Τι σημαίνει το it's στο Αγγλικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης it's στο Αγγλικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του it's στο Αγγλικά.

Η λέξη it's στο Αγγλικά σημαίνει είναι, έχει, είμαι τόσο καλός όσο λένε, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν έχει νόημα να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα, αν σου λέει κάτι, αν έχει καμιά σημασία, Μπράβο, τι καλά, πάλι καλά, αν σε παρηγορεί, όλα γίνονται για καλό, Είναι αρκετή απόσταση, δημοκρατία δεν έχουμε;, είναι δεδομένο, παιχνιδάκι, καιρός είναι, καιρός είναι, το ίδιο μου κάνει, έχει περάσει πολύς καιρός, πάει πολύς καιρός από, είναι παιχνιδάκι, είναι παιχνιδάκι, είναι νωρίς, είναι νωρίς ακόμα, είναι ώρα, είναι καιρός, είναι ασύλληπτο, δεν το χωράει νους μου, και πολύ άργησε, δεν είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα, τέλος, ρίχνει καρεκλοπόδαρα/καρέκλες, ευαγγέλιο, εσύ αποφασίζεις, σιγά τα αβγά, σιγά το πράγμα, δεν έχει νόημα, είναι ανούσιο, Τελειώσαμε. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω.

Ακούστε την προφορά

Σημασία της λέξης it's

είναι

contraction (colloquial, abbreviation (it is) (αυτό είναι)

(ρήμα αμετάβατο: Δεν συνδυάζεται με αντικείμενο, π.χ. κοιμάμαι, διψάω, πεινάωκλπ.)
It's almost time for us to leave.
Είναι σχεδόν ώρα να φύγουμε.

έχει

contraction (colloquial, abbreviation (it has)

(ρήμα αμετάβατο: Δεν συνδυάζεται με αντικείμενο, π.χ. κοιμάμαι, διψάω, πεινάωκλπ.)
It's been a difficult year for the whole family.
Ήταν δύσκολη χρονιά για όλη την οικογένεια

είμαι τόσο καλός όσο λένε

verbal expression (be as good as claimed)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
That film's not all it's cracked up to be; I didn't enjoy it at all!

για να λέμε και του στραβού το δίκιο

expression (expressing reluctant praise) (καθομιλουμένη)

She wasn't the nicest boss, but credit where it's due, she did increase profits.

δεν έχει νόημα να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα

expression (figurative (it's pointless to regret what is done) (μεταφορικά)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

αν σου λέει κάτι, αν έχει καμιά σημασία

adverb (informal (in my opinion)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
I know you won't change, but for what it's worth, I think that skirt looks awful on you.

Μπράβο, τι καλά

interjection (UK, informal (it is fortunate)

(επιφώνημα: Φανερώνει έντονο συναίσθημα όπως π.χ. έκπληξη, ενθουσιασμό, απογοήτευση, πόνο κλπ.)
Good job you remembered your umbrella!
Ευτυχώς, θυμήθηκες την ομπρέλα σου!

πάλι καλά

expression (informal (just as well, fortunately)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
Someone drove into the back of my car yesterday; good thing I'm insured!

αν σε παρηγορεί

adverb (informal (said to cheer [sb] after misfortune)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

όλα γίνονται για καλό

expression (outcome is beneficial)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
I lost my job, but it's all for the best since now I can start a business, just like I always wanted.

Είναι αρκετή απόσταση

expression (informal (It's quite a long way.)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

δημοκρατία δεν έχουμε;

expression (informal (can do what we want) (καθομιλουμένη)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
I can eat with my fingers if I want to; it's a free country!

είναι δεδομένο

expression (it's a fact)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
There is going to be a big line-up for tickets: it's a given. It's a given that junk food is not good for your health.

παιχνιδάκι

interjection (informal (it's very easy) (καθομιλουμένη, μτφ)

(ουσιαστικό σε θέση επιθέτου: Ουσιαστικό που χρησιμοποιείται ως επίθετο, π.χ. είμαι χώμα από την κούραση κλπ.)
I don't think that arithmetic problem is difficult. It's a piece of cake!
Δε νομίζω πως αυτό το πρόβλημα στα μαθηματικά είναι δύσκολο. Είναι παιχνιδάκι!

καιρός είναι

interjection (informal (impatience)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It's about time you returned my book!
Καιρός είναι να επιστρέψεις το βιβλίο μου!

καιρός είναι

interjection (informal (impatience)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
"I'm going to apply for a job." "It's about time!"
«Θα κάνω μια αίτηση εργασίας». «Καιρός ήταν!»

το ίδιο μου κάνει

expression (informal (I have no preference.)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
You can stay or leave; it's all the same to me.

έχει περάσει πολύς καιρός

expression (a lot of time has passed)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It's been a long time since I last saw him.

πάει πολύς καιρός από

preposition (it's been a very long time since)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It's been ages since we all sat down together.
Πάει πολύς καιρός από τότε που βρεθήκαμε όλοι μαζί.

είναι παιχνιδάκι

expression (it's extremely easy)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It's so easy to do -- it's child's play, really.

είναι παιχνιδάκι

expression (informal (it's extremely easy) (καθομιλουμένη)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

είναι νωρίς, είναι νωρίς ακόμα

expression (UK, informal (situation may change)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

είναι ώρα, είναι καιρός

expression (informal (urgency)

(απρόσωπη έκφραση: Δεν έχει συγκεκριμένο υποκείμενο, π.χ. φαίνεται ότι, έχει συννεφιά κλπ.)
It's high time I went to the doctor; I've postponed it four times. It's high time you found a job.

είναι ασύλληπτο, δεν το χωράει νους μου

(informal (it's unthinkable or impossible) (καθομιλουμένη)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It's inconceivable that he will fail his exams after all the work he's done.

και πολύ άργησε

expression (informal (it is overdue)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It seems like spring has finally arrived, and it is none too soon for me.

δεν είναι εύκολο

(informal (it's difficult) (καθομιλουμένη)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It's not easy to find a partner in this day and age.

δεν είναι τίποτα

expression (informal (it is not important)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
"What's the problem?" "Oh, it's nothing."

τέλος

interjection (informal (it has finished)

(επιφώνημα: Φανερώνει έντονο συναίσθημα όπως π.χ. έκπληξη, ενθουσιασμό, απογοήτευση, πόνο κλπ.)

ρίχνει καρεκλοπόδαρα/καρέκλες

expression (informal (it's raining heavily) (καθομιλουμένη)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
I'm not going to walk the dog right now, it's pouring down; I'll do it later on.

ευαγγέλιο

expression (figurative, informal (it's the absolute truth) (μεταφορικά: αδιαμφισβήτητος)

(ουσιαστικό σε θέση επιθέτου: Ουσιαστικό που χρησιμοποιείται ως επίθετο, π.χ. είμαι χώμα από την κούραση κλπ.)
He can make nonsense sound as if it's the gospel truth.

εσύ αποφασίζεις

interjection (informal (it is your decision)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
We can get Mexican or Chinese food tonight - it's up to you.

σιγά τα αβγά, σιγά το πράγμα

interjection (slang (that is not a matter for concern) (καθομιλουμένη)

δεν έχει νόημα, είναι ανούσιο

expression (it is pointless) (να κάνει κάποιος κάτι)

(απρόσωπη έκφραση: Δεν έχει συγκεκριμένο υποκείμενο, π.χ. φαίνεται ότι, έχει συννεφιά κλπ.)
It's no use calling out his name, he can't hear you any more.

Τελειώσαμε

interjection (figurative, slang (the job is finished)

(ρήμα αμετάβατο: Δεν συνδυάζεται με αντικείμενο, π.χ. κοιμάμαι, διψάω, πεινάωκλπ.)
"That's a wrap," the boss announced, at the end of the project.

Ας μάθουμε Αγγλικά

Λοιπόν τώρα που γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με την έννοια του it's στο Αγγλικά, μπορείτε να μάθετε πώς να τα χρησιμοποιείτε μέσω επιλεγμένων παραδειγμάτων και πώς να διαβάστε τις. Και θυμηθείτε να μάθετε τις σχετικές λέξεις που προτείνουμε. Ο ιστότοπός μας ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις και νέα παραδείγματα, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε τη σημασία άλλων λέξεων που δεν γνωρίζετε στο Αγγλικά.

Σχετικές λέξεις του it's

Γνωρίζετε για το Αγγλικά

Τα αγγλικά προέρχονται από γερμανικές φυλές που μετανάστευσαν στην Αγγλία και έχουν εξελιχθεί σε μια περίοδο άνω των 1.400 ετών. Τα αγγλικά είναι η τρίτη πιο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο, μετά τα κινέζικα και τα ισπανικά. Είναι η πιο μαθημένη δεύτερη γλώσσα και η επίσημη γλώσσα σχεδόν 60 κυρίαρχων χωρών. Αυτή η γλώσσα έχει μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών ως δεύτερη και ξένη γλώσσα από τους μητρικούς ομιλητές. Τα αγγλικά είναι επίσης η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων διεθνών και περιφερειακούς οργανισμούς. Σήμερα, οι αγγλόφωνοι σε όλο τον κόσμο μπορούν να επικοινωνούν με σχετική ευκολία.