deductie trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ deductie trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ deductie trong Tiếng Hà Lan.

Từ deductie trong Tiếng Hà Lan có nghĩa là Suy diễn logic. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ deductie

Suy diễn logic

Xem thêm ví dụ

Deductie?
Em đói quá.
De kunst van deductie.
Môn Khoa học Suy luận.
Simpele waarneming en deductie.
Đứng quan sát và suy đoán thôi.
Het is niet meer dan'n nutteloze oefening deductie.
Chỉ có vậy thôi, không có gì hơn, một bài tập loại suy đơn giản.
Die deductie verraste me.
Thèm ăn hơn...
En na observatie volgt deductie.
Khi quan sát xong thì, tôi suy luận dần.
Professor Bottéro zegt zelfs dat „alles beschouwd kon worden als mogelijk object voor onderzoek en deductie door waarzeggerij . . .
Thật vậy, Giáo Sư Bottéro nói rằng “vật nào cũng có thể xem là đối tượng khảo sát và suy luận bằng bói khoa...
Briljante deductie, Sherlock.
Suy luận thật sắc bén, Sherlock

Cùng học Tiếng Hà Lan

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ deductie trong Tiếng Hà Lan, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hà Lan.

Bạn có biết về Tiếng Hà Lan

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người. Tiếng Hà Lan là một trong những ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức và tiếng Anh và được coi là hòa trộn giữa hai ngôn ngữ này.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved