happig trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ happig trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ happig trong Tiếng Hà Lan.

Từ happig trong Tiếng Hà Lan có các nghĩa là tham lam, ham, hám, thèm khát, hám lợi. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ happig

tham lam

(greedy)

ham

(eager)

hám

(greedy)

thèm khát

(greedy)

hám lợi

(acquisitive)

Xem thêm ví dụ

Was je er maar net zo happig op dit spoor te beschermen.
Tôi mong anh cũng hăng hái bảo vệ đường sắt như vậy.
De leden van zijn gezin kunnen in dit opzicht hun medewerking verlenen door erop te letten dat zij zich aanbieden voor het geven van commentaar als zich geen anderen melden, en er niet te happig op te zijn commentaar te geven wanneer vele anderen zich hiervoor aanbieden.
Những người trong gia đình anh có thể hợp tác về vấn đề này bằng cách bình luận khi không thấy những người khác trả lời và họ không nên vội vã bình luận khi nhiều người khác đã dơ tay tỏ ý muốn bình luận.
Er ontstond een telecommunicatie-revolutie, en Afrikaanse landen waren er happig op.
Cách mạng viễn thông xảy ra, và các nước Châu Phi nhảy vào.
Francis en zijn vader zijn niet happig om zich te binden aan Schotland.
Francis và cha chàng sẽ không làm tổn hại tới Scotland đâu.
Misschien gaat hij graag om met verantwoordelijke broeders in de gemeente maar is hij er niet zo happig op in de velddienst te gaan.
Anh có lẽ thích kết hợp với những người có trách nhiệm trong hội thánh nhưng ngại tham gia vào công việc rao giảng.

Cùng học Tiếng Hà Lan

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ happig trong Tiếng Hà Lan, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hà Lan.

Bạn có biết về Tiếng Hà Lan

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người. Tiếng Hà Lan là một trong những ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức và tiếng Anh và được coi là hòa trộn giữa hai ngôn ngữ này.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved