Superman trong Tiếng pháp nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Superman trong Tiếng pháp là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Superman trong Tiếng pháp.

Từ Superman trong Tiếng pháp có các nghĩa là siêu nhân, 超人. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ Superman

siêu nhân

noun

Ils atterrissent donc toujours dans la position de Superman.
Và rồi, chúng luôn hạ cánh trong tư thế siêu nhân nhảy dù tự do.

超人

noun

Xem thêm ví dụ

” Ou : “ Superman !
” hoặc “Siêu Nhân!
Si vous pensez que Superman est un assassin, jetez-la.
Nếu ngài nghĩ rằng Superman là kẻ sát nhân thì hãy ném nó đi.
Regarde sur internet si des gens ont vu Superman et s'il y a eu des phénomènes surnaturels.
Ra soát trên mạng, thu hẹp kết quả tìm kiếm dấu hiệu của Superman và cả những sự kiện siêu nhiên nữa.
Nique ta mère!Je vais dire au boss que tu abîmes le corps de Superman
Mẹ kiếp, tôi sẽ báo với sếp anh đã bỏ thuốc vào bụng siêu nhân
Tiré dans l'incident Superman.
Được bắn ra từ vụ Superman.
Le 18 octobre 2010, Zack Snyder affirme que l'histoire de ce nouvel opus sera originale, se basant sur les premiers pas de Superman : « Comme je l'ai déjà expliqué, le film s'intéressera aux premiers jours de Superman, donc il n'y aura pas de liens avec les autres films »,.
Ngày 18 tháng 10 năm 2010, Zack Snyder nói rằng phim "sẽ tập trung vào những ngày đầu của Siêu nhân và không có liên hệ với các phim trước" ("As I have already explained, the film will focus on early days of Superman, so there will be no links with other films...").
Je parie que même Superman ne pourrait pas sauter par-dessus.
Bác cá là Superman cũng không nhảy qua được thứ này.
Maintenant, qu'est-ce qu'il a de spécial Superman?
Thế còn siêu nhân là gì?
Mais mon vaisseau a été dévié et le temps que j'arrive à destination, mon cousin avait déjà grandi et était devenu Superman.
Nhưng tàu của tôi gặp trục trặc và lúc tôi đến đây, em trai tôi đã lớn và trở thành Siêu Nhân.
Le prochain Superman, ça pourrait être le contraire.
Superman tiếp theo thì chưa chắc.
Après tout, au moins 96% d'entre nous aimerait pouvoir voler comme Superman, mais à cause des 91% d'entre nous au moins qui n'y croient pas, on ne saute pas du haut d'un immeuble à chaque fois qu'on en ressent le besoin.
Ý tôi là, sau tất cả, ít nhất là 96% chúng ta muốn bay như siêu nhân nhưng ít nhất 91% chúng ta lại tin rằng chúng ta không thể, chúng ta không nhảy ra khỏi nhà lầu mỗi lần chúng ta muốn bay.
Henry Cavill interprète Clark Kent / Superman.
Tháng 1 năm 2011, Henry Cavill được tuyển vào vai Clark Kent / Superman.
Chef parmi eux, si Superman était impliqué dans la planification de cette attaque.
Liệu Superman có liên quan tới vụ tấn công này? "
Angus a aussi essayé d'autres costumes comme les déguisements de Spider-Man, de Zorro, de gorille et un déguisement de « Super-Ang », parodie de Superman.
Angus còn thử nhiều trang phục khác như: Spider-man, Zorro, gorilla, và phiên bản hài superman, với tên gọi Super-Ang.
Superman et moi allons lui parler.
Superman và tôi sẽ đi gặp Dr.Shin.
C'est le costume que Superman porte pour se fondre parmi nous.
Đó là bộ đồ hóa trang của Super man để hòa nhập với chúng ta.
Si vous pensez que Superman est un assassin, jetez-la
Nếu ngài nghĩ rằng Superman là kẻ sát nhân thì hãy ném nó đi.
On a eu de la chance avec Superman.
Chúng ta đã may mắn với Superman.
Quand on a appris que j’étais toujours vivant après m’être tiré quatre coups de revolver, on m’a surnommé Superman.
Khi những người hàng xóm biết rằng tôi đã cố tự sát bằng bốn phát đạn nhưng không chết, họ bắt đầu gọi tôi là Siêu Nhân.
tragédie, sexe, Superman.
bi kịch, tình dục và Siêu nhân.
C'est de Superman.
Superman nói câu này đó.
Superman et le Limier Martien vont se battre.
Superman và Martian Manhunter sẽ đánh nhau.
Et l'idée n'a pas été rejeté que Superman soit complice aussi.
Và cũng không ngoại trừ khả năng Superman là đồng phạm.
Tu est supposé être Superman.
Bố đáng lẽ phải là siêu nhân chứ.
Mais ce Mitch, il est comme Superman.
Nhưng đồng chí Mitch này, anh ta là siêu nhân đấy

Cùng học Tiếng pháp

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ Superman trong Tiếng pháp, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng pháp.

Bạn có biết về Tiếng pháp

Tiếng Pháp (le français) là một ngôn ngữ Rôman. Giống như tiếng Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha nó xuất phát từ tiếng Latinh bình dân, từng được sử dụng ở Đế quốc La Mã. Một người hoặc quốc gia nói tiếng Pháp có thể được gọi là "Francophone". Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức tại 29 quốc gia. Tiếng Pháp là tiếng bản ngữ của nhiều người thứ tư trong Liên minh châu Âu. Tiếng pháp đứng thứ ba ở EU, sau tiếng Anh và tiếng Đức và là ngôn ngữ được giảng dạy rộng rãi thứ hai sau tiếng Anh. Phần lớn dân số nói tiếng Pháp trên thế giới sống ở châu Phi, có khoảng 141 triệu người châu Phi đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể nói tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai. Tiếng Pháp là ngôn ngữ phổ biến thứ hai ở Canada, sau tiếng Anh, và cả hai đều là ngôn ngữ chính thức ở cấp liên bang. Nó là ngôn ngữ đầu tiên của 9,5 triệu người hoặc 29% và là ngôn ngữ thứ hai của 2,07 triệu người hoặc 6% toàn bộ dân số Canada. Trái ngược với các châu lục khác, tiếng Pháp không có sự phổ biến ở châu Á. Hiện nay không có quốc gia nào ở châu Á công nhận tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức.

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved