fare trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ fare trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ fare trong Tiếng Ý.

Từ fare trong Tiếng Ý có các nghĩa là làm, có, bắt đầu. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ fare

làm

verb

Dio sa che abbiamo fatto tutto il possibile.
Trời biết rằng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể.

verb

Un programma del genere aiuterà i ricchi ma farà del male ai poveri.
Một chương trình như vậy sẽ giúp đỡ người giàu hại tới người nghèo.

bắt đầu

verb

Quando lui parlò, tutti fecero silenzio.
Khi anh ấy nói, mọi người bắt đầu im lặng.

Xem thêm ví dụ

Torni a fare il s o dovere e lasci cadere la faccenda.
Tôi đề nghị anh quay lại làm việc của mình và bỏ vụ này đi.
Come discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo fare tutto il possibile per riscattare gli altri dalle loro sofferenze e fatiche.
các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta phải làm hết sức mình để giúp đỡ những người khác thoát khỏi cảnh khổ đau và gánh nặng.
Prima dedicati ai problemi per i quali puoi fare qualcosa.
Trước hết, giải quyết những vấn đề mà bạn thể kiểm soát.
No, il dottore e la signora cullen li obbligano a fare delle escursioni o campeggio.
Ông bà Cullen kéo họ đi bộ, cắm trại và làm những thứ linh tinh khác.
Che diavolo ci va a fare lì?"
Bạn thể làm được gì ở đó cơ chứ?"
37 Ioiachìm continuò a fare ciò che era male agli occhi di Geova,+ secondo tutto quello che avevano fatto i suoi antenati.
37 Ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va+ y như tổ phụ ông đã làm.
Tutto quel che potevo fare adesso era raggiungere Pordenone.
Tôi chỉ mỗi một việc phải làm là tôi phải tới Pordenone.
Chi e'venuto a fare la spia alla mamma?
Ai chạy về mách mẹ thế?
(b) Cosa si è impegnato a fare Geova nei confronti del suo popolo?
(b) Đức Giê-hô-va vẫn còn sự cam kết nào với dân Ngài?
Non fare il sentimentale ora, papà.
Đừng ủy mị vào lúc này, cha.
Eppure, dobbiamo darci da fare per difendere la razza umana e tutto ciò che è buono e giusto nel nostro mondo.
Và bây giờ chúng tôi tiến hành việc bảo vệ loài người và tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong thế giới của chúng ta.
Durante l’esibizione, una voce interiore gli ha detto di recarsi nell’atrio dopo lo spettacolo, dove un uomo che indossava un vestito blu gli avrebbe spiegato che cosa fare.
Trong buổi trình diễn của họ, một tiếng nói từ tâm hồn đã nói với người ấy hãy đi ra ngoài hành lang sau chương trình và một người đàn ông mặc áo đồng phục mầu xanh sẽ nói cho người ấy biết phải làm điều gì.
Temo di non poterlo fare.
Tôi sợ không thể làm thế.
Fai quello che sai fare meglio.
Cứ làm việc gì đó mà anh làm.
Durante l’ultima guerra mondiale, i cristiani preferirono soffrire e morire nei campi di concentramento anziché fare cose che dispiacevano a Dio.
Trong Thế Chiến thứ hai, các tín đồ đấng Christ thà chịu khổ và chết trong các trại tập trung còn hơn làm điều chi phật ý Đức Chúa Trời.
Se ricevi un'email sospetta in cui ti vengono chieste informazioni personali o finanziarie, non rispondere e non fare clic su nessun link contenuto nel messaggio.
Nếu bạn nhận được email đáng ngờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính thì đừng trả lời hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong thư.
E quando sono arrivato a fare il tirocinio potevo permettermi a malapena le spese della macchina di mia madre, vecchia di 13 anni, e come medico venivo retribuito.
Lúc đó, tôi một thực tập sinh làm công việc bàn giấy, chỉ vừa đủ khả năng tài chính để bảo dưỡng cho chiếc xe ô tô 13 tuổi của mẹ tôi, tôi cũng 1 bác sĩ được trả lương.
Ciò non significa che di tanto in tanto il conduttore non possa fare domande supplementari per incoraggiare l’uditorio a esprimersi e a riflettere sull’argomento.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh điều khiển thể đặt những câu hỏi phụ để gợi ý cho cử tọa suy nghĩ và phát biểu.
Impossibile sapere quello che può fare una persona in quelle condizioni.
Không ai biết người ta sẽ làm gì trong trạng thái như thế.
15 Dedicandoci a Dio mediante Cristo esprimiamo la determinazione di usare la nostra vita per fare la volontà divina esposta nelle Scritture.
15 Khi dâng mình cho Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, chúng ta bày tỏ quyết tâm dùng đời sống mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời như được nêu ra trong Kinh Thánh.
Cos'hai intenzione di fare comunque?
Nhưng ông định làm thế nào?
Invece di fare questo abbiamo sviluppato dei bastoncini di pesce che potete dare ai pesci.
Thay vì làm việc đó, chúng tôi phát triển ra que thức ăn của cá mà bạn thể dùng để cho cá ăn.
In che modo Paolo si mostrò altruista, e come possono gli anziani odierni fare lo stesso?
Phao-lô đã cho thấy ông thể hiện tinh thần hy sinh như thế nào? Và các trưởng lão ngày nay thể làm tương tự ra sao?
Non siamo qui per fare ricorso, e la nostra visita non durerà più di tre minuti”.
Chúng tôi không xin xỏ gì cả và cuộc viếng thăm của chúng tôi chỉ kéo dài không đầy ba phút”.
Oh, io... ti ho iscritta per fare immersioni.
Anh đã sắp xếp cho em đi lặn biển.

Cùng học Tiếng Ý

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ fare trong Tiếng Ý, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Ý.

Bạn có biết về Tiếng Ý

Tiếng Ý (italiano) là một ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman và được dùng bởi khoảng 70 triệu người, đa số sinh sống tại Ý. Tiếng Ý sử dụng bảng chữ cái Latinh. Trong bảng chữ cái tiếng Ý tiêu chuẩn không có các ký tự J, K, W, X và Y, tuy nhiên chúng vẫn xuất hiện trong các từ tiếng Ý vay mượn. Tiếng Ý được sử dụng rộng rãi thứ hai ở Liên minh châu Âu với 67 triệu người nói (15% dân số EU) và nó được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai bởi 13,4 triệu công dân EU (3%). Tiếng Ý là ngôn ngữ làm việc chính của Tòa thánh , đóng vai trò là ngôn ngữ chung trong hệ thống phân cấp của Công giáo La Mã. Một sự kiện quan trọng đã giúp cho sự lan tỏa của tiếng Ý là cuộc chinh phục và chiếm đóng Ý của Napoléon vào đầu thế kỷ 19. Cuộc chinh phục này đã thúc đẩy sự thống nhất của Ý vài thập kỷ sau đó và đẩy tiếng Ý trở thành một ngôn ngữ được sử dụng không chỉ trong giới thư ký, quý tộc và chức năng trong các tòa án Ý mà còn bởi cả giai cấp tư sản.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved