fanculo trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ fanculo trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ fanculo trong Tiếng Ý.

Từ fanculo trong Tiếng Ý có nghĩa là đệt mẹ mày. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ fanculo

đệt mẹ mày

(fuck you)

Xem thêm ví dụ

Fanculo!
Hắn tới rồi.
Fanculo, Pesche.
Biến mẹ cậu đi, Peaches.
Fanculo, fanculo, fanculo e bastardo!
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!
Fanculo.
Chết tiệt.
Fanculo!
Đệch mẹ nó!
'Fanculo!
Khi thật.
Fanculo all'amicizia.
Vứt mẹ cái tình bạn ấy đi
Fanculo!
Mẹ nhà anh!
Fanculo!
Chết tiệt!
Ehi, mandalo a fanculo.
Kệ mẹ anh ta.
Fanculo... Osare dubitare degli dei!
Tên ngốc nhà ngươi nghi ngờ cả thần linh!
Che ne dici di andare a fanculo?
Chẳng hạn như chơi tên khốn như anh?
Fanculo gli accordi, va bene?
Thoả thuận cái con khỉ gì?
Andate a fanculo!
Mẹ kiếp!
Oh, fanculo!
Ôi cái đệt!
Fanculo la societa'.
Xã hội cái lờ.
Fanculo!
Khốn kiếp thật.
Fanculo.
Cái địt mẹ nó chứ.
Fanculo il cane.
Con chó khốn nạn.
'Fanculo!
Đáng chết.
Mamma puo'anche andarsene a fanculo.
Mẹ có thể vẫn giận em đấy.
Fanculo!
Chúng mày chết đi!
'Fanculo.
Đồ trời đánh.
Fanculo!
Chết tiệt.

Cùng học Tiếng Ý

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ fanculo trong Tiếng Ý, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Ý.

Bạn có biết về Tiếng Ý

Tiếng Ý (italiano) là một ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman và được dùng bởi khoảng 70 triệu người, đa số sinh sống tại Ý. Tiếng Ý sử dụng bảng chữ cái Latinh. Trong bảng chữ cái tiếng Ý tiêu chuẩn không có các ký tự J, K, W, X và Y, tuy nhiên chúng vẫn xuất hiện trong các từ tiếng Ý vay mượn. Tiếng Ý được sử dụng rộng rãi thứ hai ở Liên minh châu Âu với 67 triệu người nói (15% dân số EU) và nó được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai bởi 13,4 triệu công dân EU (3%). Tiếng Ý là ngôn ngữ làm việc chính của Tòa thánh , đóng vai trò là ngôn ngữ chung trong hệ thống phân cấp của Công giáo La Mã. Một sự kiện quan trọng đã giúp cho sự lan tỏa của tiếng Ý là cuộc chinh phục và chiếm đóng Ý của Napoléon vào đầu thế kỷ 19. Cuộc chinh phục này đã thúc đẩy sự thống nhất của Ý vài thập kỷ sau đó và đẩy tiếng Ý trở thành một ngôn ngữ được sử dụng không chỉ trong giới thư ký, quý tộc và chức năng trong các tòa án Ý mà còn bởi cả giai cấp tư sản.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved