strumento a fiato trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ strumento a fiato trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ strumento a fiato trong Tiếng Ý.

Từ strumento a fiato trong Tiếng Ý có các nghĩa là Nhạc cụ hơi, rắm, quạt, gió, quạt máy. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ strumento a fiato

Nhạc cụ hơi

(wind instrument)

rắm

(wind)

quạt

gió

(wind)

quạt máy

Xem thêm ví dụ

Volevo un didgeridoo.(= antico strumento a fiato degli aborigeni australiani
Đáng lẽ ra nó phải là cái kèn thổ dân Úc
Uno degli strumenti a fiato preferiti dagli israeliti era il flauto.
Một loại nhạc cụ được người Y-sơ-ra-ên yêu thích là sáo.
Allora lei non mette strumenti a fiato in suo buco di puzza?
Vậy có nghĩa là, bạn không thể đút sáo hay nhạc cụ nào vào cửa sau?
Strumenti a fiato Questi strumenti vengono menzionati spesso nella Bibbia.
Bộ hơi: Các nhạc cụ này thường được nhắc đến trong Kinh Thánh.
Un altro strumento a fiato era la tromba metallica.
Một nhạc cụ khác là kèn trôm-pét bằng kim loại.
Dicono che non possono fare alcun cambiamento tra gli strumenti a fiato perche'in qualsiasi modo li dividano, qualcuno resterebbe escluso.
Họ không cho phép bất kỳ sự chuyển đổi nào giữa các nhạc cụ vì dù có chia nhóm thế nào, thì cũng có người phải bị loại.
E l’ancia degli strumenti a fiato detti “legni”, come il clarinetto, si ottiene da una graminacea, la canna della specie Arundo donax.
Loại cây cỏ Arundo donax cung cấp ống sậy để làm nhạc cụ hơi bằng gỗ, như kèn clarinet.
(1 Cronache 15:20, 21, nota in calce) Tra gli strumenti a fiato c’erano il flauto, il corno e le trombe, che venivano ‘suonate forte’.
Những loại đàn này thường được đánh theo điệu Sê-mi-nít và A-la-mốt, đây có thể là cách diễn tả những quãng tám trầm và bổng (1 Sử-ký 15:20, 21).
Per nessuna ragione avrebbero più rifiutato una domanda sulla base del solo fatto che uno fosse senza mani, senza gambe -- uno così può comunque suonare uno strumento a fiato aiutato da un supporto.
Nguyên tắc là bất kỳ đơn xin nào cũng được xem xét cho dù người ta không có tay, không có chân -- họ có lẽ còn có thể chơi một loại nhạc khí hơi nếu nó được đặt trên một cái chân.
Mentre siete nella zona del porto, godetevi gli spettacoli offerti gratuitamente da un’ampia varietà di artisti: acrobati, aborigeni che suonano il didgeridoo (un tipico strumento a fiato degli aborigeni) o una jazz band.
Khi còn ở trong khu vực hải cảng, hãy thưởng thức các màn biểu diễn miễn phí đa dạng của những người hát dạo—những người đánh đu, những người thổ dân bản xứ chơi đàn ống của Úc (một loại nhạc cụ đặc trưng của thổ dân Úc), hoặc một ban đồng diễn nhạc jazz.

Cùng học Tiếng Ý

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ strumento a fiato trong Tiếng Ý, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Ý.

Bạn có biết về Tiếng Ý

Tiếng Ý (italiano) là một ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman và được dùng bởi khoảng 70 triệu người, đa số sinh sống tại Ý. Tiếng Ý sử dụng bảng chữ cái Latinh. Trong bảng chữ cái tiếng Ý tiêu chuẩn không có các ký tự J, K, W, X và Y, tuy nhiên chúng vẫn xuất hiện trong các từ tiếng Ý vay mượn. Tiếng Ý được sử dụng rộng rãi thứ hai ở Liên minh châu Âu với 67 triệu người nói (15% dân số EU) và nó được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai bởi 13,4 triệu công dân EU (3%). Tiếng Ý là ngôn ngữ làm việc chính của Tòa thánh , đóng vai trò là ngôn ngữ chung trong hệ thống phân cấp của Công giáo La Mã. Một sự kiện quan trọng đã giúp cho sự lan tỏa của tiếng Ý là cuộc chinh phục và chiếm đóng Ý của Napoléon vào đầu thế kỷ 19. Cuộc chinh phục này đã thúc đẩy sự thống nhất của Ý vài thập kỷ sau đó và đẩy tiếng Ý trở thành một ngôn ngữ được sử dụng không chỉ trong giới thư ký, quý tộc và chức năng trong các tòa án Ý mà còn bởi cả giai cấp tư sản.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved