diritto di prelazione trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ diritto di prelazione trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ diritto di prelazione trong Tiếng Ý.

Từ diritto di prelazione trong Tiếng Ý có nghĩa là quyeàn cho pheùp chuû nôï naém giöõ vaät theá chaân ñeán khi thu ñöôïc heát nôï. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ diritto di prelazione

quyeàn cho pheùp chuû nôï naém giöõ vaät theá chaân ñeán khi thu ñöôïc heát nôï

(lien)

Xem thêm ví dụ

Voglio che tu abbia il diritto di prelazione.
Tớ muốn cậu xem trò này nhé!
La Merton Watts ha diritto di prelazione su tutte le proprieta'gestite da Chapple.
Merton Watts có quyền sở hữu trước tiên cho mọi bất động sản mà Chapple cho vay.
Anche se il principe Fahd aveva due fratelli maggiori, Nasser e Sa'd, che avevano diritti di prelazione al trono, entrambi sono stati considerati candidati non idonei.
Mặc dù Hoàng tử Fahd còn có hai người anh là Hoàng tử Nasser và Hoàng tử Saad, song họ bị nhìn nhận là các ứng cử viên không phù hợp.

Cùng học Tiếng Ý

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ diritto di prelazione trong Tiếng Ý, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Ý.

Bạn có biết về Tiếng Ý

Tiếng Ý (italiano) là một ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman và được dùng bởi khoảng 70 triệu người, đa số sinh sống tại Ý. Tiếng Ý sử dụng bảng chữ cái Latinh. Trong bảng chữ cái tiếng Ý tiêu chuẩn không có các ký tự J, K, W, X và Y, tuy nhiên chúng vẫn xuất hiện trong các từ tiếng Ý vay mượn. Tiếng Ý được sử dụng rộng rãi thứ hai ở Liên minh châu Âu với 67 triệu người nói (15% dân số EU) và nó được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai bởi 13,4 triệu công dân EU (3%). Tiếng Ý là ngôn ngữ làm việc chính của Tòa thánh , đóng vai trò là ngôn ngữ chung trong hệ thống phân cấp của Công giáo La Mã. Một sự kiện quan trọng đã giúp cho sự lan tỏa của tiếng Ý là cuộc chinh phục và chiếm đóng Ý của Napoléon vào đầu thế kỷ 19. Cuộc chinh phục này đã thúc đẩy sự thống nhất của Ý vài thập kỷ sau đó và đẩy tiếng Ý trở thành một ngôn ngữ được sử dụng không chỉ trong giới thư ký, quý tộc và chức năng trong các tòa án Ý mà còn bởi cả giai cấp tư sản.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved