διαβάστε τις. Και θυμηθείτε να μάθετε τις σχετικές λέξεις που προτείνουμε. Ο ιστότοπός μας ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις και νέα παραδείγματα, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε τη σημασία άλλων λέξεων που δεν γνωρίζετε στο Αγγλικά.

Σχετικές λέξεις του four

Γνωρίζετε για το Αγγλικά

Τα αγγλικά προέρχονται από γερμανικές φυλές που μετανάστευσαν στην Αγγλία και έχουν εξελιχθεί σε μια περίοδο άνω των 1.400 ετών. Τα αγγλικά είναι η τρίτη πιο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο, μετά τα κινέζικα και τα ισπανικά. Είναι η πιο μαθημένη δεύτερη γλώσσα και η επίσημη γλώσσα σχεδόν 60 κυρίαρχων χωρών. Αυτή η γλώσσα έχει μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών ως δεύτερη και ξένη γλώσσα από τους μητρικούς ομιλητές. Τα αγγλικά είναι επίσης η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων διεθνών και περιφερειακούς οργανισμούς. Σήμερα, οι αγγλόφωνοι σε όλο τον κόσμο μπορούν να επικοινωνούν με σχετική ευκολία.