é isso aí! trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ é isso aí! trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ é isso aí! trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Từ é isso aí! trong Tiếng Bồ Đào Nha có các nghĩa là đúng rồi, có vậy thôi, chỉ có vậy thôi. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ é isso aí!

đúng rồi

(that's it)

có vậy thôi

(that's it)

chỉ có vậy thôi

(that's it)

Xem thêm ví dụ

O ex-Vice-Presidente Richard Nixon está na cidade. é isso aí.
Cựu Phó Tổng thống Richard Nixon đã tới đây.
É isso aí.
Được rồi!
É isso aí.
Đúng rồi.
É isso aí!
Tốt lắm!
Sabe o que é isso aí?
Ông có biết đây là gì không?
É isso aí Bob.
Đúng rồi, Bob.
É isso aí!
Thế chứ!
É isso aí!
Có thế thôi!
É isso aí.
Bạn đây rồi.
É isso aí.
Chú hiểu rồi đó.
É isso aí!
Được rồi.
É isso aí!
Nghỉ đi.
É isso aí!
Thế đúng rồi.
É isso aí, Ben!
Ý tớ là, tốt lắm, Ben!
É isso aí parceira.
Chiếu tướng, xong phim.
É isso aí.
Vây là thế đấy?
É isso aí.
Đúng thế.
É isso aí!
} öng thÚng v ¿o!
É isso aí, Clanky.
Đúng thế Clanky!
É isso aí, Capitão.
Đúng đấy, đội trưởng.
É isso aí.
Đến lúc rồi.
É isso aí!
Sao nào?
Como é isso aí?
Nhưng chẳng chuyện nào giống nhau.
É isso aí.
Đúng vậy, đúng vậy.
É isso aí, fadas.
Đúng thế đấy các tiên.

Cùng học Tiếng Bồ Đào Nha

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ é isso aí! trong Tiếng Bồ Đào Nha, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Bạn có biết về Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Bồ Đào Nha (português) là một ngôn ngữ Roman có nguồn gốc từ bán đảo Iberia của châu Âu. Nó là ngôn ngữ chính thức duy nhất của Bồ Đào Nha, Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde. Tiếng Bồ Đào Nha có khoảng 215 đến 220 triệu người bản ngữ và 50 triệu người nói như ngôn ngữ thứ hai, tổng số khoảng 270 triệu người. Tiếng Bồ Đào Nha thường được liệt kê là ngôn ngữ được nói nhiều thứ sáu trên thế giới, thứ ba ở châu Âu. Năm 1997, một nghiên cứu học thuật toàn diện đã xếp hạng tiếng Bồ Đào Nha là một trong 10 ngôn ngữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Theo thống kê của UNESCO, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha là các ngôn ngữ của châu Âu phát triển nhanh nhất sau tiếng Anh.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved