주소 다시 쓰기 trong Tiếng Hàn nghĩa là gì?

Nghĩa của từ 주소 다시 쓰기 trong Tiếng Hàn là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ 주소 다시 쓰기 trong Tiếng Hàn.

Từ 주소 다시 쓰기 trong Tiếng Hàn có nghĩa là ghi lại địa chỉ. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ 주소 다시 쓰기

ghi lại địa chỉ

Xem thêm ví dụ

또한 에드나에게 수신자 주소고 우표를 붙인 봉투를 보내기도 하였습니다.
Tôi cũng gửi cho Edna một phong bì có tem dán sẵn và có ghi sẵn địa chỉ của tôi.
여러분의 메일 주소지 마세요.
Đừng dùng email thật của mình.
자신이 속한 회중에 배정된 대회가 아닌 다른 대회에 참석하는 경우에는, 편지를 보낼 때 답장을 받을 수 있도록 답장받을 주소고 우표를 붙인 반송용 편지 봉투를 꼭 동봉하시기 바랍니다.
Trước khi gọi đến văn phòng chi nhánh, chúng tôi đề nghị anh chị xem số Tháp Canh ngày 1-3-2008.
노드 이름에 주소 집합은 지원하지 않습니다
chưa hỗ trợ nhóm địa chỉ cho tên nút

Cùng học Tiếng Hàn

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ 주소 다시 쓰기 trong Tiếng Hàn, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hàn.

Bạn có biết về Tiếng Hàn

Tiếng Hàn là ngôn ngữ phổ dụng nhất tại Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời là ngôn ngữ chính thức của cả hai miền Bắc và Nam trên bán đảo Triều Tiên. Hầu hết cư dân nói ngôn ngữ này sống ở Triều Tiên và Hàn Quốc. Tuy nhiên ngày nay, có một bộ phận người Hàn Quốc đang làm việc và sinh sống ở Trung Quốc, Úc, Nga, Nhật Bản, Brasil, Canada, châu Âu và Mỹ.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved