Τι σημαίνει το this στο Αγγλικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης this στο Αγγλικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του this στο Αγγλικά.

Η λέξη this στο Αγγλικά σημαίνει αυτός, αυτός, αυτός, σήμερα, ένας, τόσο, τόσο, τόσο, αυτό, και άλλα, πέρα από αυτά, εκείνη την περίοδο, εκείνη την χρονική στιγμή, τότε, αυτή την περίοδο, αυτή την χρονική στιγμή, τώρα, αυτή την περίοδο, αυτή την χρονική στιγμή, τώρα, αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή, τώρα, αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον ρυθμό, σε αυτό το στάδιο, σε αυτή την φάση, αυτή την περίοδο, αυτή την χρονική στιγμή, τώρα, γι' αυτό, μέχρι αυτή την ώρα, εγκαταλείπω τα εγκόσμια, παρόλα αυτά, για αυτόν τον λόγο, για αυτόν τον λόγο, προκειμένου να, από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα, Δες το/τον/την!, επιπλέον, σε αυτήν την περίπτωση, τη σήμερον ημέρα, στις μέρες μας, από εδώ, σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ, υπό αυτό το πρίσμα, αναφορικά με αυτό, με αυτόν τον τρόπο, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, από άλλον κόσμο, που δεν ανήκει σε αυτό τον κόσμο, για αυτό το λόγο, εξαιτίας αυτού, εν ζωή, απίστευτος, προηγουμένως, από εδώ, χέσ' το, γάμα το, σήμερα το απόγευμα, επόμενος, το σήμερα, σήμερα το βράδυ, αυτή την στιγμή, άμεσα, αμέσως, τώρα, να, αυτό ήταν, για αυτό και, αυτή την στιγμή, άμεσα, αμέσως, τώρα, σήμερα το πρωί, ο μάταιος τούτος κόσμος, απόψε, αυτό εδώ, αυτό εδώ, σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ, αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, αυτή την στιγμή, άμεσα, αμέσως, τώρα, από εδώ, κατά αυτό τον τρόπο, έτσι, αυτή την εβδομάδα, φέτος, ως τώρα, μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής, με αυτόν το σκοπό, αντίστοιχα, ανάλογα, αναλόγως, εδώ, σε αυτό το μέρος, σε αυτό το σημείο, μέχρι τώρα, ως τώρα, μέχρι στιγμής, μέχρι τότε, ως τότε, μέχρι εκείνη την στιγμή, κατόπιν τούτου, έχοντας αυτό κατά νου, σε αυτό το πλαίσιο. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω.

Ακούστε την προφορά

Σημασία της λέξης this

αυτός

pronoun ([sth] near)

(αντωνυμία: Δηλώνει ουσιαστικό ή επίθετο το οποίο δεν αναφέρεται, π.χ. εγώ, εσύ, αυτός/αυτή/αυτό κλπ.)
I'm talking about this, not that.
Μιλάω γι'αυτό, όχι εκείνο.

αυτός

adjective ([sth] or [sb] nearby)

(αντωνυμία: Δηλώνει ουσιαστικό ή επίθετο το οποίο δεν αναφέρεται, π.χ. εγώ, εσύ, αυτός/αυτή/αυτό κλπ.)
I'm talking about this pen, not that one over there on the desk.
Μιλάω γι'αυτό το στυλό, όχι εκείνο επάνω στο γραφείο.

αυτός

pronoun ([sth], [sb] recently mentioned)

(αντωνυμία: Δηλώνει ουσιαστικό ή επίθετο το οποίο δεν αναφέρεται, π.χ. εγώ, εσύ, αυτός/αυτή/αυτό κλπ.)
You might think he'd be angry after what they did to him, but this is not the case.
Θα νόμιζες ότι θα ήταν θυμωμένος μετά από αυτό που του έκαναν, αλλά αυτό δεν ισχύει.

σήμερα

adjective (close, current in time)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
What did you do this morning?
ⓘΑυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Φέτος το καλοκαίρι θα πάμε στην Κρήτη.

ένας

adjective (a particular)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)
Then, this dog came up and jumped on me.
Τότε, ένας σκύλος ήρθε και όρμηξε πάνω μου.

τόσο

adverb (with adj , adv of extent)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
You will never get this far in your studies.

τόσο

adverb (with adj, adv of degree)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
I can play the oboe this loudly.

τόσο

adverb (with adj, adv of quantity)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
The water is this deep in the river.

αυτό

pronoun (what follows)

(αντωνυμία: Δηλώνει ουσιαστικό ή επίθετο το οποίο δεν αναφέρεται, π.χ. εγώ, εσύ, αυτός/αυτή/αυτό κλπ.)
Listen to this: "Dog bites man three times."

και άλλα

noun (various things)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

πέρα από αυτά

adverb (regardless, nevertheless)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

εκείνη την περίοδο, εκείνη την χρονική στιγμή, τότε

adverb (now)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
It is important at this juncture to choose the best path for ourselves and for our descendants.

αυτή την περίοδο, αυτή την χρονική στιγμή, τώρα

expression (now)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
I am having my lunch at this moment.

αυτή την περίοδο, αυτή την χρονική στιγμή, τώρα

expression (now, at present)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
I am not studying English at this moment in time.

αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή, τώρα

expression (at this moment, right now)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
At this point, you have no choice but to find a job.
Αυτήν τη στιγμή δεν έχεις άλλη επιλογή, παρά να βρεις δουλειά.

αυτή τη στιγμή

expression (currently, now)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

με αυτόν τον ρυθμό

adverb (informal (if progress continues this quickly)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
He's got five medals for diving already? At this rate, he'll be in the Olympics before he's 16.

σε αυτό το στάδιο, σε αυτή την φάση

adverb (at this point: in a process)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
At this stage of the translation, you need to edit carefully.

αυτή την περίοδο, αυτή την χρονική στιγμή, τώρα

adverb (at present, now)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
That car model is not available at this time.
Εκείνο το μοντέλο αυτοκινήτου δεν είναι διαθέσιμο τώρα.

γι' αυτό

expression (informal (for the reason specified)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
Chris was bitten by a German Shepherd when he was eight; because of this, he is scared of dogs.

μέχρι αυτή την ώρα

adverb (at some point before this moment)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
I would normally be in bed by this time. By this time, you should have finished studying for the exam.
Συνήθως είμαι στο κρεβάτι μέχρι αυτή την ώρα. Μέχρι αυτή την ώρα θα έπρεπε να έχεις τελειώσει τη μελέτη σου για το διαγώνισμα.

εγκαταλείπω τα εγκόσμια

verbal expression (euphemism (die) (ευφημισμός)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
I want to depart this life at the time and in the manner of my choosing.
Θα ήθελα να εγκαταλείψω τα εγκόσμια στο χρόνο και με τον τρόπο που θα επέλεγα εγώ.

παρόλα αυτά

adverb (even so, nevertheless)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
Liam has a heart condition; despite this, he is an active little boy.

για αυτόν τον λόγο

expression (that is why)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
For this reason, I regretfully resign my post as Minister of Administrative Affairs.
Για αυτόν τον λόγο δυστυχώς παραιτούμαι από τη θέση του Υπουργού Διοικητικών Υποθέσεων.

για αυτόν τον λόγο, προκειμένου να

expression (for that purpose)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
Max needed an art studio, so he built a shed for this reason.

από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα

expression (starting from this point)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
From this moment on I will think before I act.

από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα

adverb (starting now)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
The rest of the climb will be much easier from this point.

από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα

adverb (starting from now)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
From this point forward I won't smoke in the house any more.

Δες το/τον/την!

interjection (slang (look at that)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

επιπλέον

adverb (also, besides)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)

σε αυτήν την περίπτωση

expression (in this instance)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

τη σήμερον ημέρα, στις μέρες μας

adverb (these days)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
No one writes hand-written letters in this day and age. It is difficult to believe that slavery is still tolerated in this day and age.
Κανένας δε γράφει γράμματα τη σήμερον ημέρα (or: στις μέρες μας). Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι η σκλαβιά είναι ακόμη αποδεκτή στις μέρες μας.

από εδώ, σε αυτή την κατεύθυνση

adverb (this way)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
If you carry on in this direction you'll eventually get to the beach.

σε αυτή την περίπτωση

adverb (in this case)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
I don't normally drink alcohol but in this instance I'll have a glass of champagne to toast the bride and groom.

στη συγκεκριμένη περίπτωση

adverb (in this instance)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
Usually I would agree with you, but in this particular case I think you are mistaken.

εδώ

adverb (here)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
There is nothing in this place I like, let's go somewhere else.

υπό αυτό το πρίσμα

expression (concerning what was just mentioned)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

αναφορικά με αυτό

adverb (in terms of this)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It was a big mistake; in this respect we both agree.

με αυτόν τον τρόπο

adverb (as demonstrated or described)

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)
If you do it this way it will take longer than if you do it the other way.
Αν το κάνεις μ' αυτόν τον τρόπο θα πάρει περισσότερο χρόνο απ' το να το κάνεις με τον άλλο τρόπο.

έτσι, με αυτόν τον τρόπο

adverb (thus, like so)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
We can't go on like this. If you do it like this, you'll get a better result.
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα.

από άλλον κόσμο

adjective (otherworldly)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
Ghosts and goblins are not of this world.

που δεν ανήκει σε αυτό τον κόσμο

adjective ([sb]; engrossed by spiritual matters) (μεταφορικά)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
Ruth is not of this world, and refuses to compromise her religious convictions.

για αυτό το λόγο, εξαιτίας αυτού

adverb (for this reason)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
The bridge collapsed; on account of this, we have to take the ferry.

εν ζωή

expression (alive, in this life)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
While I'm still on this earth, I plan to take care of my garden and my grandchildren.

απίστευτος

adjective (dated, slang (excellent) (καθομιλουμένη)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)
The pizza at that shop is out of this world!
Η πίτσα σ' αυτό το μαγαζί είναι απίστευτη!

προηγουμένως

adverb (previously, before this)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
Prior to this, Jermaine had never mentioned the subject.

από εδώ

adverb (informal (in this very direction)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
A table for two? Right this way, sir.

χέσ' το, γάμα το

interjection (UK, vulgar, slang (expressing impatience) (αργκό, χυδαίο)

(επιφώνημα: Φανερώνει έντονο συναίσθημα όπως π.χ. έκπληξη, ενθουσιασμό, απογοήτευση, πόνο κλπ.)

σήμερα το απόγευμα

adverb (after midday today)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
We plan to meet this afternoon.

επόμενος

adjective (informal (day, etc.: next)

(επίθετο: Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ.ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ.καλός, καλή, καλό)

το σήμερα

noun (slightly informal (modern times)

The children of this day and age adapt easily to new technology.

σήμερα το βράδυ

noun (today after dusk)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

αυτή την στιγμή, άμεσα, αμέσως, τώρα

adverb (immediately, without delay)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
Ralph! You'd better come here this instant or you're going to get a spanking! Stop that this instant!
Ραλφ! Έλα εδώ αμέσως (or: τώρα) αλλιώς θα σε δείρω! Σταμάτα αυτή την στιγμή!

να

expression (here is the awaited thing)

(μόριο: Βοηθούν στον σχηματισμό της υποτακτικής και των μελλοντικών χρόνων, π.χ.να ήμουν πάλι παιδί, θα παντρευτώ, ή πρόκειται για άκλιτες λέξεις που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως άλλο μέρος του λόγου.)
This is it. I see my suitcase in the luggage carousel at last.

αυτό ήταν

expression (this is the end)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
This is it; it's my last day in England.

για αυτό και

expression (for this reason)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)
It's a very popular restaurant; this is why you need to book a table in advance.

αυτή την στιγμή, άμεσα, αμέσως, τώρα

adverb (immediately, without delay)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
Stop doing that this minute and come here!

σήμερα το πρωί

adverb (during the current morning)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
I woke up very early this morning. I have a meeting later this morning.
Ξύπνησα πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. Έχω συνάντηση αργότερα σήμερα το πρωί.

ο μάταιος τούτος κόσμος

noun (literary (life's struggle)

(φράση ως ουσιαστικό αρσενικό: Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα αρσενικού γένους, π.χ. φακός επαφής, καθηγητής φυσικής αγωγήςκλπ.)
To close one's eyes in sleep affords at least some brief respite from this mortal coil.

απόψε

noun (tonight)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
This night should be a good one.

αυτό εδώ

pronoun (indicating [sth] nearer)

(αντωνυμία: Δηλώνει ουσιαστικό ή επίθετο το οποίο δεν αναφέρεται, π.χ. εγώ, εσύ, αυτός/αυτή/αυτό κλπ.)
This one's better than those over there.

αυτό εδώ

pronoun ([sth] indicated in close proximity)

(αντωνυμία: Δηλώνει ουσιαστικό ή επίθετο το οποίο δεν αναφέρεται, π.χ. εγώ, εσύ, αυτός/αυτή/αυτό κλπ.)
If you want something cheap, I would suggest this one here.

σήμερα το απόγευμα

adverb (informal (this afternoon)

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)
Let's take a walk in the park this p.m.

σήμερα το βράδυ

adverb (informal (this evening)

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)
I'll meet you at the bar this p.m.

αυτή τη στιγμή

adverb (informal, figurative (immediately, now)

(φράση ως επίρρημα ή επιρρηματικός προσδιορισμός: Σύνολο λέξεων που περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. διηγούμαι εν τάχει, περιγράφω με λίγα λόγιακλπ.)
Put down that candy this second! I want you to come here this second.

αυτή τη φορά

adverb (on this occasion)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)
We should leave earlier this time - last time we were late.
Αυτή τη φορά πρέπει να φύγουμε νωρίτερα. Την τελευταία φορά είχαμε καθυστερήσει.

αυτή την στιγμή, άμεσα, αμέσως, τώρα

adverb (immediately, without delay)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
I need an answer this very minute!

από εδώ

adverb (in this direction)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
The room's this way, down the hallway. Come this way and I'll show you your new office.
Το δωμάτιο είναι από εδώ, στο τέλος του διαδρόμου. Έλα από εδώ και θα σου δείξω το καινούριο σου γραφείο.

κατά αυτό τον τρόπο, έτσι

adverb (in this manner)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
Don't do it like that – do it this way.
Μην το κάνεις έτσι, κάνε το κατά αυτό τον τρόπο.

αυτή την εβδομάδα

adverb (during the current week)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)

φέτος

adverb (during the current year)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
They've decided to get married this year.
Αποφάσισαν να παντρευτούν φέτος.

ως τώρα, μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής

adverb (even now)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
To this day we still don't know what happened.

με αυτόν το σκοπό

adverb (for this purpose)

(περίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.)

αντίστοιχα, ανάλογα, αναλόγως

adverb (like this)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)

εδώ, σε αυτό το μέρος, σε αυτό το σημείο

adverb (here, to here)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)
Coming to this place for vacation was the best decision I have ever made.

μέχρι τώρα, ως τώρα, μέχρι στιγμής

adverb (until now)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)

μέχρι τότε, ως τότε, μέχρι εκείνη την στιγμή

adverb (until a specified point in the past)

(επίρρημα: Περιγράφει το ρήμα που συνοδεύει, π.χ. τρέχω γρήγορα, μιλάω ακατάπαυστακλπ.)

κατόπιν τούτου

expression (following this)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

έχοντας αυτό κατά νου

adverb (taking this into consideration)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

σε αυτό το πλαίσιο

adverb (in this sense)

(έκφραση: Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.)

Ας μάθουμε Αγγλικά

Λοιπόν τώρα που γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με την έννοια του this στο Αγγλικά, μπορείτε να μάθετε πώς να τα χρησιμοποιείτε μέσω επιλεγμένων παραδειγμάτων και πώς να διαβάστε τις. Και θυμηθείτε να μάθετε τις σχετικές λέξεις που προτείνουμε. Ο ιστότοπός μας ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις και νέα παραδείγματα, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε τη σημασία άλλων λέξεων που δεν γνωρίζετε στο Αγγλικά.

Σχετικές λέξεις του this

Γνωρίζετε για το Αγγλικά

Τα αγγλικά προέρχονται από γερμανικές φυλές που μετανάστευσαν στην Αγγλία και έχουν εξελιχθεί σε μια περίοδο άνω των 1.400 ετών. Τα αγγλικά είναι η τρίτη πιο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο, μετά τα κινέζικα και τα ισπανικά. Είναι η πιο μαθημένη δεύτερη γλώσσα και η επίσημη γλώσσα σχεδόν 60 κυρίαρχων χωρών. Αυτή η γλώσσα έχει μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών ως δεύτερη και ξένη γλώσσα από τους μητρικούς ομιλητές. Τα αγγλικά είναι επίσης η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων διεθνών και περιφερειακούς οργανισμούς. Σήμερα, οι αγγλόφωνοι σε όλο τον κόσμο μπορούν να επικοινωνούν με σχετική ευκολία.