turbulentní trong Tiếng Séc nghĩa là gì?

Nghĩa của từ turbulentní trong Tiếng Séc là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ turbulentní trong Tiếng Séc.

Từ turbulentní trong Tiếng Séc có các nghĩa là cuộn xoáy, ngỗ nghịch, hỗn loạn, rối loạn, đục ngầu. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ turbulentní

cuộn xoáy

(turbulent)

ngỗ nghịch

(turbulent)

hỗn loạn

(turbulent)

rối loạn

(turbulent)

đục ngầu

(roily)

Xem thêm ví dụ

To však zásadně mění naše schéma vládnutí a řízení ze současného lineárního myšlení "rozděl a panuj", sledujícího efektivitu a optimalizaci, směrem k mnohem flexibilnějšímu a mnohem více adaptabilnímu přístupu, kde můžeme rozpoznat, že hojnost, jak v sociálních systémech, tak v systémech životního prostředí, je klíčová, chceme-li být schopni vyrovnat se s turbulentní érou globálních změn.
Nhưng nó thay đổi về cơ bản mô hình thể chế và quản lý của chúng ta từ quan hệ tuyến tính hiện nay, điều khiển và kiểm soát suy nghĩ, nhìn vào những hiệu suất và sự tối ưu hóa hướng tới một thứ linh hoạt hơn, một cách tiếp cận thích ứng hơn, mà ở đó ta thừa nhận rằng sự dư thừa, cả trong xã hội và các hệ sinh thái, là chìa khóa để có khả năng đối phó với kỷ nguyên hỗn loạn của sự thay đổi toàn cầu.
Dramatickému zrychlování šíření plamenu napomáhá Rayleighova-Taylorova nestabilita a interakce s turbulentními proudy.
Ngọn lửa cháy một cách cực nhanh, một phần do sự bất ổn định Rayleigh–Taylor và các tương tác với sự nhiễu loạn.

Cùng học Tiếng Séc

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ turbulentní trong Tiếng Séc, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Séc.

Bạn có biết về Tiếng Séc

Tiếng Séc là một trong những ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của các ngôn ngữ Slav - cùng với tiếng Slovak và Ba Lan. Tiếng Séc được nói bởi hầu hết người Séc sống tại Cộng hòa Séc và trên toàn thế giới (tất cả trên khoảng 12 triệu người). Tiếng Séc rất gần gũi với tiếng Slovak và, với một mức độ thấp hơn, với tiếng Ba Lan.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved