편지 양식 trong Tiếng Hàn nghĩa là gì?

Nghĩa của từ 편지 양식 trong Tiếng Hàn là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ 편지 양식 trong Tiếng Hàn.

Từ 편지 양식 trong Tiếng Hàn có các nghĩa là xoe, thông tư. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ 편지 양식

xoe

thông tư

Xem thêm ví dụ

편지들을 읽을 때, 베드로는 종 반열의 대표자인 바울이 공급한 영적 양식을 먹는 집 하인들 중 하나일 것입니다.
Khi đọc các lá thư ấy, Phi-e-rơ là người nhà tiếp nhận đồ ăn thiêng liêng do Phao-lô cung cấp với tư cách một người đại diện lớp đầy tớ.
1546년 10월, 학부측은 뒤 샤스텔에게 편지를 써서, 에스티엔의 성서는 “우리의 신앙을 부인하는 그리고 현재 유행하는 ··· 이단을 지지하는 자들을 위한 양식”이며, 또 오류로 가득 차 있어서 “전부 소멸하여 근절”시킴이 마땅하다고 주장하였다.
Vào tháng 10-1546 ban giáo sư viết cho Du Chastel phản đối rằng Kinh-thánh của Estienne là “đồ ăn cho những người phủ nhận đức tin của chúng ta và ủng hộ các dị giáo... hiện thời và có đầy các sai lầm cho nên đáng bị “dập tắt và hủy diệt hoàn toàn”.

Cùng học Tiếng Hàn

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ 편지 양식 trong Tiếng Hàn, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hàn.

Bạn có biết về Tiếng Hàn

Tiếng Hàn là ngôn ngữ phổ dụng nhất tại Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời là ngôn ngữ chính thức của cả hai miền Bắc và Nam trên bán đảo Triều Tiên. Hầu hết cư dân nói ngôn ngữ này sống ở Triều Tiên và Hàn Quốc. Tuy nhiên ngày nay, có một bộ phận người Hàn Quốc đang làm việc và sinh sống ở Trung Quốc, Úc, Nga, Nhật Bản, Brasil, Canada, châu Âu và Mỹ.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved