obchodní referent trong Tiếng Séc nghĩa là gì?

Nghĩa của từ obchodní referent trong Tiếng Séc là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ obchodní referent trong Tiếng Séc.

Từ obchodní referent trong Tiếng Séc có các nghĩa là người nhận đồ gửi, người môi giới, người được gửi gắm, người được ký thác. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ obchodní referent

người nhận đồ gửi

người môi giới

người được gửi gắm

người được ký thác

Xem thêm ví dụ

Chtěl bych říci všem těm, se kterými mám obchodní vztahy, že jsem předal své záležitosti zmocněncům a referentům, již budou vyřizovati veškeré obchodní záležitosti pohotovým a správným způsobem a budou hleděti, aby veškeré mé dluhy byly smazávány v patřičném čase použitím majetku nebo jinak, jak případ může vyžadovati nebo jak okolnosti mohou dovoliti.
Tôi muốn nói với tất cả những người mà tôi giao dịch, rằng tôi đã trao lại những công việc cho những người đại diện và thư ký, là những người sẽ giải quyết tất cả công việc một cách mau lẹ và đúng đắn, và sẽ lo liệu rằng mọi nợ nần của tôi đều được thanh toán đúng thời hạn, bằng cách chuyển nhượng tài sản, hay bằng một cách nào khác, tùy theo trường hợp đòi hỏi, hay tùy theo hoàn cảnh cho phép.

Cùng học Tiếng Séc

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ obchodní referent trong Tiếng Séc, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Séc.

Bạn có biết về Tiếng Séc

Tiếng Séc là một trong những ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của các ngôn ngữ Slav - cùng với tiếng Slovak và Ba Lan. Tiếng Séc được nói bởi hầu hết người Séc sống tại Cộng hòa Séc và trên toàn thế giới (tất cả trên khoảng 12 triệu người). Tiếng Séc rất gần gũi với tiếng Slovak và, với một mức độ thấp hơn, với tiếng Ba Lan.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved