posta indesiderata trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ posta indesiderata trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ posta indesiderata trong Tiếng Ý.

Từ posta indesiderata trong Tiếng Ý có các nghĩa là email tạp, rác, thư rác, thư tạp. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ posta indesiderata

email tạp

rác

thư rác

thư tạp

Xem thêm ví dụ

Patrick, un altro fedele fratello dell’Africa, ammette: “La mia mente è come una cassetta delle lettere piena di posta, anche indesiderata, che deve essere smistata ogni giorno.
Một anh trung thành khác người châu Phi tên là Patrick thừa nhận: “Tâm trí tôi giống như một hộp thư chứa đầy những thông tin khác nhau, cả mong muốn lẫn không mong muốn, và chúng cần được phân loại mỗi ngày.
Se nella posta in arrivo di Gmail ricevi email indesiderate, puoi bloccare il mittente, annullare l'iscrizione alle email oppure segnalare il messaggio a Gmail.
Nếu bạn nhận được email mình không muốn trong hộp thư đến Gmail, bạn có thể chặn hoặc hủy đăng ký khỏi người gửi hoặc báo cáo thư cho Gmail.
Deseleziona "Enable adaptive junk mail controls for this account" (Attiva controlli posta indesiderata adattabili per questo account).
Hãy bỏ chọn "Enable adaptive junk mail controls for this account (Bật kiểm soát thư rác thích ứng cho tài khoản này)".
Suggerimento: se non ricevi un'email di conferma entro 24 ore, controlla la cartella dello spam o della posta indesiderata.
Mẹo: Nếu không nhận được email xác nhận trong vòng 24 giờ, bạn hãy kiểm tra thư mục spam hoặc thư rác.
Rispondendo a queste e-mail, anche chiedendo con fermezza di non mandarne più, l’utente confermerà di avere una casella di posta elettronica attiva, e quindi potrebbe ricevere ulteriori e-mail indesiderate.
Khi trả lời những e-mail ấy—dù là để yêu cầu người ta không gửi nữa—bạn vô tình xác nhận địa chỉ e-mail đó có người sử dụng và có thể sẽ nhận thêm nhiều e-mail ngoài ý muốn khác.
Se la tua Posta in arrivo è piena di messaggi indesiderati, potresti non vedere l'avviso.
Nhưng nếu Hộp thư đến của bạn chứa đầy thư rác, thì bạn có thể bỏ lỡ cảnh báo của ngân hàng.

Cùng học Tiếng Ý

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ posta indesiderata trong Tiếng Ý, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Ý.

Bạn có biết về Tiếng Ý

Tiếng Ý (italiano) là một ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman và được dùng bởi khoảng 70 triệu người, đa số sinh sống tại Ý. Tiếng Ý sử dụng bảng chữ cái Latinh. Trong bảng chữ cái tiếng Ý tiêu chuẩn không có các ký tự J, K, W, X và Y, tuy nhiên chúng vẫn xuất hiện trong các từ tiếng Ý vay mượn. Tiếng Ý được sử dụng rộng rãi thứ hai ở Liên minh châu Âu với 67 triệu người nói (15% dân số EU) và nó được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai bởi 13,4 triệu công dân EU (3%). Tiếng Ý là ngôn ngữ làm việc chính của Tòa thánh , đóng vai trò là ngôn ngữ chung trong hệ thống phân cấp của Công giáo La Mã. Một sự kiện quan trọng đã giúp cho sự lan tỏa của tiếng Ý là cuộc chinh phục và chiếm đóng Ý của Napoléon vào đầu thế kỷ 19. Cuộc chinh phục này đã thúc đẩy sự thống nhất của Ý vài thập kỷ sau đó và đẩy tiếng Ý trở thành một ngôn ngữ được sử dụng không chỉ trong giới thư ký, quý tộc và chức năng trong các tòa án Ý mà còn bởi cả giai cấp tư sản.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved