logische structuur trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ logische structuur trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ logische structuur trong Tiếng Hà Lan.

Từ logische structuur trong Tiếng Hà Lan có các nghĩa là biểu đồ hình cây, cái nòng, trục, cái cốt, cho nòng vào. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ logische structuur

biểu đồ hình cây

(tree)

cái nòng

(tree)

trục

(tree)

cái cốt

(tree)

cho nòng vào

(tree)

Xem thêm ví dụ

Als je niet snapt waarom dit werkt; de beredenering gaat uit van een logische structuur.
Nếu bạn mơ hồ về việc tại sao nó có lý, thì nguyên nhân liên quan đến các cấu trúc logic.
Met Google Analytics-contentgroepen beschikt u over de mogelijkheid content in uw Google Analytics-rapporten in logische structuren in te delen.
Nhóm nội dung Google Analytics cho phép bạn sắp xếp nội dung trong báo cáo Google Analytics theo cấu trúc hợp lý.
Een databasemodel is een type datamodel dat de logische structuur van een database bepaalt en dat op fundamentele wijze bepaalt op welke wijze data kan worden opgeslagen, georganiseerd en gemanipuleerd.
Mô hình cơ sở dữ liệu là một loại mô hình dữ liệu xác định cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu và xác định cơ bản theo cách thức dữ liệu có thể được lưu trữ, sắp xếp và thao tác.
Met inhoudsgroepen kunt u inhoud indelen in een logische structuur die weergeeft hoe u uw site of app ziet. U kunt dan verzamelde statistieken bekijken op groepsnaam en vervolgens de afzonderlijke URL, paginatitel of schermnaam bekijken.
Tạo nhóm nội dung cho phép bạn nhóm nội dung vào cấu trúc logic phản ánh cách bạn nghĩ về trang web hoặc ứng dụng của mình, rồi xem và so sánh số liệu tổng hợp theo tên nhóm ngoài việc có thể xem chi tiết URL riêng lẻ, tiêu đề trang hoặc tên màn hình.
Ook een jongere fysicus, Max Tegmark, gelooft dat alle mathematische structuren bestaan en dat mathematisch bestaan hetzelfde is als fysisch bestaan. Dit enorm rijke multiversum omvat dan elke logische mogelijkheid.
Một nhà vật lý trẻ hơn, Max Tegmark, người tin rằng tất cả các cấu trúc vật chất đều tồn tại, và sự tồn tại toán học tương đồng với tồn tại trong vật chất, vậy chúng ta có một đa vũ trụ rộng lớn bao quanh tất cả các khả năng logic.

Cùng học Tiếng Hà Lan

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ logische structuur trong Tiếng Hà Lan, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hà Lan.

Bạn có biết về Tiếng Hà Lan

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người. Tiếng Hà Lan là một trong những ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức và tiếng Anh và được coi là hòa trộn giữa hai ngôn ngữ này.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved